Studiju virzienu akreditācijas lapas

Studiju virziens “Ekonomika” un virzienam atbilstošās studiju programmas – akadēmiskā bakalaura studiju programma “Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses”, profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses” un akadēmiskā maģistra studiju programma “Lielo datu analītika” – ir akreditētas līdz 2027. gada 5. augustam.

Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un virzienam atbilstošās studiju programmas – akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa psiholoģija”, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība”, “Eiropas biznesa studijas”, profesionālā maģistra studiju programmas “Projekta vadība”, “Personāla vadība”, “Uzņēmējdarbības vadība”, “Starptautiskais bizness”, “Vadības psiholoģija un supervīzija”, “Biznesa stratēģiskā vadība”, “Sporta vadība”, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Veselības vadība” un kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība” – ir akreditētas līdz 2027. gada 14. oktobrim.

Studiju virziems “Arhitektūra un būvniecība” un virzienam atbilstošās studiju progrmmas – akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” un maģistra studiju programma “Arhitektūra”- ir akreditētas līdz 2029. gada 2. februārim.

Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto, studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts:

  • studiju virzienu “Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2023. gada 25. novembrim
  • studiju virzienu “Mākslas” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim

Vairāk informācijas šeit.


Profesionālās maģistra programmas “Starptautiskais bizness” EPAS akreditācija

    Sazinies ar mums

    To top