Eiropas biznesa studijas

Bakalaura programma 160 KP

Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta. Tieši fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs.

Akreditēta: līdz 2027. gadam 14.oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  4 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas)
 • Kredītpunkti:
  160 KP
 • Maksa gadā:
  4400 EUR

Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta. Tieši fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs. Vienlaikus “Eiropas biznesa studijās” apgūst Latvijas uzņēmējdarbību, kas ļauj profesionāli saskatīt tās kontekstu un potenciālu starptautiskā mērogā. Viens no būtiskākajiem programmas ieguvumiem ir valodu apguve – studējot angliski, absolvents ir sagatavots izcilai biznesa komunikācijai starptautiski, neatsverama prasme ir šajā programmā apgūstamās franču un spāņu valodas, kas paver vēl plašākus apvāršņus Eiropas biznesā. Šajā programmā students apgūst būtiskākās uzņēmuma vadītāja prasmes: noteikt un formulēt iestādes/uzņēmuma darbības stratēģiju, mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai, finanšu plānošanu, darījumu slēgšana ar klientiem un sadarbības partneriem u.c. 

Programma sagatavo starptautiska mēroga biznesa vadītājus un potenciālos nozares līderus, kas spēj strādāt multikulturālā, starptautiskā vidē. Tiešs fokuss uz starptautisko uzņēmējdarbību un visaktuālākajām tendencēm tajā ir programmas satura virzītājs, piesaistot lielu skaitu starptautisko studentu un sapulcinot kopā mācībspēkus no visām pasaules malām. Programmu realizējot Latvijā, tā garantē izpratni gan par vietējā, gan Eiropas līmeņa uzņēmējdarbību profesionālā kontekstā un tās potenciālu starptautiskā mērogā. Tas, ka šai programmai ir piešķirta prestižā EFDM akreditācija, jau vien liecina, ka šo studiju akadēmiskā kvalitāte ir starptautiski augstu novērtēta un studiju kursiem ir praktiska pieeja. Viens no būtiskākajiem programmas ieguvumiem ir valodu apguve – studējot angliski, absolvents ir sagatavots izcilai biznesa komunikācijai starptautiski, neatsverama prasme ir šajā programmā apgūstamās franču un spāņu valodas, kas paver vēl plašākus apvāršņus Eiropas un pat visas pasaules biznesā. Šajā programmā students apgūst būtiskākās uzņēmuma vadītāja prasmes: noteikt un formulēt iestādes/uzņēmuma darbības stratēģiju, mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai, finanšu plānošanu, darījumu slēgšanu un pārrunu vešanu ar klientiem un sadarbības partneriem u.c.

Klātienes studijas norit angļu valodā un tās raksturo praktiska pieeja studiju kursiem, ko apliecina arī starptautiski atzītā EFMD akreditācija. Paralēli teorētiskajiem kursiem notiek arī biznesa simulācijas spēles un profesionālās prakses, tostarp obligātā starptautiskā prakse Francijā. Prakses vietas veiksmīgākos meklējumos un atrašanā, augstskolā RISEBA darbojas Studentu karjeras izaugsmes centrs. Programmas studentiem ir iespēja līdzdarboties RISEBA organizētajās starptautisajās konferencēs un semināros, kā arī dažādu ārvalstu biznesa līderu vieslekcijās. Savukārt, jaunu biznesa ideju autoriem, ir iespēja sevi realizēt RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā, saņemot atbalstu gan no mentoriem, kočiem, sfēras speciālistiem, sadarbības partneriem un jau pieredzējušiem jaunuzņēmumu un biznesa līderiem.

1.Gads

Induction

Business English 1; 2

Civil and Environmental Protection

Course Paper in Economics

Diversity Management

General French 1; 2

Higher Mathematics

Information Technologies

Macroeconomics

Management Science

Marketing

Microeconomics

Personal Development, Presentation and Study Skills

Quantitative Methods

Social Psychology


2. Gads

Academic Writing

Accounting

BEC Exam (Additionally, for good achievements in English)

Business English 3; 4

Course Paper in Marketing

Digital and Social Media Marketing

Managerial Economics

European Political and Economic Development

Financial Accounting

General French 3; 4

Innovation Management

International Business Law

Introduction to European Law

Linguistic Internship (in France)

Management of Cross-cultural Interaction

Marketing Research

Mathematical Statistics

Personality Development and Team Building


3. Gads

Personal Development – People Management
Human Resource Management
Operations Management
Sales Management
Strategic Management
Strategic Brand Management
Logistics
Digital and Social Networks Marketing
International Marketing
Management Accounting
Investments and Financial Markets
Corporate Finance
Entrepreneurship and Start-up Acceleration
Academic writing
EU Language (French, Spanish, Latvian)
Non-EU language (Russian, Chinese)
Course Paper in Management
Elective
Internship

Brīvās izvēles studiju kursi: trešajā kursā students izvēlas divus brīvās izvēles kursus no zemāk esošā saraksta

Arbitration

Cognitive Psychology

Doing Business in Emerging Markets

Latvian (Latvian language is compulsory for foreign students if their studies in Latvia last longer than 6 months or exceeds more than 20 credit points (30 ECTS))

Russian

Spanish 1; 2

Spoken English for Industry and Commerce (Advanced Level)


4. Gads

Bachelor Thesis

Design Thinking Workshop

Doing Business in Emerging Markets

ElectiveEthics and Social Responsibility

Financial Management and Risks

Fundamentals of Project Management

International Banking

Leadership and Organisational Behaviour

Research Internship

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Pateicoties programmā aplūkoto tēmu starptautiskajam vērienam un studiju valodām, absolventi ir izcili sagatavoti darbam vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, organizācijās, bankās, konsultāciju un auditorkompānijās finanšu jomā, mārketinga vadības, pārdošanas, projekta un cilvēkresursu vadības un citās jomās. Studijās gūtās zinības ļauj arī dibināt savus uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs ar mērķi attīstīt darbību Eiropā un pasaulē.


Iespējas studēt tālāk

 • Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmās:
 • Starptautiskais bizness
 • Starptautiskās finanses
 • Biznesa stratēģiskā vadība
 • Projekta vadība
 • Personāla vadība
 • Veselības vadība
 • Sporta vadība

Starptautiskās iespējas

Dubultgrāda studiju mobilitāte
Šīs programmas 2. un 3. kursa studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolām:
ESC Group Troyes – Champagne School of Management, Francija
University of Applied Science Mainz, Vācija
Normandy Business School, Francija
KEDGE Business School, Francija


Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit! (Šī ir vecā saite! Liekot jaunu saturu, liekam iekšā saiti uz jauno lapu)


Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./15.
2016./17.
2017./18.
2018./19. LV
2018./19. ENG
2019./20. LV
2019./20. ENG

Kristīna Maleško
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top