Sporta vadība

Profesionālā maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (1,5 gadu studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)

Šī ir mūsdienīga maģistra līmeņa programma, kas sagatavo konkurētspējīgus vadītājus sporta industrijā.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (1,5 gadu studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā ar organizācijas vadītāja specializāciju
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  4920 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, angļu valodā)
  4920 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, angļu valodā)


  ES, EEZ, ES kandidātvalstis:
  4920 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, angļu valodā)
  4920 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  6140 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, angļu valodā)
  6140 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, angļu valodā)

RISEBA īstenotā maģistra studiju programma ir vienīgā sporta vadības programma Baltijas valstīs. Šī  mūsdienīga maģistra līmeņa programma sagatavo konkurētspējīgus vadītājus sporta industrijā. Studiju programmas absolventi saņems visaptverošas zināšanas no nozares profesionāļiem par tādiem sporta vadībā nozīmīgiem procesiem, kā riska, mārketinga, finanšu un cilvēkresursu vadība sportā, stratēģiskā vadība un līderība, kā arī drošība sporta objektos, sports digitālajā pasaulē un vēl daudziem citiem mūsdienās nozīmīgiem sporta vadības profesionāliem jautājumiem.  Studiju programmā ir iekļauti  daudz prakstiski uzdevumi, gadījuma situācijas un reāli piemēri no dzīves. 

Programma izstrādāta, konsultējoties un sadarbojoties ar darba devēju pārstāvjiem – Latvijas Valsts Olimpisko komiteju, dažādām sporta asociācijām un federācijām, kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija “Organizācijas vadītājs”.

Šīs ir pilna laika studijas klātienē. Lekcijas vada akadēmiskais personāls ar pieredzi gan pedagoģijā (arī ārvalstu augstskolās), gan starptautiskos zinātniskos pētījumos, kā arī vieslektori un mācībspēki, kas savā pamatdarbā ir saistīti ar stratēģijas izstrādi, lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu sporta federācijās un institūcijās. Studiju ietvaros studējošais izstrādā savu zinātniski pētniecisko darbu, kā arī piedalās Latvijas Zinātnes padomes, RISEBA un Biznesa un Ekonomikas fakultātes pētnieciskajos projektos. Studiju noslēgumā ir arī profesionālā prakse, kas ļauj studijās apgūto pielietot reālā darbā un kas var kļūt par nozīmīgu soli absolventa turpmākajā karjerā veselības nozarē.

1.modulis: Sporta operacionālā vadība

Sporta projektu vadība un pasākumu organizācija
Riska vadība sportā
Sporta infrastruktūras pārvaldība un drošība sporta objektos un pasākumos


2.modulis: Cilvēku vadība sporta organizācijās

Cilvēku resursu vadība
Līderība un efektīva vadītāju prasmju attīstīšana
Emocionālā inteliģence, sporta psiholoģija un ētika sporta organizācijās


3.modulis: Ekonomika un finanšu vadība sporta nozarē

Investīcijas un sponsorēšana sporta nozarē
Finanšu vadība un lēmumu pieņemšana
Biznesa modelēšana un inovācijas vadīšana


4.modulis: Vispārēja vadība sporta organizācijās

Sporta analītika
Stratēģiskā vadīšana un sporta nozares pārvaldība


5.modulis: Sporta mārketings un komunikācija

Publiskās komunikācijas teorija un metodes
Mārketinga vadība sporta nozarē


6.modulis: Sporta nozares attīstība

Sports jaunajā digitālāja pasaulē un medijos
Darbsemināri: Jaunākās tendences sporta vadībā


7.modulis: Juridiskie aspekti sportā un to pārvaldība

Tiesiskais regulējums sportā


8.modulis: Prakse un Maģistra darbs

Profesionālā prakse
Maģistra darbs


Skatīt studiju programmas plānu
Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

60KP studiju variantā – pirmā cikla (bakalaura) profesionālā augstākā izglītība sporta vadībā, uzņēmējdarbībā, finansēs, ekonomikā, vadībzinātnēs vai radniecīgā jomā; motivācijas vēstule un iestājpārbaudījums angļu valodā; 

80KP studiju variantā – pirmā cikla (bakalaura) augstākā izglītība sporta vadībā, uzņēmējdarbībā, finansēs, ekonomikā, vadībzinātnēs vai radniecīgā jomā; motivācijas vēstule un iestājpārbaudījums angļu valodā. 


Karjeras iespējas

Šīs studiju programmas absolveni var strādāt vadošos adminstratīvos amatos valsts, pašvaldības sporta pārvaldes iestādēs, sporta organizācijās, sporta klubos, kā arī dažādās privātās ar sportu saistītās organizācijās. Organizācijas vadītāja kvalifikācija ļauj ieņemt vadošos amatus arī sportam radniecīgās nozarēs. Iegūtās zināšanas absolventu sagatavo arī savai privātajai uzņēmējdarbībai.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Kristīna Maleško
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top