Veselības vadība

Akadēmiskā maģistra programma 80 KP / 120 ECTS

Šī ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā, ko īsteno RISEBA kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultāti, un šī ir vienīgā šādas nozares programmā Latvijā un Baltijā.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika vakara studijas), Latviešu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  80 KP / 120 ECTS
 • Programmas grāds:
  Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3300 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, latviešu valodā)
  3300 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, latviešu valodā)
  4500 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, angļu valodā)
  4500 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  4500 EUR (pilna laika vakara studijas, 1,5 gadi, angļu valodā)
  4500 EUR (pilna laika vakara studijas, 2 gadi, angļu valodā)

Šī ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā, ko īsteno RISEBA kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultāti, un šī ir vienīgā šādas nozares programmā Latvijā un Baltijā. Studiju programmā apgūst veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, programma arī paaugstina profesionālās un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kuri tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studējošie apgūst šajā nozarē nepieciešamās prasmes veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā.

Partneruniversitāte

Šīs ir pilna laika studijas klātienē piektdienu vakaros un sestdienās. Lekcijas vada medicīnas un veselības aprūpē augsti novērtēti pasniedzēji, nodrošinot aktuālu, mūsdienām atbilstošu studiju materiālu. Studiju ietvaros notiek lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu uzdevumi, gadījumu analīze, interaktīvas diskusijas, individuālo darbu izstrāde un veselības jomu pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Studiju noslēgumā ir arī profesionālā prakse, kas ļauj studijās apgūto pielietot reālā darbā un kas var kļūt par nozīmīgu soli absolventa turpmākajā karjerā veselības nozarē.

1.modulis: Sabiedrības veselība un veselības politika (RSU)

Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Veselības ekonomika


2. modulis: Vadībzinības veselības aprūpē (RISEBA)

Biznesa vadība un stratēģija veselības aprūpes organizācijās
Stratēģiskā cilvēku resursu vadība 
Projektu vadība veselības aprūpes jomā


3.modulis: Veselības ekonomika un tiesības (RSU)

Veselības vadības juridiskie aspekti
Veselības sistēmas dizains
Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana veselības aprūpē


4.modulis: Finanšu vadība un līderība veselības aprūpē (RISEBA)

Finanšu vadība veselības aprūpes uzņēmumosLīderība un pārmaiņu vadība


5.modulis: Veselības sistēmu un organizāciju snieguma vadība (RSU)

Veselības tehnoloģiju novērtējums
Informācijas vadība veselības aprūpē
Sniegumu vadība veselības aprūpē 
Farmācijas ekonomika un politika


6.modulis: Veselības vadības mārketings un projekti (RISEBA)

Mārketinga vadība veselības aprūpē
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Efektīva vadītāja prasmju attīstība
Ētika, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja


7.modulis: Profesionālā izvēle (studenti izvēlas 1 no 3 specializācijām)

 1. Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē (RSU)
 2. Digitālā veselība (RSU)
 3. Uzņēmējdarbība, veselības aprūpes organizācijas vadība un administrēšana (RISEBA)

8.modulis: Prakse un Maģistra darbs

Profesionālā prakse
Maģistra darbs


Ekonomikas pamati

Tikai studentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikā (ievadkurss tālmācības formātā; nepieciešams papildu līgums).


Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Šīs studiju programmas absolveni var strādāt vadošos adminstratīvos amatos veselības aprūpes iestādēs, veselības aprūpes pārvaldes iestādēs, veselības apdrošināšanas iestādēs un pašvaldībās.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top