Doktora studijas

Doktorantūras programmas:

Biznesa vadība

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Informācija par 2023./2024. studiju gada maksas atlaidēm

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam

Pieteikties studijām doktoru programmā


Atbalsts doktorantūras kandidātiem: 30% atlaide studiju maksai


Piesakies

Tiek uzsākta mācību īstenošana Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 9. kārtā.

Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju varēja kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.

Arī augstskola RISEBA mācību piedāvājums ir veidoja, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā.

Šīs kārtas ietvaros tiek īstenotas mācības piecās profesionālās pilnveides programmās:

 • Biznesa veidošana digitālā vidē;
 • Digitālās prasmes darbam un komunikāciju;
 • Komunikācija, digitālās prasmes modernā prezentācija;
 • Projektu vadība digitālā vidē.

Mācības līdz šim pabeiguši 43 tūkstoši nodarbināto

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Strādājošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Augstskolā RISEBA tiek piedāvātas vairākas iespējas studēt vai iziet praksi ārzemēs. Plašākās studiju iespējas tiek piedāvātas tieši Erasmus+ programmas ietvaros, taču augstkolai ir arī vairāki dubultgrāda sadarbības līgumi, kuru ietvaros students iegūst divus diplomus. Arī prakses ir iespējams iziet Erasmus+ programmas ietvaros, attiecīgi iegūstot stipendiju. Šādas prakses iespējas tiek piedāvātas arī studentiem, kas nesen absolvējuši augstskolu RISEBA.

Plašāka informācija šeit.

RISEBA ir vienīgā augstskola Baltijā, kas 2018. gada septembrī ieguva EDAMBA biedra statusu. Augstskolas rektore, profesore Tatjana Vasiļjeva atzīst: „Būt asociācijas izpildkomitejas sastāvā ir liels pagodinājums, tas ir augsts novērtējums arī augstskolai kopumā. Iestāšanās EDAMBA asociācijā bija un turpina būt liels solis RISEBA zinātnes attīstībā. Augstskolas doktorantūras studenti un promocijas darbu vadītāji var būtiski uzlabot pētnieku – partneru tīklu, veikt kopīgos pētnieciskos darbus dažādu starptautisko projektu ietvaros, piedalīties promocijas darbu prestižā ikgadējā konkursā u.c.”.

EDAMBA ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām, kas specializējas uzņēmējdarbībā, tādējādi

 • piedāvājot platformu zinātniskās informācijas apmaiņai,
 • atbalstot kopējus zinātniskus pētījumus,
 • palīdzot asociācijas dalībaugstskolām uzlabot kvalitāti doktorantūras programmu pētījumiem, saglabājot eiropeisku fokusu, vienlaikus sekmējot dažādību.

Ik gadu EDAMBA saviem biedriem piedāvā arī:

 • EDAMBA ziemas skolas doktorantu studentiem un promocijas darbu vadītājiem;
 • EDAMBA vasaras pētniecības akadēmiju (kopš 1992. gada),
 • EDAMBA doktorantūras pētījumu konkursu (kopš 2003. gada),
 • regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņu.

Šobrīd EDAMBA biedri ir augstskolas no 26 pasaules valstīm.

Vairāk par EDAMBA

Anna Strazda Mg.psych.
Zinātnes nodaļas vadītāja, pētniece
Adrese
304, Meža iela 3
Iveta Ludviga Dr.sc.administr.
Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāne, Doktorantūras studiju programmas “Biznesa vadība”, Maģistra studiju programmu “Personāla vadība” un “Starptautiskais bizness” direktore, profesore
Adrese
304, Meža iela 3
Aigars Ceplītis M.F.A.
Mediju un radošo tehnoloģiju fakultātes dekāna p.i., Doktorantūras studiju programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” administratīvais direktors, maģistra studiju programmas ”Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” direktors, docents
Adrese
211, Durbes iela 4

  Sazinies ar mums

  To top