Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Maģistra programma 160 KP

Šī programma sagatavo māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem.

Akreditēta: līdz 2023. gada 31. decembrim

Šobrīd notiek programmas pārakreditācija.

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  80 KP / 120 ECTS
 • Maksa gadā:
  4000 EUR

Augstskolas “RISEBA” un Liepājas Universitātes kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma „Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir paredzēta studējošiem, kuri vēlas profesionāli saistīt savu dzīvi ar audiovizuālās mediju mākslas zinātnēm un būt konkurētspējīgiem Eiropas Savienības, Āzijas, un Ziemeļamerikas tirgus ietvaros kā kompetenti audiovizuālās nozares speciālisti darbam masu saziņas līdzekļos, televīzijā, kino, radio, video un kino pēcapstrādes un vizuālo specefektu organizācijās, jauna tipa radošie konsultanti biznesā, uzņēmumos, un radošajās industrijās, kā arī konkurētspējīgi, uz pētniecību orientētu profesionāļI – mākslinieki, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām digitālām tehnoloģijām, paplašināto un virtuālao realitāti, 360-grādu kino, kultūras analītiku, datu vizualizācija, un mākslīgo intelektu (AI), kā arī prasmes tās pielietot radošu projektu realizēšanā un zinātniskajā pētniecībā.

Studiju laikā studenti apgūst vienu no izvēlētajām specialitātēm:

 • “Audiovizuālie mediji”
 • “Multimediju skatuves māksla”
 • “Digitālā māksla”
 • “Skaņu Māksla un Elektroniskā mūzika”

Lai arī studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir akadēmiskā maģistra programma, tajā blakus teorētiskajiem studiju kursiem ir liels apjoms ar praktiskajām nodarbībām, kas galvenokārt tiek īstenotas Augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H20.

Studiju programma tiek realizēta moduļu sistēmā 80 KP apjomā, ko veido Integrētie (A) daļas moduļi 40 KP apjomā, Specializācijas (B daļas) moduļi ar 4 virzieniem, kurās var apgūt 20 KP, un maģistra darbs 20 KP apjomā. Divi specializācijas virzieni – “Audiovizuālie mediji” un “Multimediju skatuves māksla” notiek Rīgā un šos virzienus administrē augstskola RISEBA, un otri divi specializācijas virzieni – “Digitālā māksla” un “Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika” notiek Liepājā, un tos administrē Liepājas Universitāte. Studijas maģistra studiju programmas studentiem galvenokārt notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4.

Studiju moduļu apraksts

1.Gads

Konceptuālā Domāšana

Laikmetīgā Māksla

Mūzikas Vide un Skaņu Teorija

Skaņu Kompozīcija

Audioierakstu Veidošana

Operatora – Inscenētāja Māksla

Jauno Mediju un Kino Montāža un Jauno Mediju Estētika

Vizuālā Kultūra n Semiotika

Interaktīvais Kino

Producēšana un Fondu Piesaiste

Starpmediju Tehnoloģija un Integrācija

Eksperimentālais Kino

Scenārija Veidošana

Audiovizuālo Darbu Režija

Mākslas pētniecība digitālajās vidēs


2. Gads

Digitālās mākslas teorija un producēšana

Cinema 4D un animācija

Mākslīgā Intelekta (AI) instalācijas

360 grādu 3D interaktīvā vizualizācija

After Effects digitālā pēcapstrāde

Narratoloģija Virtuālajā Realitātē (VR)

Interaktīvā Māksla un Multimediju Performances

Multimediju skatuves māksla

Maģistra darbs: A un B daļas.

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Papildus pamata  noteiktajam augstākās izglītības līmenim, pretendentiem ir jāiesniedz perspektīvā maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā, savas iepriekšējās darbības radošais portfolio un jānokārto RISEBA organizēto angļu valodas iestājpārbaudījumu. Maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā un portfolio tiek nosūtīts programmas direktoram elektroniski ([email protected]). No angļu valodas iestājpārbaudījuma ir atbrīvoti tie, kuriem iepriekšējās studijas ir bijušas angļu valodā, vai arī tiem ārvalstniekiem, kuru izcelsmes valstī angļu valodai ir valsts valodas statuss.


Karjeras iespējas

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.


Iespējas studēt tālāk

Humanitārā mākslas zinātņu maģistra grāds nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām studijām doktora studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.

Auditorijas:

Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

Mediju laboratorija

Mediju laboratorija ir neformāla, ar augstas kvalitātes tehnoloģisko infrastruktūru aprīkota audiovizuālo radošo pētījumu un eksperimentu vieta, kurā tiesības darboties ir tikai maģistra studiju programmas ‘’Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” studentiem un Augstskolas RISEBA doktora programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” doktorantiem.

Video studija

300 kvadrātmetrus lielajā video studijā notiek nodarbības operatora mākslā un apgaismošanā. Tajā studenti savā ārpuslekciju laikā var filmēt savus studiju darbus. Studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo (green screen) fonu un grīdu. Pieejama ir operatora spectehnika – kameras krāns ar sliedēm, RONIN, Steadicam. Tiek nodrošinātas sertificēšanas standartam atbilstošas dronu tehnikas apmācības. Video studijā ir uzstādīta arī stacionāra apgaismošanas sistēma. Blakus video studijai ir izvietotas arī grimētava, kostīmu un rekvizītu noliktava un skaņu ierakstu studija.

Montāžas studijas

Arhitektūras un Mediju centrā H2O 6 ir izveidotas trīs lielās un divas mazās video montāžas studijas. Lielās montāžas studijas katra ir aprīkota ar 15 – 20 stacionāriem iMac datoriem. Šajās studijās notiek Audiovizuālās montāžas lekcijas un praktiskie treniņi digitālajā montāžā. Mazās video montāžas studijas ir domātas studentu patstāvīgajiem darbiem pēc lekcijām. Visi montāžas datori ir nodrošināti ar Final Cut Pro, Adobe Creative Suite Production Premium, Logic Studio, Cinema 4D, bet Mediju Labaratorija nodoršina Mistika VR,  point cloud aplikācijas fotogrammetrijai, 3D skenēšanai, DeepL, Stable Diffusion mākslīgā intelekta renderēšanai, u.c. digitālās apstrādes programmatūras.

Erasmus+ studiju apmaiņas programmas ietvaros ir iespēja studēt TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentā Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitātē “Minerva” Nīderlandē.
Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.
2020./21.
2021./22.
2022./23.

Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3
Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4

  Sazinies ar mums

  To top