Biznesa psiholoģija

Bakalaura programma 120 KP (180 ECTS)

“Biznesa psiholoģija” ir mūsdienīga, konkurētspējīga starpdisciplināra programma, kas iekļauj sevī vadībzinības, ekonomiku, uzņēmējdarbību un psiholoģiju.

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi (pilna laika)
  3,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika, Tālmācība
 • Valoda:
  Angļu (tālmācība), Latviešu (pilna laika, nepilna laika, tālmācība)
 • Kredītpunkti:
  120 KP (180 ECTS)
 • Maksa gadā:
  2920 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  2480 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  2340 EUR (tālmācība latviešu valodā)
  3600 EUR (tālmācība angļu valodā)

“Biznesa psiholoģija” ir mūsdienīga, konkurētspējīga starpdisciplināra programma, kas iekļauj sevī vadībzinības, ekonomiku, uzņēmējdarbību un psiholoģiju. Šīs programmas studiju priekšmeti ir īsts “tramplīns” konkurētspējīga vadītāja prasmju apgūšanai – koučings biznesā, stresa menedžments, inovāciju menedžments, kiberpsiholoģija u.c. Studijās apgūtais rada pilnīgu izpratni un zināšanas par menedžmentu, kurā psiholoģijas faktors ir veiksmes atslēga.
“Biznesam ir nepieciešama psiholoģija, lai labāk izprastu darbinieku vajadzības, lai palīdzētu biznesam, lai tas kļūtu efektīvāks un straujāk attīstītos,” tā programmas būtību raksturo viena no tās pasniedzējām, profesore Maija Zakriževska-Belogrudova.Studiju metodes

Klātienes studijas norit mācībspēku vadībā gan lekciju, gan praktisko, interaktīvo nodarbību formā, savukārt tālmācībā studijas tiek apūtas patstāvīgi e-studiju vidē (video, audio lekcijas, elektroniski lasāmie materiāli), ar videokonferenču starpniecību notiek arī grupu nodarbības. Gan klātienes, gan neklātienes studentiem ir iespēja apmeklēt augstskolas RISEBA organizētās nozares līderu vieslekcijas.

1.GADS

Personības izaugsme un komandas veidošana
Starpkultūru mijiedarbības vadība
Vadībzinības
Informācijpratība
Mārketings
Vispārīgā psiholoģija
Prezentācijas prasmes
Biznesa angļu valoda I
Biznesa angļu valoda II
Civilā un vides aizsardzība
Sociālā psiholoģija
Studiju iemaņu attīstīšana
Personālvadība
Personības un profesionālā izaugsme
Organizāciju psiholoģija
Koučings biznesā
Korporatīvā sociālā atbildība un ētika
Kursa darbs biznesa psiholoģijā I


2.GADS

Mikroekonomika
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Stresa un izdegšanas menedžments
Vadības psiholoģija
Politiska psiholoģija
Biznesa angļu valoda III
Biznesa angļu valoda Kembridža IV
Makroekonomika
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
Uzvedības psiholoģija
Personības izpētes metodes organizācijā
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes
Kursa darbs biznesa psiholoģijā 2


3.GADS

Finanšu pārvaldība
Prakse biznesa inkubatorā
Kiberpsiholoģija un sabiedrība
Inovāciju menedžments
Starptautiskais bizness
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Stratēģiskā vadībzinība
Starptautiskas mārketings
Politiska psiholoģija
Brīvās izvēles kurss
Brīvās izvēles kurss
Brīvās izvēles kurss
Projektu vadīšanas pamati
Pozitīvā psiholoģija
Biznesa psiholoģija
Pētījumu metodoloģija
Bakalaura darbs

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas absolventi ir mūsdienīgi sagatavoti profesionāļi personāla vadības, mārketinga un pārdošanas nozarēs. Plašais studijās apgūto tēmu lauks ļauj absolventiem iepriekš minētos amata pienākumus veiksmīgi pildīt mārketinga aģentūrās, starptautiskos uzņēmumos, finanšu kompānijās, valsts pārvāldē un citviet.


Iespējas studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Vadības psiholoģija un supervīzija

Starptautiskais bizness

Projekta vadība

Personāla vadība

Lielo datu analītika

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas “Biznesa psiholoģija” students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./15.
2015./16.
2016./17.
2017./18.
2018./19.
2018./19.
2019./20.
2019./20.
2020./21
2021./22

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Jekaterina Ignatoviča
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3
Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top