Audiovizuālā mediju māksla

Bakalaura programma 160 KP

“Audiovizuālā mediju māksla” ir programma, kurā savas prasmes spodrina talanti un topošie speciālisti, bez kuriem nav iedomājama mediju, mākslas un mārketinga nozare.

Akreditēta: līdz 2023. gada 31. decembrim 

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  4 gadi (pilna laika)
  4,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas), Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  160 KP
 • Maksa gadā:
  3340 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  3940 EUR (pilna laika angļu valodā)
  2960 EUR (nepilna laika latviešu valodā)

“Audiovizuālā mediju māksla” ir programma, kurā savas prasmes spodrina talanti un topošie speciālisti, bez kuriem nav iedomājama mediju, mākslas un mārketinga nozare. Profesionālā bakalaura studijās sagatavo televīzijas un kino režisorus, operatorus, producentus un scenāristus. Programmas kursos var apgūt TV un kino projektu izstrādi no idejas līdz ražošanai, filmēšanas grupas darba vadību, audiovizuālā saturu veidošanas tehniskās iespējas, nozares jaunākās tendences vizuālajā, audio, estētiskajā un kompozīcijas noformējumā, dažādus satura risinājumus, prasmes strādāt ar informāciju. Bez audiovizuālās mākslas specifiskajiem priekšmetiem studijās apgūst arī projektu vadību, komercdarbību, sabiedriskās attiecības un citus kursus, kas mākslas nozares speciālistu sagatavo darba videi, kurā ir jāprot ne tikai radīt, bet arī plānot un veicināt mākslas konkurētspēju tirgū. Šīs RISEBA programmas nepārprotamā priekšrocība ir tās pasniedzēji – spožas Latvijas un ārvalstu audiovizuālās jomas personības.

Tā kā šī ir profesionālā studiju programma, gan pilna laika dienas plūsmas, gan nepilna laika vakara plūsmas studijas noris klātienē un līdzās teorētiskajiem studiju kursiem ir arī daudz praktisko nodarbību video un montāžas studijās, kuras izvietotas RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6. Šīs programmas studentiem ir iespēja praktizēties reālos audiovizuālās industrijas uzņēmumos un projektos, strādājot plecu pie pleca ar jomas profesionāļiem.

1.Gads

Filozofija
Kino semiotika
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Mākslas vēsture un teorija
Kultūras vēsture
Jaunrades process
Audiovizuālās tehnoloģijas
Aktiermeistarība
Kompozīcijas pamati
Foto mākslas pamati
TV un video operatora darbs
Scenārija veidošana
Mūzika komunikācijā
Apgaismošanas principi


2. Gads

Komercdarbība
Lietišķā angļu valoda
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Kostīmu un modes vēsture
TV un video operatora darbs
TV režija
TV un kino producēšana
TV žurnālistikas pamati
Audiovizuālās montāžas pamati
Multimediji
Skaņas režija
Videomontāžas un skaņu ierakstu tehnika
360 grādu vizualizācija
TV vēsture


3. Gads

Reklāmas psiholoģija
Radošā darba analīze un kritika
TV un kino dramaturģija
360 grādu kinematogrāfija
Apgaismotāja darbs
Dokumentālā kino estētika
Krāsu psiholoģija
TV režija
Režisora darbs ar aktieri
Sadarbība ar scenogrāfu
Foto žanri
Latviešu (vai angļu) valoda saziņā
Pasākumu scenāriju veidošana
TV adaptācijas
Literatūras vēsture un teorija
Scenārija veidošana
Televīzijas un video operatora darbs
Krīzes menedžments
TV programmēšana
Grāmatvedība
TV un kino producēšana
Kino tehnoloģijas
Privātais finansējums kultūrā
Projektu vadība


4. Gads

Televīzijas un kino producēšana
Televīzijas režija
Televīzijas un video operatora darbs
Scenārija veidošana
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Sabiedriskās attiecības un masu mediji
TV un kino producēšana
Datorgrafikas pamati
Režisora darbs ar aktieri
Bakalaura darbs


Brīvās izvēles kursi

Otrā svešvaloda
Reklāmu veidošana
Videomākslas pamati
Skaņas dizains
Digitālā pēcapstrāde

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Diplomēti režisori, operatori un producenti ir pieprasīti telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta vietnēs, portālos un citos jaunajos medijos. Šie profesionāļi vienmēr atradīs labi apmaksātu darbu videoreklāmas ražošanas jomā. Studijās iegūtās zināšanas ļaus arī savas personīgās radošās idejas un radītos darbus pārvērst privātā uzņēmējdarbībā.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmā
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas “Audiovizuālā mediju māksla” students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2017./2018.
2018./2019.
2020./2021.
2021./2022.

Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top