Starptautiskās finanses

Maģistra programma 60 vai 80 KP

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās.

Akreditēta: līdz 2027. gada 5. augustam

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika), Latviešu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS | 80 KP / 120 ECTS
 • Maksa gadā:
  2960 EUR (latviešu valodā)
  4620 EUR (angļu valodā)

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās. Studējošie apgūst šajā nozarē būtiskākās prasmes: finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi, spēju izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma vai iestādes finansiālās darbības pilnveidošanai.
Šajā programmā var studēt arī tie, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav saistīta ar šo jomu.

Klātienes lekcijas notiek vakaros, un tās ir gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskās akvititātes – grupu uzdevumi, interaktīvās diskusijas, nozares pārstāvošo vieslektoru lekcijas. Lielākā daļa programmas mācībspēku ir finanšu nozarē aktīvi strādājoši un augsti novērtēti speciālisti.
“Studiju kursa ietvaros pasniedzēji vienmēr studentus iesaista diskusijās, ņem vērā studentu vēlmes attiecībā uz atsevišķu praktisku aspektu apguvi, kas studentiem ir nepieciešami ikdienas profesionālajā jomā,” tā studiju norisi raksturo šīs programmas absolvents SIA “Abrams Business Services” valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams.

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācijas

Finanšu risku pārvaldība

Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība

Projektu vadīšana

Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija

Civilā aizsardzība (jāapgūst papildus programmai, ja šāds studiju kurss nav bijis bakalaura programmā)

Finanses, grāmatvedība, audits

Korporatīvās finanses

Finanšu tirgi

Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē

Starptautiskie revīzijas un finanšu pārskatu standarti un audits

Starptautiskā nodokļu politika

Finanšu pārvaldība un vadības grāmatvedība

Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana

Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas

Zinātniskais darbs un tā organizācija

Datu vizualizācijas metodes 

Pētījumu metodoloģija

Prognozēšanas metodes

Prakse 1 

Prakse 2 

Maģistra darbs 

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas “Starptautiskās finanses” absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumu un iestāžu finanšu struktūrvienībās, toskait bankās un auditorfirmās. Iegūtās prasmes absolventam noder arī uzņēmuma vadītāja darbā, kā arī savas uzņēmējdarbības veidošanā. Īpaša priekšrocība: studiju laikā un pēc absolvēšanas RISEBA palīdz ar prakses un darba iespējām.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība


Starptautiskās iespējas

Dubultgrāda studiju mobilitāte

Šīs programmas studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolu KEDGE Business School Francijā. Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit!

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2018./2019. LV
2018./2019. EN
2019./2020. LV
2019./2020. EN
2020./2021. LV
2021./2022. LV

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top