Eiropas biznesa studijas

Profesionālā bakalaura programma 160 KP / 240 ECTS

Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta. Tieši fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs.

Iespēja iegūt dubultgrādu.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Sākums:
  No 1. septembra
 • Ilgums:
  4 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas)
 • Kredītpunkti:
  160 KP / 240 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais bakalaura grāds Eiropas biznesā / Kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  4500 EUR (pilna laika angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  6000 EUR (pilna laika angļu valodā)

Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta. Tieši fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs. Vienlaikus “Eiropas biznesa studijās” apgūst Latvijas uzņēmējdarbību, kas ļauj profesionāli saskatīt tās kontekstu un potenciālu starptautiskā mērogā. Viens no būtiskākajiem programmas ieguvumiem ir valodu apguve – studējot angliski, absolvents ir sagatavots izcilai biznesa komunikācijai starptautiski, neatsverama prasme ir šajā programmā apgūstamās franču un spāņu valodas, kas paver vēl plašākus apvāršņus Eiropas biznesā. Šajā programmā students apgūst būtiskākās uzņēmuma vadītāja prasmes: noteikt un formulēt iestādes/uzņēmuma darbības stratēģiju, mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai, finanšu plānošanu, darījumu slēgšana ar klientiem un sadarbības partneriem u.c. 

Programma sagatavo starptautiska mēroga biznesa vadītājus un potenciālos nozares līderus, kas spēj strādāt multikulturālā, starptautiskā vidē. Tiešs fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs, piesaistot lielu skaitu starptautisko studentu un sapulcinot kopā mācībspēkus no visām pasaules malām. Programmu realizējot Latvijā, tā garantē izpratni gan par vietējā, gan Eiropas līmeņa uzņēmējdarbību profesionālā kontekstā un tās potenciālu starptautiskā mērogā. Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta un studiju kursiem ir praktiska pieeja. Viens no būtiskākajiem programmas ieguvumiem ir valodu apguve – studējot angliski, absolvents ir sagatavots izcilai biznesa komunikācijai starptautiski, neatsverama prasme ir šajā programmā apgūstamās franču un spāņu valodas, kas paver vēl plašākus apvāršņus Eiropas un pat visas pasaules biznesā. Šajā programmā students apgūst būtiskākās uzņēmuma vadītāja prasmes: noteikt un formulēt iestādes/uzņēmuma darbības stratēģiju, mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai, finanšu plānošanu, darījumu slēgšanu un pārrunu vešanu ar klientiem un sadarbības partneriem u.c.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Klātienes studijas norit angļu valodā un tās raksturo praktiska pieeja studiju kursiem, ko apliecina arī starptautiski atzītā EFMD akreditācija. Paralēli teorētiskajiem kursiem notiek arī biznesa simulācijas spēles un profesionālās prakses, tostarp obligātā starptautiskā prakse Francijā. Prakses vietas veiksmīgākos meklējumos un atrašanā, augstskolā RISEBA darbojas Studentu karjeras izaugsmes centrs. Programmas studentiem ir iespēja līdzdarboties RISEBA organizētajās starptautisajās konferencēs un semināros, kā arī dažādu ārvalstu biznesa līderu vieslekcijās. Savukārt, jaunu biznesa ideju autoriem, ir iespēja sevi realizēt RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā, saņemot atbalstu gan no mentoriem, kočiem, sfēras speciālistiem, sadarbības partneriem un jau pieredzējušiem jaunuzņēmumu un biznesa līderiem.

1.GADS

Induction
Business English 1; 2
Civil and Environmental Protection
Course Paper in Economics
Diversity Management
General French 1; 2
Higher Mathematics
Information Technologies
Macroeconomics
Management Science
Marketing
Microeconomics
Personal Development, Presentation and Study Skills
Quantitative Methods
Social Psychology


2. GADS

Academic Writing
Accounting
BEC Exam (Additionally, for good achievements in English)
Business English 3; 4
Course Paper in Marketing
Digital and Social Media Marketing
Managerial Economics
European Political and Economic Development
Financial Accounting
General French 3; 4
Innovation Management
International Business Law
Introduction to European Law
Linguistic Internship (in France)
Management of Cross-cultural Interaction
Marketing Research
Mathematical Statistics
Personality Development and Team Building


3. GADS

Personal Development – People Management
Human Resource Management
Operations Management
Sales Management
Strategic Management
Strategic Brand Management
Logistics
Digital and Social Networks Marketing
International Marketing
Management Accounting
Investments and Financial Markets
Corporate Finance
Entrepreneurship and Start-up Acceleration
Academic writing
EU Language (French, Spanish, Latvian)
Non-EU language (Russian, Chinese)


Course Paper in Management
Elective
Internship

Brīvās izvēles studiju kursi: trešajā kursā students izvēlas divus brīvās izvēles kursus no zemāk esošā saraksta

Arbitration
Cognitive Psychology
Doing Business in Emerging Markets
Latvian (Latvian language is compulsory for foreign students if their studies in Latvia last longer than 6 months or exceeds more than 20 credit points (30 ECTS))
Russian
Spanish 1; 2
Spoken English for Industry and Commerce (Advanced Level)


4. GADS

Bachelor Thesis
Design Thinking Workshop
Doing Business in Emerging Markets
Elective Ethics and Social Responsibility
Financial Management and Risks
Fundamentals of Project Management
International Banking
Leadership and Organisational Behaviour


Research Internship

Studiju laikā ir iespēja iegūt arī Kembridžas lietišķās angļu valodas (BEC) sertifikātu.

Pateicoties programmā aplūkoto tēmu starptautiskajam vērienam un studiju valodām, absolventi ir izcili sagatavoti darbam vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, organizācijās, bankās, konsultāciju un auditorkompānijās finanšu jomā, mārketinga vadības, pārdošanas, projekta un cilvēkresursu vadības un citās jomās. Studijās gūtās zinības ļauj arī dibināt savus uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs ar mērķi attīstīt darbību Eiropā un pasaulē.

 • Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmās:
 • Starptautiskais bizness
 • Starptautiskās finanses
 • Biznesa stratēģiskā vadība
 • Projekta vadība
 • Personāla vadība
 • Veselības vadība
 • Sporta vadība


Dubultgrāda studiju mobilitāte
Šīs programmas 2. un 3. kursa studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolām:
ESC Group Troyes – Champagne School of Management, Francija
University of Applied Science Mainz, Vācija
Normandy Business School, Francija
KEDGE Business School, Francija


Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit!


Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Kristīna Maleško
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top