Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

LiepU vizuālais ansambis MMRT

Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

SAM 8.2.1.0/18/A/010

Jau trešo gadu Liepājas Universitātē tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kura ietvaros ir izstrādātas un licencētas trīs jaunas studiju programmas.

Kopš janvāra visas trīs studiju programmas tiek aprobētas un aprobācijā piesaistīti eksperti, kuri izvērtē programmu kvalitāti.

Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” direktora p.i. ir Mg. sc. env. Lilita Ābele. Programma tiek nodrošināta latviešu un angļu valodā. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un programmas direktors ir Mg.sc.ing. Uldis Žaimis. Arī šī programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā.

Februārī studijas uzsāka doktoranti doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. Doktorantūras programmas direktore ir Dr.sc.soc. Rasa Šmite.

2023. gada septembrī noslēdzies Eiropas Sociālā Fonda projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kura mērķis bija samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas.

Projekta gaitā Liepājas Universitāte ir slēgusi 11studiju programmas. Izstrādātas trīs jaunas studiju programmas: divas profesionālā bakalaura līmeņa – “Vides inovāciju tehnoloģijas” studiju programma un “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” studiju programma sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, un viena doktoru studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Mediju māksla un radošās tehnoloģijas).

21.septembrī notika noslēguma seminārs, kurā dalībnieki varēja iepazīties ar jaunajām programmām, izvērtēt aprobācijas rezultātus un diskutēt par studiju programmu ilgtspēju un pilnveidi.

Liepājas Universitātei pieejamais projekta finansējums bija 300 000 euro, no kuriem ESF finansējums – 255 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 45 000 euro.

Sagatavots: 29.09.2023

LiepU vizuālais ansambis MMRT

Akreditācijas procesā savos virzienos pašlaik atrodas studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” un “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Sagaidāms, ka akreditācijas process beigsies līdz septembrim, kad abu programmu studiju virzieni tiks akreditēti.

4. aprīlī Liepājas Universitātē notika aprobācijas seminārs studiju programmām “Viedās tehnoloģijas” un “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kurā eksperti izvērtēja jaunizveidotās programmas stiprās un vājās puses un diskutēja par programmas pilnveidi un studentu piesaisti.

Jaunajās programmās studentu uzņemšana sāksies no 14.jūlija. Informācijai var sekot augstskolu mājas lapās.

2023. gada septembrī noslēgsies ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kurā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” ir izstrādājusi trīs studiju programmas – divas profesionālā bakalaura līmeņa un vienu doktoru programmu.

Sagatavots 12.06.2023.

LiepU vizuālais ansambis MMRT

2023. gada rudenī noslēgsies ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kurā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” ir izstrādājusi trīs studiju programmas – divas profesionālā bakalaura līmeņa un vienu doktoru programmu.

Studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas” ir iekļauta studiju virzienā “Vides aizsardzība” un virziens ir sekmīgi akreditēts.  Akreditācijas procesā savos virzienos pašlaik atrodas studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” un “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

Paralēli visas studiju programmas tiek aprobētas. 17. februārī aprobācijas seminārs notika studiju programmai “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kurā eksperti izvērtēja jaunizveidotās programmas stiprās puses un diskutēja par studentu piesaisti.

Sagatavots 29.03.2023.

LiepU vizuālais ansambis MMRT

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” ietvaros ir izstrādājusi trīs studiju programmas – divas profesionālā bakalaura līmeņa un vienu doktoru programmu.

2022. gada pēdējā ceturksnī notikusi dokumentu iesniegšana akreditācijai diviem studiju virzieniem –  “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, kuros iekļautas divas, projektā izstrādātas studiju programmas.

Programmas popularizētas gan vietēja, gan starptautiska mēroga pasākumos, lai informētu mērķgrupu.

Doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” ir sākusies Ziemas uzņemšana, kur potenciālie doktoranti var pieteikties līdz 20. janvārim. Tuvāk ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Liepājas Universitātes mājas lapā, sadaļā Gribu studēt.

Sagatavots 22.12.2022.

LiepU vizuālais ansambis MMRT

Oktobrī sāksies ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” noslēdzošais gads.

Projekta ietvaros ir izstrādāta profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kas arī iekļauta akreditētā studiju virzienā “Vides aizsardzība”.

Ir uzsākts akreditācijas process diviem studiju virzieniem – “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, kuros iekļautas divas citas, projektā izstrādātas studiju programmas. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, un tā iekļauta virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā. Programmā jau studijas uzsākuši studenti un notiek programmas aprobācija.

Doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, iekļauta virzienā “Māksla”. Doktora programma doktorantiem tiek piedāvāta angļu valodā.

Sagatavots 26.09.2022.

LiepU vizuālais ansambis MMRT

Ar 2022. gada 1. septembri par profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” direktori apstiprināta docente Dr.biol. Māra Zeltiņa.  Programma tiek nodrošināta latviešu un angļu valodā. Ir noslēdzies arī akreditācijas process studiju virzienam “Vides aizsardzība” un iegūta akreditācija uz diviem gadiem.

Uzsākts akreditācijas process diviem studiju virzieniem – “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, un tā iekļauta virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Arī šī programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā.

Doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, iekļauta virzienā “Māksla”. 

Sagatavots 20.06.2022.

LiepU vizuālais ansambis MMRT
Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU.

Jau trešo gadu Liepājas Universitātē tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kura ietvaros ir izstrādātas un licencētas trīs jaunas studiju programmas.

Kopš janvāra visas trīs studiju programmas tiek aprobētas un aprobācijā piesaistīti eksperti, kuri izvērtē programmu kvalitāti.

Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” direktora p.i. ir Mg. sc. env. Lilita Ābele. Programma tiek nodrošināta latviešu un angļu valodā. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un programmas direktors ir Mg.sc.ing. Uldis Žaimis. Arī šī programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā.

Februārī studijas uzsāka doktoranti doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. Doktorantūras programmas direktore ir Dr.sc.soc. Rasa Šmite.

Sagatavots 29.03.2022.


LiepU vizuālais ansambis MMRT
Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU.

Liepājas Universitātē sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA jau trešo gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Projekta ietvaros līdz šim ir izstrādātas un licencētas trīs jaunas studiju programmas – profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas” un doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”.

Bakalaura studiju programmās jau notikusi studentu uzņemšana, doktora programmā studentu uzņemšana notiks 2022. gada janvārī.

Sagatavots 30.12.2021.

1

Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.2.1.0/18/A/010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kurā Liepājas Universitāte sadarbojas ar Ventspils augstskolu un RISEBA,  ietvaros ir licencētas trīs studiju programmas.

Bakalaura studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģija” kopā ar maģistra studiju programmu “Ekotehnoloģijas” ir studiju virzienā “Vides aizsardzība”. Noslēgumam tuvojas virziena pārakreditācijas process, kas ir viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem.

Bakalaura studiju programmā “Viedās tehnoloģijas” notiek aktīva LiepU un Ventspils Augstskolas sadarbība – 4 studiju kursus vada VeA docētāji.

Abām bakalaura studiju programmām, “Vides inovāciju tehnoloģijas” un “Viedās tehnoloģijas”, ir uzsākts aprobācijas process.

Doktora studiju programmā ”Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” studentu uzņemšana notiks janvārī, kad Liepu un RISEBA plānota ziemas uzņemšana.

Sagatavots: 23.09.2021.

1

Liepājas Universitāte un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” saņēmusi licenci jaunas studiju programmas realizēšanai.

Kopīgā doktora studiju programma tiks realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” – “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Programma pavērs iespēju iegūt zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors/-e (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs. Programmu realizēs angļu valodā. Arī šī programma izstrādāta projektā SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Sagatavots 26.04.2021.

1

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros izstrādāta Liepājas Universitātes (LiepU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA (RISEBA) studiju virziena “Mākslas” kopīgā doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

17.martā notika Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā pieņemts pozitīvs lēmums par programmas licencēšanu.

Sagatavots 26.03.2021.

https://www.liepu.lv/uploads/atteli/projekti/sam822.png

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros ir sagatavota un iesniegta licencēšanai starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA.

Tagad projektā notiek darbs pie aprobācijas kārtības izstrādes, lai jaunajā studiju gadā varētu uzsākt studiju programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” aprobāciju.

Sagatavots 28.12.2020.

https://www.liepu.lv/uploads/atteli/projekti/sam822.png

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros Latvijā atvērta jauna starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA. Šī ir pirmā akadēmiskā doktorantūras programma Latvijā māksliniecisko pētījumu jomā, kas apvieno mākslinieku radošo darbu, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskas pētniecības metodes. Programmas absolventi iegūs zinātnes doktora diplomu (Ph.D.) nozarē “Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes.”

