C-DISK “Certify DIgital Soft sKills” (Erasmus+)

C-DISK “Certify DIgital Soft sKills” (Erasmus+)


Projekta nosaukums: C-DISK “Certify DIgital Soft sKills” (Erasmus+)

Līguma Nr.: CUP G49J21017460006

Projekta ilgums: 02/2022-10/2024

Projekta partneri:  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija), UPI – ljudska univerza Zalec (Slovēnija), TURUN YLIOPISTO (Somija),  Business Innovation Center Innobridge (Bulgārija), AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija),  ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (Itālija).

Projekta apraksts: Organizācijas un darbinieki tiek aicināti sekot līdzi jaunajai “digitālajai pasaulei” un izvairīties no riska zaudēt konkurētspējīgas pozīcijas un tikt izslēgtiem no darba tirgus. Lai veiksmīgi risinātu digitālās transformācijas problēmu, uzņēmumiem un darbiniekiem ir jāattīsta plašs digitālo un starppersonu zināšanu, prasmju un attieksmes klāsts, ir vērojama liela atpalicība stratēģiju izstrādē cilvēkkapitāla līmenī, lai papildinātu DT: tikai 20% uzņēmumu ir uzsākuši kultūras pārmaiņu un prasmju attīstības pasākumus; personāla un prasmju trūkums digitālajā vidē (36 %) ir viens no lielākajiem šķēršļiem digitālās stratēģijas izstrādei. Vienlaikus vērojama pieejamo profesionālās izglītības programmu neatbilstība un prasmju trūkums darba tirgū; tādēļ steidzami jāatjaunina un jāintegrē profesionālās apmācības (sākotnējās un nepārtrauktās) procesi, lai darba tirgū veicinātu digitālo transformāciju. 

  Pamatojoties uz šiem secinājumiem, C-DISK projektam ir sekojoši mērķi: 

  1. atbalstīt profesionālās izglītības apmācībās un tālākizglītības procesos iesaistīto audzēkņu un darbinieku digitālo prasmju, tajā skaitā tehnoloģisko zināšanu un “mīksto prasmju” (soft skills)/ e-līderības prasmju uzlabošanu; 
  2. sniegt ieguldījumu mazinot neatbilstību starp piedāvājumu un pieprasījumu (prasmju trūkums) atbilstoši darba tirgum, ņemot vērā digitālo transformāciju; 
  3. veicināt digitālo prasmju apguves formālu atzīšanu, hard un soft prasmes, atbalstot pārejas procesus / darbaspēka mobilitāti (darbs skolā, starpnozaru, starp teritoriālajiem apgabaliem, starp valstīm); 
  4. palielināt sākotnējo un tālāko profesionālo apmācību organizāciju kapacitāti, lai izstrādātu un sniegtu apmācību kursus studentu un darbinieku digitālo prasmju attīstībai. 

 Projekta mājaslapa: https://c-disk.eu/ 

    Sazinies ar mums

    To top