Biznesa stratēģiskā vadība

Profesionālā maģistra programma 42 KP / 63 ECTS

Šī studiju programma ir piemērota tiem, kuri ir ieguvuši augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgas jomas) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  1,1 gads (pilna laika)
  1,5 gads (tālmācība)
 • Veids:
  Pilna laika, Tālmācība
 • Valoda:
  Angļu (tālmācība), Latviešu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  42 KP / 63 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds vadībā
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3600 EUR (pilna laika diena, latviešu valodā)
  3900 EUR (tālmācība, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  4500 EUR (tālmācība, angļu valodā)

Šī studiju programma ir piemērota tiem, kuri ir ieguvuši augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgas jomas) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi. Apgūstot šo maģistra programmu, studējošais padziļināti attīsta sevī šīs prasmes: organizācijas vadīšana, finanšu resursu pārvaldība, analītiskā un stratēģiskā domāšana, cilvēkresursu vadība u.c. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

Pilna laika studijas lekciju formā notiek latviešu valodā klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3, savukārt tālmācība studijas noris attālināti angļu valodā e-studiju vidē. Programmas studējošajiem ir iespēja papildināt savas zināšanas, apmeklējot RISEBA organizētās vieslekcijas, kuras sniedz Latvijas un ārvalstu uzņēmējdarbības nozares līderi. Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas, tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību.

Modulis “Biznesa stratēģija un modeļi”

Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja


Modulis “Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana”

Personāla un pārmaiņu vadība
Inovācija un organizāciju attīstība
Risku pārvaldība


Modulis “Praktiskie projekti un pētniecība”

Prakse “Pētniecība biznesā”


Efektīva vadītāja prasmes modulis

Mūsdienu vadības psiholoģija
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana
Dažādības vadība


Globalizācija, tirgi un finanšu modulis

Finanses stratēģisku lēmumu pieņemšanai
Finanšu tirgi un institūcijas
Globalizācijas procesi un mārketings


Maģistra darbs


Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Šīs studiju programmas absolventi kļūst par Latvijas un starptautisku organizāciju vadītājiem, nodaļu vai departamentu vadītājiem, stratēģisko un attīstības projektu vadītājiem. Iegūtās zināšanas ļauj dibināt un vadīt arī savu uzņēmējdarbību.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Vita Jegorova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top