Vakances

Vakances

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””
Vienotais reģ.nr. 40003090010

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” izsludina konkursu:

uz PROFESORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 2 vietas

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Izglītības zinātnes; Nozaru pedagoģija – 1 vieta

uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 1 vieta

uz DOCENTA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 2 vietas

uz PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 1 vieta

uz LEKTORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, Ēku arhitektūra- 1 vieta


Augstskola “RISEBA” piedāvā atalgojumu (bruto) atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, sākot no 12.00 EUR par vienu akadēmisko stundu.


Norādītos dokumentus līdz 19.11.2023. sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: +371 25619757.

 • profesoram, asociētam profesoram, docentam un vadošajam pētniekam – attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds;
 • pētniekam – attiecīgās nozares maģistra grāds vai doktora grāds;
 • lektoram – attiecīgās nozares maģistra grāds vai persona ar augstāko izglītību un profesionālo pieredzi;
 • piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
 • datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
 • prasme darboties e-studiju interneta vidē;
 • teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.

 • rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci;
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodās;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula;
 • attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula;
 • dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likumu, informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas šeit

Jeļena Pokrojeva
Personāla nodaļas vadītāja
Adrese
310, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top