Starptautiskais bizness

Maģistra programma 60 vai 80 KP

Šī maģistra studiju programma sagatavo starptautiska līmeņa speciālistus uzņēmējdarbībā, attīstot šai profesijai nepieciešamās prasmes.

Akreditēta: līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums) 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)
 • Maksa gadā:
  4620 EUR

Šī maģistra studiju programma sagatavo starptautiska līmeņa speciālistus uzņēmējdarbībā, attīstot šai profesijai nepieciešamās prasmes: līderismu, finanšu resursu pārvaldību, projektu vadīšanu, kultūru daudzveidības pārvaldību, kultūras toleranci, kreativitāti, analītisko domāšanu u.c. Šīs programmas kvalitāti apliecina prestižā European Foundation for Management Development (EFMD) programmas akreditācija EPAS.

Studijas norit klātienē vakaros, lekcijas vada pasniedzēji no Latvijas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Gan mācībspēku, gan programmas studējošo pārstāvētais plašais kultūras spektrs ir viena no šīs studijas priekšrocībām – tas ļauj jau studiju laikā darboties starptautiskā vidē un būt lietas kursā par jaunākajām tendencēm un pieredzi starptautiskā biznesa vidē.

1.GADS, RUDENS

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja

Līderība un pārmaiņu vadība

Kultūras diplomātija un pārrunu vadība

Starptautiskā stratēģiskā vadība

Starptautiskās biznesa tiesības

Finanšu vadība un lēmumu pieņemšana

Inovācija un biznesa modeļi

Projekta vadībaPersonības attīstība un problēmu risināšana


1.GADS, PAVASARIS

Starptautiskās biznesa operācijas

Starptautiskā tirgvedība un komunikācija

Stratēģiskā personāla vadība

Stratēģiskā zīmolvedība

Organizāciju dizains

Biznesa analītika un pētījumu metodes

Digitālā transformācija un sociālie mediji*

Vadības psiholoģija*

Projekta vadības sistēmas un pieejas*

Prakse I

*izvēles kursi


2.GADS

Prakse II ( tikai 80 KP grupai)
Maģistra darbs

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Ar iegūto diplomu var strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā Latvijā un ārvalstīs gan valsts, gan pašvaldību iestādēs, gan arī privātajā uzņēmējdarbībā. Ir arī visas iespējas dibināt savu uzņēmumu ar starptautiskas darbības mērķiem. Šīs programmas absolventi ir arī lieliski speciālisti cilvēkresursu jomā starptautiskā mērogā.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība


Starptautiskās iespējas

Dubultgrāda studiju mobilitāte

Šīs programmas studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolām:

ESC Group Troyes – Champagne School of Management, Francija
University of Applied Science Mainz, Vācija
Normandy Business School, Francija
KEDGE Business School, Francija

Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit!

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./15.
2015./16.
2016./17.
2017./18.
2018./19. LV
2018./19. ENG
2019./20. LV
2019./20. ENG
2020./21. LV
2021./22. LV

Kristīna Maleško
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top