Personāla vadība

Maģistra programma 60 vai 80 KP

Šī ir maģistra studiju programma, kas sagatavo vadības līmeņa personāla speciālistus, kuri prot radīt un vadīt personāla vadības stratēģiju un politiku, realizēt uzņēmuma personāla vadības funkcijas un sadarbību ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Akreditēta: līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Latviešu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums) 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)
 • Maksa gadā:
  3080 EUR

Šī ir maģistra studiju programma, kas sagatavo vadības līmeņa personāla speciālistus, kuri prot radīt un vadīt personāla vadības stratēģiju un politiku, realizēt uzņēmuma personāla vadības funkcijas un sadarbību ar citu struktūrvienību vadītājiem. Apgūstot šo programmu, absolvents sevī nostiprina mūsdienu personāla vadībā tik būtiskās prasmes – līderismu, stratēģisko un radošo domāšanu, emocionālo stabilitāti, spēju pielāgoties, konfliktu risināšanas prasmes u.c.

Šīs programmas studiju saturs ir veidots atbilstoši aktuālajām darba devēju prasībām, un tajās būtiska loma ir praktiskajām zināšanām. Klātienes vakara studijās paralēli teorētiskajiem kursiem ir praktiskās nodarbības un profesionālās apmācības – simulācijas un spēles, gadījumu analīzes, tieša sadarbība ar jomas profesionāļiem un prakses projekti. Īpaši vērtīgs papildinājums studijām ir RISEBA organizētās vieslekcijas, ko sniedz personālvadības jomas līderi.

1.GADS

Personāla vadības funkcijas I un II
Personāla stratēģija un politika
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija un sociālā atbildība
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Radošums un dizaina domāšana
Kvalitātes vadīšana
Projektu vadība
Koučings, mentorings un supervīzija
Personāla analītika
Prakse I


2.GADS

Personāla informācijas sistēmas
Prakse II (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Šīs programmas absolventi var strādāt privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla vadības ārpakalpojumus. Iegūtā organizācijas vadītāja profesionālā kvalifikācija paver vēl plašākas darba iespējas darbam vadošos amatos.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./15.
2015./16.
2016./17.
2017./18.
2018./19. LV
2018./19. ENG
2019./20. LV
2019./20. ENG
2020./21. LV
2021./22. LV

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top