Nordplus Platform for Co-operation Between Schools and Enterprises

Nordplus Higher Education Platform for Co-operation Between Schools and Enterprises


Projekta nosaukums: Nordplus Higher Education Platform for Co-operation Between Schools and Enterprises

Līgums: NPHZ-2022/10041

Projekta ilgums: 09/2022-09/2024

Projekta partneri: Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences, RISEBA University of Applied Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tallinn University, The Tallinn School of Economics, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, University of Tartu.

Projekta virsmērķis: Izstrādāta digitālo platforma www.koolituskrediit.ee, sadarbībā ar projekta partneriem, veicinot sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Platforma tiks izveidota četrās valodās (igauņu, latviešu, lietuviešu, somu).

Projekta galvenaie mērķi ir īstenot Nordplus 2018-2022 programmas prioritātes:

 1. stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu sadarbību izglītības jomā un palīdzēt izveidot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības telpu;
 2. atbalstīt, attīstīt, izmantot un veicināt inovatīvus produktus un procesus izglītībā, sistemātiski apmainoties ar pieredzi un labu praksi;
 3. veicināt kvalitātes un inovāciju attīstību izglītības sistēmās mūžizglītībai iesaistītajās Nordplus valstīs, sadarbojoties izglītības un apmācības jomā, kā arī sadarbojoties ar darba tirgu attīstības projektos, apmaiņas programmās un veidojot sadarbības tīklus;

Plānotās aktivitātes:

 • citu esošo platformu analīze – kādas platformas jau pastāv un kādas ir to priekšrocības un trūkumi, piedāvātie pakalpojumi un lietotāju atsauksmes;
 • aptaujas un intervijas, lai noskaidrotu tirgus ieinteresēto personu, piemēram, uzņēmumu un izglītības nozares, vēlmes un vajadzības;
 • platformas izstrādes ceļvedis un vispārēju izmaiņu īstenošana (tostarp dizains, vispārīgi teksti, valoda, meklēšana, atgriezeniskā saite u. c.);
 • katra jauna pakalpojuma izstrāde (t. sk. pamatlīnija, funkcionalitātes apraksts, izstrāde, pakalpojuma dizains, tostarp UI (lietotāja saskarnes) un UX (lietotāja pieredzes) dizains, lietošanas noteikumi u. c.);
 • digitālās platformas un tās pakalpojumu testēšana;
 • platformas popularizēšana un mārketings uzņēmumiem;
 • rezultātu analīze un rekomendāciju sniegšana.

Iegūtā rezultāta pielietojums un integrācija RISEBA darbībā:  Projekta rezultātā uzņēmumi un izglītības iestādes no Lavijas, Lietuvas un Somijas var veicināt izglītības pakalpojumu popularizēšanu un piedāvāt viens otram savus starptautiskos pakalpojumus. 

 • Izglītības iestādes realizē savu darbību tirgū, veicina ciešāku sadarbību ar uzņēmumiem, papildina mācību aktivitātes ar praktisku pielietojumu;
 • Uzņēmumi – var pilnveidot savus darbiniekus kvalitatīvos kursos, piedāvāt darbiniekiem izaicinājumus piedalīties skolas pasākumos, vieglāk atrast kompetentus praktikantus un darbiniekus konkrētajā nozarē.

  Sazinies ar mums

  To top