Personāla vadība

Profesionālā maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums), vai  80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)

Šī ir maģistra studiju programma, kas sagatavo vadības līmeņa personāla speciālistus, kuri prot radīt un vadīt personāla vadības stratēģiju un politiku, realizēt uzņēmuma personāla vadības funkcijas un sadarbību ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Sākums:
  No 1. septembra
 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Latviešu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā un organizacijas vadītāja kvalifikācija
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3300 EUR (pilna laika, vakara studijas, latviešu valoda) (1,5 gadi)
  3300 EUR (pilna laika, vakara studijas, latviešu valoda) (2 gadi)

  2700 EUR (nepilna laika, jaukta veida studijas, latviešu valoda) (2 gadi)
  2700 EUR (nepilna laika, jaukta veida studijas, latviešu valoda) (2,5 gadi)

Šī ir maģistra studiju programma, kas sagatavo vadības līmeņa personāla speciālistus, kuri prot radīt un vadīt personāla vadības stratēģiju un politiku, realizēt uzņēmuma personāla vadības funkcijas un sadarbību ar citu struktūrvienību vadītājiem. Apgūstot šo programmu, absolvents sevī nostiprina mūsdienu personāla vadībā tik būtiskās prasmes – līderismu, stratēģisko un radošo domāšanu, emocionālo stabilitāti, spēju pielāgoties, konfliktu risināšanas prasmes u.c.

Programma studentiem ir iespēja piedalīties unikālā konsultatīvās prakses programmā, kura notiek katru gadu pavasarī: Eiropas personāla vadības programma (EHRM) un saņemt starptautisku diplomu. Vairāk informācijas ehrm-programme.com  un LinkedIn

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Šīs programmas studiju saturs ir veidots atbilstoši aktuālajām darba devēju prasībām, un tajās būtiska loma ir praktiskajām zināšanām. Klātienes vakara studijās paralēli teorētiskajiem kursiem ir praktiskās nodarbības un profesionālās apmācības – simulācijas un spēles, gadījumu analīzes, tieša sadarbība ar jomas profesionāļiem un prakses projekti. Īpaši vērtīgs papildinājums studijām ir RISEBA organizētās vieslekcijas, ko sniedz personālvadības jomas līderi.

1.GADS

Personāla vadības funkcijas I un II
Personāla stratēģija un politika
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija un sociālā atbildība
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Radošums un dizaina domāšana
Kvalitātes vadīšana
Projektu vadība
Koučings, mentorings un supervīzija
Personāla analītika


Prakse I


2.GADS

Personāla informācijas sistēmas


Prakse II (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs

Šīs programmas absolventi var strādāt privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla vadības ārpakalpojumus. Iegūtā organizācijas vadītāja profesionālā kvalifikācija paver vēl plašākas darba iespējas darbam vadošos amatos.

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini ŠEIT!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top