Arhitektūra

Bakalaura programma 140 KP

Programma apvieno labākos arhitektūras izglītības standartus un pedagoģisko pieredzi Eiropā, tiecoties pēc akadēmiskās izcilības un starptautiskās atzinības.

Akreditēta: līdz 2029. gada 2. februārim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3,5 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas)
 • Kredītpunkti:
  140 KP
 • Maksa gadā:
  5900 EUR

Programma apvieno labākos arhitektūras izglītības standartus un pedagoģisko pieredzi Eiropā, tiecoties pēc akadēmiskās izcilības un starptautiskās atzinības. Bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis studentu sagatavošanā tālākām studijām arhitektūras un pilsētplānošanas un profesionālās arhitektūras prakses jomās, veicinot nākotnes profesionāļu konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Programma sniedz studentiem teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un nepieciešamās kompetences darbam arhitektūras, dizaina un pilsētplānošanas jomā. Studiju laikā studenti paaugstina savas spējas analītiskajā domāšanā un problēmu risināšanā, kā arī apgūst pētnieciskās prasmes, lai spētu izpildīt dizaina uzdevumus dažādos kontekstos un veidot radošas koncepcijas, paralēli apgūstot, kā būt sociāli atbildīgiem jauniem speciālistiem.
Lai gan kursa izklāsts katrā studiju gadā ir līdzīgs, ik gadu studentiem tiek piedāvāti unikāli dizaina uzdevumi, kas tiek atjaunināti, ņemot vērā aktuālos jautājumus, kas attiecas uz būvēto vidi Rīgas pilsētā un ārpus tās. Semestra laikā studentu darbu vērtēšanu lielā mērā ietekmē studenta sniegums un līdzdalība, radošs, atkārtots un nepārtraukts dizaina process, spēja risināt dažādus izaicinājumus.

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakse (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

Iestājpārbaudījumi

Lai iestātos šajā programmā, ir jānokārto šādi iestājpārbaudījumi:

Iestājpārbaudījums zīmēšanā
Lejupielādēt prasības šeit


Iestājpārbaudījums angļu valodā
Lejupielādēt prasības šeit:


Sagatavošanās kursi:

Lai topošā arhitekta pirmais solis pretī diplomam būtu drošs un pārliecinošs, RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus katram no šīs studiju programmas iestājpārbaudījumiem:

Zīmēšanas kursi

Angļu valodas kursi


Karjeras iespējas

Iegūstot šo bakalaura grādu, absolvents ir gatavs darbam arhitekta un pilsētplānotāja profesijā arhitektu birojos (toskait starptautiskos), kā arī valsts vai pašvaldību institūcijās, kas ir atbildīgas par apbūvi, teritorijas plānošanu, apdzīvotu vietu attīstību, piemēram, pilsētas būvvaldē. Bakalaura grāds sagatavo absolventu arī tālākam maģistrantūras studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.


Iespējas studēt tālāk

Maģistra programma (H3)
Pēc bakalaura programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību maģistra programmā Arhitektūra


Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas izvietoti mūsu mājaslapas Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi
2016./2017.
2017./2018.
2019./2020.
2020./2021.
2021./2022.

Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top