Audiovizuālā mediju māksla

Akadēmiskā bakalaura programma 120 KP / 180 ECTS

“Audiovizuālā mediju māksla” ir programma, kurā savas prasmes spodrina talanti un topošie speciālisti, bez kuriem nav iedomājama mediju, mākslas un mārketinga nozare.

Akreditēta līdz 2026. gada 17. janvārim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi (pilna laika)
  3,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas), Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  120 KP / 180 ECTS
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3500 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  3100 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  4200 EUR (pilna laika angļu valodā)


  ES, EEZ, ES kandidātvalstis:
  4200 EUR (pilna laika angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  5400 EUR (pilna laika angļu valodā)


“Audiovizuālā mediju māksla” ir programma, kurā savas prasmes spodrina talanti un topošie speciālisti, bez kuriem nav iedomājama mediju, mākslas un mārketinga nozare. Akadēmiskā bakalaura studijās tiek sagatavoti audiovizuālās žurnālistikas speciālisti, kino režisori, kino operatori un kino producenti. Programmas kursos var apgūt TV un kino projektu izstrādi no idejas līdz ražošanai, filmēšanas grupas darba vadību, audiovizuālā saturu veidošanas tehniskās iespējas, nozares jaunākās tendences vizuālajā, audio, estētiskajā un kompozīcijas noformējumā, dažādus satura risinājumus, prasmes strādāt ar informāciju. Bez audiovizuālās mākslas specifiskajiem priekšmetiem studijās apgūst arī mākslas vēsturi un kultūras teoriju, kompozīcijas un krāsu psiholoģijas konstrukcijas, kā arī citus kursus, kas mākslas nozares speciālistu sagatavo darba videi, kurā ir jāprot ne tikai radīt, bet arī plānot un veicināt mākslas konkurētspēju tirgū. Šīs RISEBA programmas nepārprotamā priekšrocība ir tās pasniedzēji – spožas Latvijas un ārvalstu audiovizuālās jomas personības.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ar 4 specializācijām: “Kino operators”, “Kino producents”, “Kino režisors”, “Audiovizuālais žurnālists”. 

Gan pilna laika dienas plūsmas, gan nepilna laika vakara plūsmas studijas noris klātienē un līdzās teorētiskajiem studiju kursiem ir arī daudz praktisko nodarbību foto, video un montāžas studijās, kuras izvietotas RISEBA arhitektūras un mediju centrā H2O6. Šīs programmas studentiem ir iespēja praktizēties reālos audiovizuālās industrijas uzņēmumos un projektos, strādājot plecu pie pleca ar jomas profesionāļiem.

1.gads

Audiovizuālās tehnoloģijas
Audiovizuālās montāžas pamati
Fotogrāfiskā attēla veidošanas principi
Video un skaņu ierakstu tehnika
Audiovizuālā žurnālistika
Televīzijas un kino režija I
Televīzijas un kino producēšana I
Televīzijas un kino operatora darbs I
Televīzijas un kino operatora darbs II
Apgaismošanas principi
Scenārija veidošana
Tēls, vide, laiks
Aktiermeistarība I
Aktiermeistarība II
Studiju darbs I
Prakse I
Angļu valoda
Angļu valoda audiovizuālā mediju mākslā
Latviešu valoda (ārvalstu studējošajiem)


2. gads

360 grādu vizualizācija
Kompozīcijas un krāsu psiholoģijas konstrukcijas
Multimediji un imersīvās tehnoloģijas
Skaņu režija
Audiovizuālās montāžas estētika un ražošanas procesi
TV un kino dramaturģija un to dramatiskā konstrukcija un ražošana
Kino vēsture
Mākslas vēsture un kultūras teorija
Teātra vēstures pamati
Civilā aizsardzība
Prakse II

Apgūstamie studiju kursi kino producenta specializācijā:

 • Televīzijas un kino producēšana II
 • Televīzijas un kino producēšana III
 • Komercdarbības tiesiskie aspekti
 • Privātais finansējums kultūrā
 • Sadarbība ar scenogrāfu
 • Grāmatvedība

Apgūstamie studiju kursi kino operatora specializācijā:

 • Televīzijas un kino operatora darbs III
 • Televīzijas un kino operatora darbs IV
 • Dokumentālā kino estētika
 • Apgaismotāja darbs
 • Kino tehnoloģijas
 • Foto žurnālistika

Apgūstamie studiju kursi kino režisora specializācijā:

 • Televīzijas un kino režija II
 • Televīzijas un kino režija III
 • Režisora darbs ar aktieri I
 • Režisora darbs ar aktieri II
 • Dokumentālā kino estētika
 • Publiskās attiecības un mediji

Apgūstamie studiju kursi audiovizuālā žurnālista specializācijā:

 • Scenāriju veidošana I: fikcija
 • Scenāriju veidošana II: dokumentālistika
 • Publiskās attiecības un mediji
 • Pasaules “karsto punktu” žurnālistika
 • Audio naratīvs: radiožurnālistika un podkasti
 • Informācijas dizains I

3. gads

360 grādu kinematogrāfiskā VR satura veidošana
Radošā darba analīze un kritika
Radošās industrijas uzņēmējdarbībā un vadībā
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Filozofija
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Pētnieciskais darbs
Studiju darbs II
Prakse III

Apgūstamie studiju kursi kino producenta specializācijā:

 • Televīzijas un kino producēšana IV
 • Publiskās attiecības un mediji
 • Projektu vadība

Apgūstamie studiju kursi kino operatora specializācijā:

 • Televīzijas un kino operatora darbs V
 • Datorgrafikas pamati
 • Sadarbība ar scenogrāfu

Apgūstamie studiju kursi kino režisora specializācijā:

 • Televīzijas un kino režija IV
 • Datorgrafikas pamati
 • Sadarbība ar scenogrāfu

Apgūstamie studiju kursi audiovizuālā žurnālista specializācijā:

 • Mākslīgais intelekts žurnālistikā un mākslā
 • Analītiskā un pētnieciskā žurnālistika
 • Foto žurnālistika
 • Informācijas dizains II

Brīvās izvēles kursi

 • Kino semiotika
 • Jaunrades process
 • Digitālā animācija
 • Kino dramaturģija
 • TV programmēšana
 • Reklāmas psiholoģija
 • Publiskā uzstāšanās tehnika

RISEBA “Audiovizuālās mediju mākslas” studentiem ir iespēja apmeklēt izvēles kursus Latvijas Kultūras akadēmijā, izvēloties sev interesējošus studiju kursus augstskolas mājas lapā un saskaņojot izvēli ar RISEBA Studiju departamentu.

Pieteikšanās Latvijas Kultūras akadēmijā, rakstot uz e-pastu:  [email protected].

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Diplomēti režisori, operatori un producenti ir pieprasīti telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta vietnēs, portālos un citos jaunajos medijos. Šie profesionāļi vienmēr atradīs labi apmaksātu darbu videoreklāmas ražošanas jomā. Studijās iegūtās zināšanas ļaus arī savas personīgās radošās idejas un radītos darbus pārvērst privātā uzņēmējdarbībā.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmā
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas “Audiovizuālā mediju māksla” students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2017.- 2022.

Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top