Arhitektūra

Profesionālā maģistra programma 80 KP / 120 ECTS

Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam (izpildot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju prasības), pēc studiju beigšanas ļaujot pilnvērtīgi iekļauties Latvijas un Eiropas profesionālajā darbu tirgū.

Akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  80 KP / 120 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā ar arhitekta profesionālo kvalifikāciju
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  6700 EUR (pilna laika vakara studijas, angļu valodā)

  ES, EEZ, ES kandidātvalstis:
  6700 EUR (pilna laika vakara studijas, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  8400 EUR (pilna laika vakara studijas, angļu valodā)

Arhitektūras un Dizaina fakultāte

Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam (izpildot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju prasības), pēc studiju beigšanas ļaujot pilnvērtīgi iekļauties Latvijas un Eiropas profesionālajā darbu tirgū. Programma piedāvā papildus apgūt specializāciju “Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR). Līdz ar profesionālo maģistra grādu absolventi iegūst arī arhitekta profesionālo kvalifikāciju ar iespēju pretendēt uz sertifikātu atbilstoši arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijas Republikā

FAD kopš 2022. gada ir kļuvis par Eiropas Arhitektūras izglītības asociācijas biedru EAAE. www.eaae.be

Maģistra programmas studijas noris klātienē vakaros Ahitektūras un mediju centrā H2O6 Durbes ielā 4, kurā atrodas arī projektēšanas un maketu darbnīca. Specializācija “Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR) tiek īstenota iepriekš izstrādātās moduļu sistēmas ietvaros, radot iespēju ieinteresētajiem studentiem daļu no pamata kursiem aizstāt ar specializācijas kursiem. Programmas kursi, katra semestra prakse ainavu arhitektūras jomā un 3 ārtelpas projektēšanas darbnīcas ir vērstas uz padziļināto mācību vielas apguvi ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas jomā.

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā

Arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā

Pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences:

 • Urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus
 • Transportu un mobilitātes aspektus
 • Pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju
 • Mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā
 • Ainavas un akvatektūras aspektus

Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM

Būves informācijas modelēšana
Ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) – tiesiskā regulējuma pamati
Arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse
Sociālais dialogs
Uzņēmumu dibināšana un vadīšana


Izvēles studijas nozares aspektā

Jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti
Mākslu studijas
Valodas u.c.


Prakse


Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Ar augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību arhitektūrā un pilsētplānošanā, arhitektūras teorijas jomā un nozares jaunākajās tehnoloģijās programmas absolvents ir gatavs darbam arhitekta un pilsētplānotāja profesijā arhitektu birojos (toskait starptautiskos), kā arī valsts vai pašvaldību institūcijās, kas ir atbildīgas par apbūvi, teritorijas plānošanu, apdzīvotu vietu attīstību, piemēram, pilsētas būvvaldē.


Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi
2017./2018.
2021./2022.

Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top