MEDIA (Erasmus+)

Erasmus+ CBHE “Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia” – MEDIA

Pilnais projekta nosaukums: Erasmus+ CBHE “Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia” – MEDIA

Līguma nr.: 101082889, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3

Projekta ilgums: 02/2023-01/2027

Projekta partneri: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Moldova – State University (MSU),  Universitatea tehnica a Moldovei (TUM), Universitatea de sta alecu russo din Balti (USARB), Brusov State University (BSU), Vanadzor State University after H.Tumanyan foundation (VSU), National polytechnic University of Armenia foundation (NPUA), Association for creative-innovation and durable development (NGO creativity), Asociatia obsteasca asociatia pentru sustinerea inovarii si dezvoltarii durabile impuls (NGO impuls), Ministry of education, science, culture and sport of the republic of Armenia (MESCS), Ministry of education culture and research (MECR),  Fachhochschule des mittelstandes (fhm) gmbh – university of applied science – (FHM), Lappeenrannan-lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT university).

Projekta apraksts: Projekts MEDIA radīs tiesisko regulējumu digitālajai izglītībai, pārveidojot augstāko izglītību Armēnijā un Moldovā, lai tā kļūtu mūsdienīga, kvalitatīva, aktuāla un pielāgota. Izmantojot mūsu kvalitatīvos un akreditētos kursus no Moldovas un Armēnijas vadošajām universitātēm, kas nodrošina kvalitāti, paveriet vislabākās iespējas no jebkuras vietas pasaulē. Iegūstiet konkurētspējīgas priekšrocības ar mūsu kursiem, kas izstrādāti sadarbībā ar uzņēmumiem, lai atbilstu globālā tirgus prasībām. MEDIA mērķis ir atbalstīt strukturālās reformas Armēnijā un Moldovā (R2), piedāvājot risinājumus problēmām šo valstu augstākās izglītības sistēmu, institucionālajā un individuālajā līmenī. Projekts īsteno integrējošu pieeju dažādiem līmeņiem, piedāvājot pasākumus, kuru mērķis ir izveidot un pilnveidot attiecīgus ietvarus, kas vērsti uz tiešsaistes izglītības kvalitātes uzlabošanu R2, un izveidot normatīvo regulējumu, kas paredzēs nosacījumus augstas kvalitātes sinhronās un asinhronās tiešsaistes izglītības attīstībai, mācību analītikas (LA) spēju veidošanai tiešsaistes mācību procesā un multidisciplināras neformālās izglītības programmas ieviešanai digitālajos medijos (DM). Šī reforma ir nepieciešama un pamatota, jo izglītības sistēmas ir vērstas galvenokārt uz mācīšanu un mācīšanos klasē un ir novecojušas, ņemot vērā jauno realitāti tiešsaistes izglītībā un visu procesu strauju digitalizāciju dažādos līmeņos.

Gaidāmie rezultāti ir vairāki, svarīgākie no tiem: 6 R2 augstskolas, 8 ieteikumi valsts politikas izmaiņām, 14 institucionāli nozīmīgi dokumenti, LA MOOC, kas ietekmēs vismaz 120 skolotājus, akreditēti MD un validēti AM jauktajā DM, kas ietekmēs 56 skolotājus un 450 studentus. Tāpēc MEDIA priekšlikums ir konkrēta reakcija uz šo dramatisko situāciju, kas izveidojusies, ņemot vērā zemo tiešsaistes mācību kvalitāti R2 dažādos līmeņos un augstskolu digitalizāciju šajās valstīs. Šis priekšlikums ir tieši saistīts ar augstākās izglītības reformu Armēnijā un Moldovā, izmantojot atbilstošas, kvalitatīvas un mūsdienīgas pieejas, un tam ir spēja radīt pievienoto vērtību sociālekonomiskajai atveseļošanai, ekonomikas izaugsmei un labklājībai, reaģējot uz jaunākajām tendencēm, jo īpaši ekonomikas globalizāciju, kā arī uz neseno cilvēkresursu attīstības lejupslīdi, nestabilitāti un pieaugošo sociālo, ekonomisko un vides nevienlīdzību, ko saasināja COVID-19 pandēmija.

Projekta mājaslapa: https://mediaera.online/

    Sazinies ar mums

    To top