Biznesa psiholoģija

Akadēmiskā bakalaura programma 120 KP / 180 ECTS

“Biznesa psiholoģija” ir mūsdienīga, konkurētspējīga starpdisciplināra programma, kas iekļauj sevī vadībzinības, ekonomiku, uzņēmējdarbību un psiholoģiju

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Sākums:
  No 1. februāra, No 1. septembra
 • Ilgums:
  3 gadi (pilna laika)
  3,5 gadi (nepilna laika klātiene un tālmācība)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene katru otro nedēļu, Pilna laika, Tālmācība
 • Valoda:
  Angļu (tālmācība), Latviešu (pilna laika, nepilna laika, tālmācība)
 • Kredītpunkti:
  120 KP / 180 ECTS
 • Programmas grāds:
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3000 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  2600 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  2400 EUR (tālmācība latviešu valodā)
  3600 EUR (tālmācība angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  4200 EUR (tālmācība angļu valodā)

“Biznesa psiholoģija” ir mūsdienīga, konkurētspējīga starpdisciplināra programma, kas iekļauj sevī vadībzinības, ekonomiku, uzņēmējdarbību un psiholoģiju. Šīs programmas studiju priekšmeti ir īsts “tramplīns” konkurētspējīga vadītāja prasmju apgūšanai – koučings biznesā, stresa menedžments, inovāciju menedžments, kiberpsiholoģija u.c. Studijās apgūtais rada pilnīgu izpratni un zināšanas par menedžmentu, kurā psiholoģijas faktors ir veiksmes atslēga.
“Biznesam ir nepieciešama psiholoģija, lai labāk izprastu darbinieku vajadzības, lai palīdzētu biznesam, lai tas kļūtu efektīvāks un straujāk attīstītos,” tā programmas būtību raksturo viena no tās pasniedzējām, profesore Maija Zakriževska-Belogrudova.


Studiju metodes

Klātienes studijas norit mācībspēku vadībā gan lekciju, gan praktisko, interaktīvo nodarbību formā, savukārt tālmācībā studijas tiek apgūtas patstāvīgi e-studiju vidē (video, audio lekcijas, elektroniski lasāmie materiāli), ar videokonferenču starpniecību notiek arī grupu nodarbības. Gan klātienes, gan neklātienes studentiem ir iespēja apmeklēt augstskolas RISEBA organizētās nozares līderu vieslekcijas.


Studiju programmas “Biznesa psiholoģija” absolventa ceļvedis

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

1. GADS

Studiju iemaņu attīstīšana
Informācijpratība
Mikroekonomika
Vadībzinības
Vispārīgā psiholoģija
Biznesa angļu valoda 1
Biznesa angļu valoda 2
Civilā un vides aizsardzība
Makroekonomika
Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
Sociālā psiholoģija
Grāmatvedība
Personības izaugsme un komandas veidošana
Starpkultūru mijiedarbības vadība

Kursa darbs biznesa psiholoģijā 1


2.GADS

Prezentācijas prasmes
Personības un profesionālā izaugsme
Stresa un izdegšanas menedžments
Ētika un sociālā atbildība
Personāla vadība
Mārketings
Biznesa angļu valoda 3
Biznesa angļu valoda 4
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes
Koučings biznesā
Vadības psiholoģija
Uzvedības psiholoģija
Personības izpētes metodes organizācijā

Kursa darbs biznesa psiholoģijā 2
Brīvās izvēles studiju kurss


3.GADS

Prakse biznesa inkubatorā
Stratēģiskā vadībzinība
Pētījumu metodoloģija
Biznesa psiholoģija
Finanšu parvaldība
Inovāciju menedžments
Starptautiskais bizness
Jaunrades process
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Politiskā psiholoģija
Starptautiskas mārketings
Projektu vadīšanas pamati
Organizāciju psiholoģija
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā

Brīvās izvēles studiju kurss

Brīvās izvēles studiju kurss

Bakalaura darbs

Studiju laikā ir iespēja iegūt arī Kembridžas lietišķās angļu valodas (BEC) sertifikātu.

Programmas absolventi ir mūsdienīgi sagatavoti profesionāļi personāla vadības, mārketinga un pārdošanas nozarēs. Plašais studijās apgūto tēmu lauks ļauj absolventiem iepriekš minētos amata pienākumus veiksmīgi pildīt mārketinga aģentūrās, starptautiskos uzņēmumos, finanšu kompānijās, valsts pārvāldē un citviet.

Starptautiskās finanses
Uzņēmējdarbības vadība
Vadības psiholoģija un supervīzija
Starptautiskais bizness
Projekta vadība
Personāla vadība
Lielo datu analītika

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas “Biznesa psiholoģija” students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Jekaterina Ignatoviča
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3
Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top