Educating Talents (Erasmus+) “Talantīgo izglītošana”

Erasmus+, KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training Erasmus educating talents


Projekta nosaukums: Erasmus+, KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training Erasmus educating talents

Līgums: 2022-1-SE01-KA220-SCH-000088468

Projekta ilgums: 09/2022-08/2025

Projekta partneri: Wallonie Bruxelles Enseignement  Beļģija, http://www.w-b-e.be, APRECA www.apreca.net, Bildungsdirektion Oberösterreich Austrija Oberösterreich Linz www.lsr-ooe.gv.at, Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- ne, Oost Nederland Netherlands Groningen Groningen www.alfa-college.nl, Biznesa, mākslas un  tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
Latvia,  EESPSCF L’Envol Belgium Prov. Liège Flemalle.

Apraksts: Projekts “Talantīgo izglītošana” risina nopietnu problēmu Eiropas izglītības jomā – atbalstu talantīgiem izglītojamiem (TI), kuri bieži vien nepietiekami izpauž savas spējas izglītības procesā, jo trūkst piemērotu stratēģiju viņu iekļaušanai klasē un mācību procesā. Šī problēma tiek novērota dažādās partneru valstīs, kur TI bieži vien nonāk pasīvā pozīcijā tradicionālajās klasēs. Mācību stundas reti vien viņus stimulē vai izaicina, un tas rada garlaicību, nepietiekamu sasniegumu un stresu. Turklāt sadarbība ap augsto sniegumu mācībspēkiem bieži vien nav prioritāte, un izglītotāji bieži nav informēti par viņu īpašajām vajadzībām.

Reaģējot uz šo problēmu, “Talantīgo izglītošana” projekts ir veltīts izglītotāju apmācībai pedagoģisko modeļu izmantošanā, lai palīdzētu TI sasniegt savu pilnu potenciālu, ņemot vērā viņu īpašās vajadzības. Projekts koncentrējas uz TI iekļaušanu sociālos procesos un izpēta, kā digitālais mācību process var veicināt gan iekļaušanu, gan motivāciju.

Galvenie mērķi:

 1. Atbalstīt izglītotājus, lai viņi varētu izmantot pedagoģiskos modeļus, kas ļaus TI sasniegt savu pilno potenciālu.
 2. Atbalstīt izglītotājus, lai veicinātu TI sociālo iekļaušanu, ieskaitot “divkārt izcilus” izglītojamos.
 3. Veicināt Eiropas izglītotāju kopienas izveidi, izveidojot “Prakses kopienas”.
 4. Izstrādāt interaktīvu eRokasgrāmatu, kas satur pedagoģiskos modeļus TI atbalstam.

Metodoloģija: Projekts izmanto esošās metodes un prakses no partneru valstīm un uzlabo tās, lai izveidotu universālus modeļus, kas pielāgojami dažādām izglītības sistēmām ES ietvaros. Tas ietver pētījumus, modeļu testēšanu un pielāgošanu dažādos izglītības kontekstos. Tāpat tas nodrošina prakses kopienas izveidi, kur izglītotāji un organizācijas var dalīties pieredzē un ieskatos.

Rezultāti un ietekme: Projekta galvenais rezultāts būs interaktīvs eRokasgrāmata, kas saturēs multivides moduļus, kas ietver stratēģijas talantīgo vidusskolu izglītojamo atbalstam. Šī eRokasgrāmata palīdzēs izglītotājiem efektīvi atbalstīt TI, nodrošinot viņu sociālo iekļaušanu un veicinot motivāciju, izmantojot digitālo mācību. Projekta ietekme – uz mācībspēkiem, izglītošanas iestādēm un izglītības sistēmām, veicinot inovatīvāku izglītības vidi. Turklāt projekta rezultāti būs publiski pieejami, veicinot plašu TI atbalsta stratēģiju izplatīšanos.

Mērķauditorija:

 1. Izglītotāji un izglītības speciālisti vidusskolās.
 2. Talantīgie izglītojamie.
 3. Izglītības iestādes un to darbinieki.
 4. Izglītības jomā strādājošie speciālisti.
 5. Izglītības sistēmas un valsts ierēdņi.

Inovācija un pievienotā vērtība: Projekts balstās uz esošajām labākajām praksēm un apvieno tās ar izglītotāju sniegto informāciju par praktisku ieviešanu. Tā akcents uz iekļaušanu – gan sociālo, gan izglītības jomā – izceļ šo projektu, un iesaistot “divkārt izcilos” izglītojamus. “Talantīgo izglītošana” versts uz izglītotāju atbalstīšanu un palīdzēšanu iegūt vairāk zināšanu par TI, kā arī piedāvā metodēs, kas var tikt pielāgotas katras valsts mācību procesam. Bieži vien izglītot izglītotājus ir solis, kas tiek palaists garām, cenšoties uzlabot izglītības sistēmu, un tas ir problēma, ko mēs vēlamies risināt šajā projektā.

Projekta partnerība: Projekta partnerība izveidojās, pateicoties neformālām sarunām starp Erasmus koordinatoriem Zviedrijā un Beļģijā. Laika gaitā partnerība paplašinājās, iekļaujot organizācijas no Austrijas, Francijas, Nīderlandes un Latvijas, katra no tiem piedāvājot unikālas zināšanas un resursus projektam. Sadarbība ir galvenais kvalitātes faktors projektā, jo tā ļauj apmainīties ar pieredzi, praksēm un uzskatiem no dažādām skolu sistēmām visā Eiropā.

Kopsavilkums:  Talantīgo izglītošana” ir inovatīvs projekts, kas paredz izglītot izglītotājus, lai labāk atbalstīt talantīgos izglītojamos un veicinātu viņu sociālo iekļaušanu. Izstrādājot interaktīvu eRokasgrāmatu, tas nodrošinās iespēju izglītotājiem, ieviest pedagoģiskos modeļus, kas palīdzēs TI sasniegt savu pilno potenciālu. Projekts risina kopēju problēmu Eiropas izglītībā un cenšas izveidot prakses kopienas, lai veicinātu sadarbību un zināšanu apmaiņu izglītotāju vidū. Tā plaša pieeja mērķē uz TI mācību pieredzes uzlabošanu, skolas izstāšanās rādītāju samazināšanu un pamata prasmju pārvaldības trūkumu.

  Sazinies ar mums

  To top