Arhitektūra

Akadēmiskā bakalaura programma 140 KP / 210 ECTS

Programma apvieno labākos arhitektūras izglītības standartus un pedagoģisko pieredzi Eiropā, tiecoties pēc akadēmiskās izcilības un starptautiskās atzinības.

Akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Sākums:
  No 1. septembra
 • Ilgums:
  3,5 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas)
 • Kredītpunkti:
  140 KP / 210 ECTS
 • Programmas grāds:
  Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  6400 EUR ( pilna laika angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  8000 EUR (pilna laika angļu valodā)

Arhitektūras un Dizaina fakultāte

Programma apvieno labākos arhitektūras izglītības standartus un pedagoģisko pieredzi Eiropā, tiecoties pēc akadēmiskās izcilības un starptautiskās atzinības. Bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis studentu sagatavošanā tālākām studijām arhitektūras un pilsētplānošanas un profesionālās arhitektūras prakses jomās, veicinot nākotnes profesionāļu konkurētspēju starptautiskā mērogā.

FAD kopš 2022. gada ir kļuvis par Eiropas Arhitektūras izglītības asociācijas biedru EAAE. www.eaae.be

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas izvietoti mūsu mājaslapas Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Iestājpārbaudījumi

Lai iestātos šajā programmā, ir jānokārto šādi iestājpārbaudījumi:

Iestājpārbaudījums zīmēšanā
Lejupielādēt prasības šeit


Iestājpārbaudījums angļu valodā
Lejupielādēt prasības šeit


Sagatavošanās kursi:

Lai topošā arhitekta pirmais solis pretī diplomam būtu drošs un pārliecinošs, RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus katram no šīs studiju programmas iestājpārbaudījumiem:

Zīmēšanas kursi

Angļu valodas kursi

Programma sniedz studentiem teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un nepieciešamās kompetences darbam arhitektūras, dizaina un pilsētplānošanas jomā. Studiju laikā studenti paaugstina savas spējas analītiskajā domāšanā un problēmu risināšanā, kā arī apgūst pētnieciskās prasmes, lai spētu izpildīt dizaina uzdevumus dažādos kontekstos un veidot radošas koncepcijas, paralēli apgūstot, kā būt sociāli atbildīgiem jauniem speciālistiem.
Lai gan kursa izklāsts katrā studiju gadā ir līdzīgs, ik gadu studentiem tiek piedāvāti unikāli dizaina uzdevumi, kas tiek atjaunināti, ņemot vērā aktuālos jautājumus, kas attiecas uz būvēto vidi Rīgas pilsētā un ārpus tās. Semestra laikā studentu darbu vērtēšanu lielā mērā ietekmē studenta sniegums un līdzdalība, radošs, atkārtots un nepārtraukts dizaina process, spēja risināt dažādus izaicinājumus.

Arhitektūras programmai ir deviņi galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakse (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

Iegūstot šo bakalaura grādu, absolvents ir gatavs darbam arhitekta un pilsētplānotāja profesijā arhitektu birojos (toskait starptautiskos), kā arī valsts vai pašvaldību institūcijās, kas ir atbildīgas par apbūvi, teritorijas plānošanu, apdzīvotu vietu attīstību, piemēram, pilsētas būvvaldē. Bakalaura grāds sagatavo absolventu arī tālākam maģistrantūras studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.

Maģistra programma
Pēc bakalaura programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību RISEBA profesionālajā maģistra programmā “Arhitektūra” 2gadi, 120ECTS

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Ir svarīgi izcelt, ka studiju vide ir ļoti draudzīga, motivējoša, dinamiska un radoša pateicoties šiem aspektiem:

 • Studenti apgūst programmu nelielās grupās; 
 • Studijas notiek angļu valodā, tāpēc liela daļa mācībspēku un studentu ir ārvalstnieki, kas savukārt nodrošina starptautisku mācību vidi; 
 • Katru gadu studenti dodas ārvalstu mācību braucienos, kopā ar mācībspēkiem rada izstādes, gatavo publikācijas, izdot grāmatas; 
 • Studentiem tiek piedavāta iespēja regulāri piedalīties atvērtajās lekcijās, kuras lasa nozares profesionāļi.

Pašnovērtējuma ziņojumi
2020./2021.

Anna Saurova Mg.sc.soc.
Arhitektūras un Dizaina fakultātes projektu vadītāja
Adrese
301, Durbes iela 4
Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top