Portfolio for Employment (PFE) (Erasmus+)

Portfolio for Employment (PFE) (Erasmus+)


Projekta nosaukums: Erasmus+, KA220-VET – Portfolio for Employment containing a variety of tools to facilitate job market access for VET trainees from all backgrounds (PORTFOLIO FOR EMPLOYMENT, PFE)

Līgums: 2021-1-BE01-KA220-VET-000034646

Projekta ilgums: 02/2022-01/2025

Projekta partneri: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, APRECA France, European Placement Network Germany GmbH Germany, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Lithuania, Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli Italy,  AM TRANSNATIONAL, S.L. Spain

Projekta mērķis: Radīt Portfolio for Employment/ Darba portfolio apvienojot dažādus rīkus, kas jauniešiem profesionālās izglītības skolās palīdzēs sagatavoties ienākšanai darba tirgū. Tiks apzināti esošie rīki un metodes un izstrādāti inovatīvi rīki, kā arī tiks veicināta pārrobežu pieredzes apmaiņa un sadarbība. 

Stratēģiskie mērķi ir atvieglot dažādas izcelsmes profesionālo skolu audzēkņu piekļuvi darba tirgum, radīt mācīšanās un izaugsmes iespējas piemērojoties darba tirgus prasībām; veicināt sociālo iekļaušanos un palīdzēt nodrošināt profesionālo skolu audzēkņu veiksmīgu iekļaušanos darba dzīvē. Dažādas partnervalstis padarīs projekta rezultātus multilingvālus un tiks veicināta starptautisku sadarbība un Erasmus+ vērtību iekļaušanu.

Plānotās aktivitātes: Partneriem sadarbojoties eksistējoši rīki un metodes tiks adaptētas pašreizējam pārmaiņu laikam. Projekta partneru veidotā sadarbība veicinās ne tikai piekļuvi darba tirgum, bet arī Eiropas līmeņa resursiem un iespējām. 

Sadarbojoties tiks izveidoti modeļi un resursi priekš Darba portfolio, ar dažādiem rīkiem, kas atvieglos profesionālo skolu audzēkņu piekļuvi darba tirgum. 

  1. Tiks izveidota pedagoģisko metodoloģiju priekš pasniedzējiem, kas paredzēta attālinātai, hibrīd un klātienes instruktāžai.
  2. Tiks radīta brīvi pieejamu mācību programmu ar 5 interaktīviem moduļiem, kas paredzēta profesionālo skolu audzēkņiem 
  3. Sagatavoti materiāli, kas palīdzēs jauniešiem pieteikties darbam 
  4. Tāpat projekta komanda izveidos interaktīvus mācību materiālus, kas palīdzēs sagatavoties darba intervijai 
  5. Un izveidos interaktīvus materiālus/mācību aktivitātes, kas palīdzēs uzsākt darbu jaunā uzņēmumā 
  6. Papildus nodrošinot jauniešiem pašrefleksijas rīkus 

Tiks lietots Community of Practice modelis aktīvi iesaistot partnerus Eiropas līmenī. Kā arī notiks materiālu izplatīšana dažādās atvērta rakstura platformās un dalīšanās ar informāciju sociālajos tīklos. 

Aktīvi tiks veicināta sadarbība starp dažādiem reģioniem un valstīm, starp Profesionālās izglītības iestādēm un pasniedzējiem. Būs arī starp sektoru ieguvumi no PFE projekta iesaistot arī augstāko izglītību, skolas un pieaugušo izglītību, kā arī darbu ar jaunatni. Veidojamie modeļi un interaktīvie rīki var tikt pielietoti arī visos šajos sektoros 

Iegūtā rezultāta pielietojums un integrācija RISEBA darbībā: Projektā izveidotos interaktīvos moduļus, kas palīdz jauniešiem pieteikties darbam, sagatavoties darba intervijai un uzsākt darbu, RISEBA Karjeras centra ietvaros tiks adaptēti un piedāvāti mūsu studentiem, palīdzot arī viņiem vieglāk iekļauties darba tirgū.

Vairāk informācija par projektu un tā norisi var uzzināt mājaslapā https://www.pfeproject.com/

    Sazinies ar mums

    To top