Studiju virzienu akreditācijas

Studiju virziens “Ekonomika” akreditēts līdz 2027. gada 5. augustam. Studiju virzienā iekļautas sekojošas studiju programmas:


Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditēts līdz 2027. gada 14. oktobrim. Studiju virzienā iekļautas sekojošas  studiju programmas:


Studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” akreditēts līdz 2029. gada 2. februārim. Studiju virzienā iekļautas sekojošas  studiju programmas:

  • akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra”;
  • profesionālā maģistra studiju programma “Arhitektūra”.

Studiju virziens “Mākslas” akreditēts līdz 2026. gada 17. janvārim.  Studiju virzienā iekļautas sekojošas  studiju programmas:

! Uz doto brīdi studiju virziens ir novērtēšanas procesā, lai iegūtu akreditāciju.


! Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” uz doto brīdi ir studiju virziena novērtēšanas procesā, lai iegūtu akreditāciju.

Studiju virzienā iekļautas sekojošas  studiju programmas:

  • profesionālā bakalaura studiju programma “Sabiedriskās attiecības un reklāmas menedžments”;
  • profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība” (akreditācijai pieteikta atjaunota studiju programma “Sabiedriskās attiecības un digitālā komunikācija”)

Informācija par akreditētajiem studiju virzieniem pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA) e-platformā

AIKA platforma

    Sazinies ar mums

    To top