Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses

Akadēmiskā bakalaura programma 120 KP / 180 ECTS

Šī programma atraisa un attīsta studentā prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu strauji augošajā jaunuzņēmumu jeb startup nozarē: prasme saskatīt inovācijas (vēl nerealizētas biznesa idejas vai tehnoloģiskos risinājumus), kuras var pielietot plašā mērogā (lai jaunā biznesa ideja būtu īstenojama jebkurā pasaules malā).

Akreditēta līdz 2027. gada 5. augustam

Šobrīd programmā brīvu vietu nav

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi (pilna laika)
  3,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika
 • Valoda:
  Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  120 KP / 180 ECTS
 • Programmas grāds:
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3000 EUR (pilna laika, latviešu valodā)
  2600 EUR (nepilna laika, latviešu valodā)

Šī programma atraisa un attīsta studentā prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu strauji augošajā jaunuzņēmumu jeb startup nozarē: prasme saskatīt inovācijas (vēl nerealizētas biznesa idejas vai tehnoloģiskos risinājumus), kuras var pielietot plašā mērogā (lai jaunā biznesa ideja būtu īstenojama jebkurā pasaules malā). Liela daļa studiju programmas “Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses” kursu aplūko minētās tēmas – “Inovāciju menedžments”, “Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana”, “Starptautiskais mārketings”, “Biznesa angļu valoda”, “Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai” u.c.

Programmas kursus studenti klātienē apgūst gan teorētiskās lekcijās, gan interaktīvās aktivitātēs, toskait grupu nodarbībās, risinot praktiskas situācijas, kas rezultējas ar programmas laikā izveidotu savu jaunuzņēmumu. Studiju programma ir veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīklu “LatBAN”, jaunuzņēmumu kopienas platformu “Labs of Latvia”, “Altum” u.c.), kā arī ar uzņēmumu “Printful” (dēvēts par Latvijas pirmo vienradzi), akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos). Šajā programmā students apgūst arī galvenās prasmes uzņēmuma vadībā: finanšu plānošanu, mārketinga vadību un personālvadību.

1.GADS

Vadībzinības
Mārketings
Uzņēmējdarbība
Jaunuzņēmumu darbība un atbalsta instrumenti
Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Informācijpratība
Studiju iemaņu attīstība
Personības attīstība un grupu saliedētība
Prezentācijas prasmes
Augstākā matemātika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Biznesa angļu valoda – Kembridža I
Biznesa angļu valoda – Kembridža II
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Civilā aizsardzība
Personālvadība
Finanšu un nodokļu sistēma
Grāmatvedība


Kursa darbs 1


2. GADS

Projektu vadīšanas pamati
Mikroekonomika
Makroekonomika
Tiesību pamati uzņēmējdarbībā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā – matemātiskā statistika
Ētika un sociālā atbildība
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – III
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – IV
Finanšu grāmatvedība un datorizētu finanšu pārskatu sagatavošana
Uzņēmuma finanses
Mārketinga pētījumi
IT un mārketings digitālā vidē
Operāciju vadība
Loģistikas pamati
Stratēģiskā vadībzinība
Publiskā runa un prezentēšanas prasmes
Personības attīstība un grupu saliedētība


Kursa darbs mārketinga pētījumos
Brīvās izvēles kurss 1
Brīvās izvēles kurss 2


3. GADS

Banku loma uzņēmējdarbībā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība
Vadības grāmatvedība
Lietišķā biznesa spēle INTOPIA
Risku pārvaldība
Finanšu tirgi un investīcijas
Starptautiskais mārketings un mērogošana
Inovāciju pārvaldība
Personības attīstība – līderība un kritiskā domāšana
Pētījumu metodoloģija


Brīvās izvēles kurss 3
Kursa darbs finanšu analīzē
Bakalaura darbs


Brīvās izvēles kursi

Krievu valoda
Reklāmas psiholoģija
Starptautiskā ekonomika
Patērētāju uzvedība
Starpkultūru psiholoģija un saskarsme
Apdrošināšana
Finanšu analītika
Kontrolings
Blokķēžu tehnoloģijas

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas absolventi ir prasmīgi sagatavoti darbiem, kuros būtiska ir ambīcija sasniegt jaunus risinājumus, vēl nebijušas iespējas uzņēmējdarbībā, piesaistot finansējumu un analizējot finanšu plūsmas. Ar RISEBA diplomu, kas iegūts programmā “Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses”, jaunais speciālists var vadīt jaunu zīmolu, produktu un pakalpojumu attīstību privātās un valsts pārvaldes institūcijās, kā arī nevalstiskās organizācijās.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmās:
Starptautiskās finanses
Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība
Starptautiskais bizness

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2018./19.
2019./20.
2020./21.
2021./22.

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top