Erasmus+ FIETE

Erasmus+, KA220-VET – From Internship in Europe to Employment (FIETE)

Līgums: 2023-1-DE02-KA220-VET-000156260

Projekta ilgums: 09/2023-08/2026

Projekta partneri: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija), APRECA Associacao (Francija), KASAPT-Kapacity,Adaptability,Solidarity, Adventure (Portugāle),  EESTIETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR (Igaunija).

Projekta mērķis: ir veicināt to, lai absolventi, kas nesen pabeiguši profesionālās izglītības un apmācības kursus, gūtu maksimālu labumu no ilgstošas prakses citā Eiropas valstī, kas paver aizraujošas darba iespējas.

Stratēģiskie mērķi ir atvieglot dažādas izcelsmes profesionālo skolu audzēkņu piekļuvi darba tirgum, radīt mācīšanās un izaugsmes iespējas piemērojoties darba tirgus prasībām; veicināt sociālo iekļaušanos un palīdzēt nodrošināt profesionālo skolu audzēkņu veiksmīgu iekļaušanos darba dzīvē. Dažādas partnervalstis padarīs projekta rezultātus multilingvālus un tiks veicināta starptautisku sadarbība un Erasmus+ vērtību iekļaušanu.

Plānotās aktivitātes: Partneriem sadarbojoties eksistējoši rīki un metodes tiks adaptētas pašreizējam pārmaiņu laikam. Projekta partneru veidotā sadarbība veicinās ne tikai piekļuvi darba tirgum, bet arī Eiropas līmeņa resursiem un iespējām. 

  • Trīs interaktīvu moduļu izstrādē “PIRMS TRANSNACIONĀLĀS PRAKSES” ar attālinātas piekļuves iespējām digitālajiem resursiem, kas balstīti uz CoP. 
  • Divu  interaktīvu moduļu izstrāde “TRANSNACIONĀLĀS PRAKSES LAIKĀ” ar attālinātas piekļuves iespējām digitālajiem resursiem, kas balstīti uz CoP.
  • Divu interaktīvu moduļu izstrāde “PĒC TRANSNACIONĀLĀS PRAKSES” ar attālinātas piekļuves iespējām digitālajiem resursiem, kas balstīti uz CoP. Aktivitāte ietver moduļi izstrādi, 2 mobilitātes, 2 tiešsaistes tikšanās un 3 hibrīda konferences

Tiks lietots Community of Practice modelis aktīvi iesaistot partnerus Eiropas līmenī. Kā arī notiks materiālu izplatīšana dažādās atvērta rakstura platformās un dalīšanās ar informāciju sociālajos tīklos. 

Aktīvi tiks veicināta sadarbība starp dažādiem reģioniem un valstīm, starp Profesionālās izglītības iestādēm un pasniedzējiem. Būs arī starp sektoru ieguvumi no FIETE projekta iesaistot arī augstāko izglītību, skolas un pieaugušo izglītību, kā arī darbu ar jaunatni. Veidojamie modeļi un interaktīvie rīki var tikt pielietoti arī visos šajos sektoros 

Iegūtā rezultāta pielietojums un integrācija RISEBA darbībā: Projektā izveidotos interaktīvos moduļus, kas palīdz jauniešiem pieteikties starptautiskām praksēm, sagatavoties prakses intervijai un uzsākt praksi, RISEBA Karjeras centra ietvaros tiks adaptēti un piedāvāti mūsu studentiem, palīdzot arī viņiem pieteikties starpatiskām praksēm un  vieglāk iekļauties darba tirgū.

Vairāk informācija par projektu un tā norisi var uzzināt mājaslapā: https://www.fieteproject.net/

    Sazinies ar mums

    To top