Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 


Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 


SIA ”Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” ” 27.03.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/177 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Noslēdzot studentu piesaistes izstāžu aktīvu periodu, augstskolas RISEBA Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Gaļina Zilgalve apmeklēja Hanojas un Hošiminas pilsētas Vjetnamā, kur 2024. gada 30. martā un. 31.martā piedalījās Begin Group organizētās izstādēs “Begin Southeast Asia Tour”.


Gaļina detalizēti iepazīstināja apmeklētājus ar augstskolas RISEBA piedāvātajām iespējām un studiju programmām, kā arī nodrošināja informāciju par Latviju un migrācijas jautājumiem, kas saistīti ar uzturēšanos Latvijā studiju laikā. Viņa arī dalījās par citām iespējām, ko augstskola sniedz studentiem, piemēram, ERASMUS+ un dubultgrāda programmas, studiju stipendiju iespējas, dažādiem pasākumiem, praktikas iespējām, un citiem resursiem.

Turpinot aktīvu darbu pie studējošo piesaistes jaunajam mācību gadam, augstskolas RISEBA baklaura programmas “Eiropas Biznesa Studijas” direktore Inese Kukle 2024. gada 17. martā apmeklēja SIA Baltic Council starptautiskās izglītības izstādi “Baltic Days of International Education” Viļņā, Lietuvā.

Izstādē apmeklētājiem bija iespēja tikties ar RISEBA pārstāvi pie augstskolas stenda, lai saņemtu detalizētu informāciju par pieejamajām studiju programmām, izmaksām un pieteikšanās procesiem. Īpašu interesi, līdzīgi kā citiem Baltijas valstu iedzīvotājiem, izpelnījās bakalaura programmas “Audiovizuālās mediju māksla” un “Arhitektūra”.

2024. gada 14. Martā  augstskolas RISEBA studentu piesaistes projektu vadītājs Kārlis Ploks pārstāvēja augstskolu Baltic Council organizētā starptautiskajā izglītības izstādē “Days of international Education” Tallinā, Igaunījā .

Strādājot  pie augstskolas stenda, Kārlis informēja interesentus par studiju iespējām RISEBA augstskolā un uzņemšanas procesu, un viņš arī sniedza praktisku informāciju par dzīvi Latvijā.

Jāatzīmē, ka lielākā interese bija par RISEBA radošajām bakalaura programām, it īpaši “Audiovizuālās mediju mākslu” un “Arhitektūru”.

 2024. gada 10. Martā  augstskolas RISEBA studentu piesaistes projektu vadītājs Kārlis Ploks pārstāvēja augstskolu starptautiskajā izglītības izstādē “Begin Eurasia Tour” Baku, Azerbaidžānā, kuru organizēja Begin Group.

Aktīvi strādājot augstskolas stendā, Kārlis interesentiem stāstīja par studiju iespējām augstskolā RISEBA un uzņemšanas procesu, ka arī sniedza praktisku informāciju par sadzīves jautājumiem.

2024. gada 2. martā RISEBA augstskolas pārstāvis Kārlis Ploks, studentu piesaistes projektu vadītājs, apmeklēja Begin Group organizētostudentu piesaistes izstādi “Begin Eurasia Tour” Kairā, Ēģiptē.

Izstādes laikā interesentiem tika stāstīts par augstskolas RISEBA studiju programmām, studiju maksu, pieteikšanas kritērijiem, ka arī tika sniegta cita veida praktiskā informācija.

2024. gada gada 1. martā RISEBA augstskola pirmo reizi piedalījās ārvalstu studentu piesaistes izstādē Turcijā. Begin Group izstādes “Begin Eurasia Tour” laikā ārējo sakaru nodaļas vadītāja Gaļina Zilgalve prezentēja interesantus augstskolu RISEBA un tās piedāvātās studiju programmas, ka arī uzņemšanas noteikumiem. Lielāka interese tika izrādīta par arhitektūras programmām.

RISEBA Ārējo sakaru nodaļas Ārvalstu studentu koordinatore Karinē Manučarjana šī 2024.gada 24. Un 25. februārī piedalījusies Begin Group izstādes Kazahstānas divās lielākās pilsētās Astanā un Almatī.

Abās pilsētās notiekošajās izstādēs interesentiem bija iespēja apmeklēt RISEBA stendu un iegūt detalizētu informāciju par augstskolas piedāvātajām studiju programmām, iestāšanās procedūrām, studentu dzīvi Rīgā un studiju pieredzi kopumā, kā arī par papildu iespējām, kas pieejamas augstskolas studentiem.

RISEBA Ārējo sakaru nodaļas Ārvalstu studentu koordinatore Karinē Manučarjana 2024. gada 22. februārī piedalījusies Begin Group ārvalstu studentu piesaistes izstādē “Begin Central Asia Tour” Taškentā, Uzbekistānā.

