Projekta vadība

Profesionālā maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2, vai 2,5 gadu studiju ilgums)

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas ir veidota saskaņā ar projekta vadītāja profesijas standartu, starptautiskām projekta vadības vadlīnijām un attīstības tendencēm.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads (pilna laika)
  2 gadi (pilna vai nepilna laika)
  2,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  Maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (1,5 gada studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2, vai 2,5 gadu studiju ilgums)
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā un projekta vadītāja kvalifikācija
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3100 EUR (pilna laika, vakara studijas, latviešu valoda) (1,5 gadi)
  3100 EUR (pilna laika, vakara studijas, latviešu valoda) (2 gadi)

  2500 EUR (nepilna laika, jaukta veida studijas, latviešu valoda) (2 gadi)
  2500 EUR (nepilna laika, jaukta veida studijas, latviešu valoda) (2,5 gadi)

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas ir veidota saskaņā ar Latvijas projekta vadītāja profesijas standartu, starptautiskām projekta vadības vadlīnijām un attīstības tendencēm. Projektu vadītājs ir viena no pieprasītākajām profesijām pasaulē, jo tā apvieno  strukturētas vadības prasmes, kuras var apgūt arī šajā studiju programmā: projekta plānošana , izmaksu vadība, kvalitātes vadība, projekta komandas vadība, komunikācijas vadība, komandas  vadība, pārmaiņu un risku vadība u.c. Programma attīsta arī prasmi strādāt ar dažādiem rīkiem, noteikt projekta veiksmes faktorus, projektu vadības brieduma līmeni, izveidot projektu vadlīnijas, izprast projektu vadības struktūrvienības funkcijas, strukturēt projektus stratēģisko mērķu sasniegšanai u.c.

Klātienes lekcijas un nodarbības vada gan mācībspēki no akadēmiskās vides, gan nozares profesionāļi. Īpašs fokuss studijās ir tieši uz praktiskajām aktivitātēm – simulācijas spēlēm, gadījumu studijām, problēmu risināšanu un analītiski pētniecisko darbu, grupu darbiem, komunikācijas un sadarbības uzdevumiem. Studiju laikā tiek nodrošinātas arī vieslekcijas un uzņēmumu vizītes, kas ļauj iepazīt projektu vadību praksē. Šīs programmas studentu priekšrocība ir iespēja piedalīties starptautiskos projektu vadības konkursos un projektos, tādējādi iegūstot starptautisku pieredzi. Studiju programmas ietvaros aktīva sadarbība notiek ar LNPVA (Latvijas Nacionālo projektu vadīšanas asociāciju), kas jau studiju laikā dod iespēju iesaistīties un veidot sadarbību profesionāļu tīklā.

1.GADS

Projekta pārvaldības procesi
Projekta lietvedība un dokumentu pārvaldība
Vadības psiholoģija un sociālā atbildība
Radošums un dizaina domāšana
Projektu vadības rīki
Projekta komandas vadība
Finanšu menedžments un projektu izmaksu vadība
Projekta komunikācijas vadība
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība
Projekta iepirkumu un līgumu vadība
Projektu vadības metodoloģijas un attīstības tendences
Projektu vadība starptautiskā vidē
Projekta risku vadība
Stratēģiskā vadīšana

Prakse “Projektu laboratorija”
Prakse “Simulācija” (80 KP)


2.GADS

Pētījumu metodoloģija
Programmu un portfeļu vadība

Prakse “Projektu vadības vide” (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Projekta vadītājs var strādāt valsts, pašvaldību vai privātos uzņēmumos, plašas iespējas ir strādāt kā pašnodarbinātajam uz projektiem. Darbības nozares var būt visdažādākās – no uzņēmējdarbības līdz pat izklaidei. Lielākoties projekta vadītājs ir biroja darbinieks, tomēr mūsdienās arvien populārāka kļūst tendence projekta vadītājiem strādāt, plānojot savu laiku individuāli, īpaši ņemot vērā nozari, kurā projekts tiek veidots (piemēram, pasākumu projektu vadītāja darba laiks parasti neiekļaujas standarta biroja darba laikā).


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top