Starptautiskās finanses

Profesionālā maģistra programma 60 KP / 90 ECTS (1,5 gadu studiju ilgums), vai  80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās.

Akreditēta līdz 2027. gada 5. augustam

Šobrīd programmā brīvu vietu nav

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,5 gads
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika), Latviešu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  60 KP / 90 ECTS (1,5 gadu studiju ilgums), vai 80 KP / 120 ECTS (2 gadu studiju ilgums)
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs kvalifikācijā "Finanšu analītiķis"
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3100 EUR (pilna laika nedēļas nogales, latviešu valodā) (1,5 gadi)
  3100 EUR (pilna laika nedēļas nogales, latviešu valodā) (2 gadi)

  4700 EUR (pilna laika nedēļas nogales,angļu valodā) (1,5 gadi)
  4700 EUR (pilna laika nedēļas nogales, angļu valodā) (2 gadi)

  Citu valstu pilsoņi:
  5900 EUR (pilna laika nedēļas nogales,angļu valodā) (1,5 gadi)
  5900 EUR (pilna laika nedēļas nogales, angļu valodā) (2 gadi)

Šī ir maģistra līmeņa studiju programma, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās. Studējošie apgūst šajā nozarē būtiskākās prasmes: finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi, spēju izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma vai iestādes finansiālās darbības pilnveidošanai.
Šajā programmā var studēt arī tie, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav saistīta ar šo jomu.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Klātienes lekcijas notiek vakaros, un tās ir gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskās akvititātes – grupu uzdevumi, interaktīvās diskusijas, nozares pārstāvošo vieslektoru lekcijas. Lielākā daļa programmas mācībspēku ir finanšu nozarē aktīvi strādājoši un augsti novērtēti speciālisti.
“Studiju kursa ietvaros pasniedzēji vienmēr studentus iesaista diskusijās, ņem vērā studentu vēlmes attiecībā uz atsevišķu praktisku aspektu apguvi, kas studentiem ir nepieciešami ikdienas profesionālajā jomā,” tā studiju norisi raksturo šīs programmas absolvents SIA “Abrams Business Services” valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams.

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācijas

Finanšu risku pārvaldība
Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība
Projektu vadīšana
Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija
Civilā aizsardzība (jāapgūst papildus programmai, ja šāds studiju kurss nav bijis bakalaura programmā)

Finanses, grāmatvedība, audits

Korporatīvās finanses
Finanšu tirgi
Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē
Starptautiskie revīzijas un finanšu pārskatu standarti un audits
Starptautiskā nodokļu politika
Finanšu pārvaldība un vadības grāmatvedība
Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana
Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas

Zinātniskais darbs un tā organizācija

Datu vizualizācijas metodes 
Pētījumu metodoloģija
Prognozēšanas metodes


Prakse 1 
Prakse 2 
Maģistra darbs 

Programmas “Starptautiskās finanses” absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumu un iestāžu finanšu struktūrvienībās, toskait bankās un auditorfirmās. Iegūtās prasmes absolventam noder arī uzņēmuma vadītāja darbā, kā arī savas uzņēmējdarbības veidošanā. Īpaša priekšrocība: studiju laikā un pēc absolvēšanas RISEBA palīdz ar prakses un darba iespējām.

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība

Dubultgrāda studiju mobilitāte

Šīs programmas studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolu KEDGE Business School Francijā. Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit!

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top