Izstādes laikā potenciāli studenti satikās ar RISEBA augstskolas pārstāvi stendā unuzzināja par studiju iespējām Latvijā, iestāšanās procedūru, ka arī citām praktiskām lietām.

SIA ”Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA” 2016.gada 30. maijā noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2016/386 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šī gada marta beigās un aprīļa sākumā augstskolas RISEBA Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Gaļina Zilgalve apmeklēja Hanojas un Hošiminas pilsētas Vjetnamā. Vizītes laikā notika vairāki pasākumi:

  • 31. martā G. Zilgalve piedalījās aģentu darbseminārā “NET24 Agent Workshop Hanoi” Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā. Pasākumā laikā tika aizvadītas vairākas tikšanas ar potenciāliem studentu piesaistes aģentiem. Darbsemināru gaitā ar lielu daļu no aģentiem tika atrasti dažādi risinājumi turpmākas sadarbības iespējām, kas saistīti ar ārvalstu studentu piesaisti studijām augstskolā RISEBA.
  • 1. aprīlī un 2. aprīlī norisinājās Begin Group starptautiskās izglītības izstādes Hanojā un Hošiminā, Vjetnamas lielākā pilsētā. G. Zilgalve prezentēja augstskolas piedāvātās iespējas, studiju programmas, kā arī sniedza informāciju par studijām Latvijā, migrācijas jautājumiem, kas saistīti ar uzturēšanos Latvijā studiju laikā, kā arī par citām iespējām, kuras augstskola RISEBA piedāvā studentiem (t.sk. ERASMUS+ un dubultgrāda iespējas, studiju stipendiju iespējas, dažādiem pasākumiem, prakses iespējām, u.c. ).

Vjetnama ir jauns un potenciāls tirgus, un augstskola RISEBA jau šogad uzsāks sadarbību par Vjetnamas studentu piesaisti ar vairākiem šīs valsts studentu piesaistes aģentiem.

Šī gada martā augstskolas RISEBA Studiju departamenta vadītāja Anastasija Kižlo piedalījās Begin Group starptautiskās izglītības izstādēs Baku (Azerbaidžānā) un Tbilisi (Gruzijā). Izstāžu laikā interesentiem tika stāstīts par augstskolas RISEBA studiju programmām, studiju maksu, pieteikšanas kritērijiem, ka arī tika sniegta cita veida praktiskā informācija.

Turpinot aktīvu darbu pie studējošo piesaistes jaunajam mācību gadam, augstskolas RISEBA ārējo sakaru nodaļas vadītāja Gaļina Zilgalve apmeklēja 2023. gada 26. februārī SIA Baltic Council starptautiskās izglītības izstādi “Baltic Days of International Education” Viļņā, Lietuvā. Izstādē interesentiem bija iespēja satikt RISEBA pārstāvi augstskolas stendā, uzzināt detalizētāku informāciju par pieejamajām studiju programmām, izmaksām un pieteikšanās procesiem. Līdzīgi kā citiem Baltijas kaimiņiem lielāku interesi izraisīja bakalaura programmas “Audiovizuālā mediju māksla” un “Arhitektūra”.

2023. gada 23. februārī augstskolas RISEBA Mārketinga un komunikācijas projektu vadītājs Kārlis Ploks pārstāvēja augstskolu starptautiskajā izglītības izstādē “Baltic Days of International Education” Tallinā, Igaunijā, kuru organizēja SIA Baltic Council.

Aktīvi strādājot augstskolas stendā, Kārlis interesentiem stāstīja par studiju iespējām augstskolā RISEBA un uzņemšanas procesu, ka arī sniedza praktisku informāciju par sadzīves jautājumiem.

Jāpiemin, ka lielāku interesi izpelnījās augstskolas RISEBA radošās bakalaura studiju programmas – Audiovizuālā mediju māksla un Arhitektūra.

RISEBA Ārējo sakaru nodaļas Ārvalstu studentu koordinatore Karinē Manučarjana no 2023. gada 18. februāra līdz 21. februārim piedalījās Begin Group organizētās starptautiskās izglītības izstādēs “Begin Central Asia Tour” Kazahstānā (Almati un Astana) un Uzbekistānā (Taškenta).

Izstāžu laikā augstāk minētajās pilsētās interesentiem bija iespēja satikt RISEBA pārstāvi augstskolas stendā un uzzināt plašāku informāciju par augstskolas RISEBA piedāvātām studiju programmām, iestāšanās procesu, studentu dzīvi Rīgā, studiju laikā, kā arī par augstskolas piedāvātajām iespējām studentiem.

    Sazinies ar mums

    To top