Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (2 gadu studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2,5 gadu studiju ilgums)

Šī maģistra līmeņa studiju programma studējošajiem sniedz stratēģisku skatījumu uz uzņēmuma vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi
  2,5 gadi
 • Veids:
  Nepilna laika studijas, Tālmācība
 • Valoda:
  Latviešu (nepilna laika, tālmācība)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (2 gadu studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2,5 gadu studiju ilgums)
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā ar organizācijas vadītāja kvalifikāciju
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  2600 EUR (tālmācības studijas, latviešu valodā) ( 2 gadi)
  2600 EUR (tālmācības studijas, latviešu valodā) ( 2,5 gadi)

Šī maģistra līmeņa studiju programma studējošajiem sniedz stratēģisku skatījumu uz uzņēmuma vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos: personāla, biznesa procesu un pārdošanas, mārketinga, projektu, pārmaiņu vadību finanšu resursu  un informācijas tehnoloģiju pārvaldību, lēmumu pieņemšanu u.c. Programmas saturā ir iekļauti arī tādi studiju kursi, kas attīstīta līderību, radošumu un spēju radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. Programmas saturs ir veidots, ņemot vērā jaunākās uzņēmējdarbības vadības attīstības tendences.

Šī programma tiek nodrošināta tikai tālmācības formā, kas nozīmē, ka visi studiju materiāli, tostarp video un audio lekcijas, simulācijas,  ir pieejamas e-studiju vidē. Studiju vidē tiek pildīti visi studiju uzdevumi, pārbaudījumi un eksāmeni, kā arī notiek saziņa ar mācībspēkiem.  Uzņēmējdarbībāļoti būtiska ir prasme strādāt komandā un komunicēt, tādēļ atsevišķos kursos tiek organizēts darbs grupās, simulācijas spēles, vebināri, kas studējošajiem pilnveido  sadarbības  iemaņas, prezentēšanas un  argumentēšanas prasmes. Atsevišķos studiju kursos tiek nodrošinātas arī vieslekcijas, kas dod iespēju iepazīt uzņēmējdarbību praktiskā vidē.

Studiju laikā ir iespēja sadarboties ar RISEBA Biznesa inkubatoru – attīstot savu biznesa ideju, kā arī piedalīties konkursos un projektos, tādējādi gūstot starptautisku pieredzi. 

Ekonomika
Biznesa stratēģija un konkurētspēja
Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība
Personāla vadīšana
Mārketinga vadīšana
Uzņēmuma biznesa procesu un kvalitātes vadība
Pārmaiņu un krīzes vadīšana organizācijā
Finanšu pārvaldība
Komerctiesības
Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā
Vadības psiholoģija un līderība
Starpkultūru komunikācija biznesa vidē
Vadības lēmumu izstrāde uzņēmējdarbībā
Projekta vadīšana
Vides aizsardzība un ilgtspēja
Finanšu tirgi
Prakse uzņēmumā (6 KP)
Pētījumu metodoloģija
Maģistra darbs (20 KP)


Tikai 80 KP programmā studējošajiem

Uzņēmējdarbības analītiskā prakse (20 KP, kas tiek dalīta 4 daļās pa 5 KP pirmajos četros semestros)


Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas absolventi var strādāt dažādu nozaru uzņēmumos Latvijāun ārvalstīs. Apgūtās prasmes ir atbilstošas gan komandu, gan nodaļu, gan uzņēmuma vadīšanai. Zināšanas par uzņēmējdarbības principiem un iespējām ir pietiekamas, lai absolvents uzsāktu arī savu privāto uzņēmējdarbību. 


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./15.
2015./16.
2016./17.
2017./18.
2018./19. LV
2018./19. ENG
2019./20. LV
2019./20. ENG
2020./21
2021./22

Vita Jegorova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3
Jekaterina Ignatoviča
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top