Mūsdienu kultūra un ekonomika pieprasa daudzpusīgi izglītotus, neatkarīgi un oriģināli strādājošus speciālistus digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā. Tieši šādus speciālistus sagatavos jaunā doktorantūras programma, kuru izstrādājuši abu augstskolu profesori sadarbībā ar kolēģiem Latvijā un ārvalstīs.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus – māksliniekus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, radošu projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs. Jaunās programmas absolventi būs labi sagatavoti piedalīties mūsdienu kultūras veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī dažādu inovāciju ierosinātāji caur šīm organizācijām.

Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Ziemeļeiropā. Programma tiek veidota angļu valodā, lai varētu to atvērt arī ārvalstu studentiem, kā arī piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Ālto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija) u.c. Pateicoties šim sadarbības tīklam, absolventi labi orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt unikālu ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju izglītības attīstībā.

Rasa Šmite

Sagatavots 18.06.2020.


projekts

“Media Arts and Creative Technologies” is a newly established interdisciplinary doctoral program in Latvia. Two universities, University of Liepāja and RISEBA, will jointly host the new doctoral program. For the first time in Latvia, the new program will offer a doctoral degree in artistic research that combines artist’s creative practice, scientific and technological innovation, and critically analytical research methodology. The program’s graduates will be awarded with a Doctor of Philosophy degree (PhD) in “Other humanities and arts, including creative industries.”

Contemporary culture and economy demand versatile, independent, and capable specialists in digital media and audio-visual arts who can work creatively and productively with a wide range of innovative technologies. To prepare such specialists is the goal of the new doctoral program, developed by leading professors from both universities in collaboration with colleagues from other schools in Latvia and abroad.

The goal of the new doctoral program is to train competitive professionals – artists who will obtain a versatile skill set, knowledge, and experience in production of innovative media and art works, creative projects management, artistic research, and production of new knowledge.

Potential career paths with a degree from the new doctoral program include a successful individual career in the labour market for arts, media, innovative technologies, and creative industries as well as an academic career in higher education. The graduates of the new program will be well-prepared to take part in shaping contemporary culture in the widest sense of the word, including through their potential to work as experts, consultants, policy-makers, project evaluators, and initiators of various innovations in numerous local, national, EU, and international organizations.

The new doctoral program aims to become one of the leading innovative and international programs of this kind in northern Europe. The teaching language is English because it allows it to open to international students as well as to employ invited guest professors from abroad. The program is planning collaboration with the Aalto University in Helsinki (Finland), Technological University Dublin (Ireland), Oslo MET (Norway) and others. The collaborative network guarantees that the graduates will be well-versed in the international media art circuit and will be able to give original contributions to the further development of education in media arts and creative technologies.

Rasa Šmite
07.09.2020.

projekts

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Darba grupa, kuras sastāvā ir gan Liepājas Universitātes, gan RISEBA eksperti, ir izstrādājuši licencēšanas kopu. Jaunā studiju programma prezentēta Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes domē. Darbs pie jaunās programmas izstrādes tuvojas noslēgumam.

Sagatavots 26.03.2020.

projekts

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Oktobrī darba grupā darbu uzsākuši eksperti, kuri sniedz savu ieguldījumu programmu sagatavošanā. Šajā laikā ir izstrādāta jaunās studiju programmas koncepcija un tiek gatavoti studiju kursu apraksti. Notiek aktīvs darbs pie licencēšanas kopas izstrādes, lai pavasarī programmu varētu licencēt.

Sagatavots 11.12.2019.

(27.09.2019.)

RISEBA sadarbībā ar Liepājas Universitāti ir uzsākusi darbu pie Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēta projekta „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas. Projekta īstenošana atbilst SAM 8.2.1. definētajam specifiskajam atbalsta mērķim un ir saskaņā ar Latvijas augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.g.; Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.-2020.g.). Aktuālās tendences izglītības rīcībpolitikas īstenošanā paredz nostiprināt augstskolu stratēģiskās specializācijas jomas, paaugstinot studiju kvalitāti un nodrošinot praksē un pētniecībā balstītas studijas.

Sadarbībā ar Liepājas Universitāti tiks jaunveidota kopīga doktora studiju programma “Jauno mediju māksla”.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim.

projekts

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana turpinās.

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes.

Augustā darba grupā “Jauno mediju māksla” darbu uzsākusi eksperte no mākslas, zinātnes un kultūras inovāciju tīkla RIXC, kura sniedz savu ieguldījumu programmas sagatavošanā. Eksperti gatavojas ārvalstu komandējumiem, kuros tiks apzināta labākās prakses pieredze ārvalstu augstskolās.

Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas.

projekts

    Sazinies ar mums

    To top