Eksperti un padomes

Augstskola veicina mācībspēku un pētnieku zinātniski pētniecisko un radošo darbību:

•    RISEBA mācībspēku darbība Latvijas Zinātņu padomes ekspertu statusā;
•    promocijas darbu vadīšana un recenzēšana, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    zinātnisko un akadēmisko radošo komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    asociāciju (zinātnisko, akadēmisko, profesionālo, radošo) vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    darbība masu medijos, popularizējot zinātniski pētnieciskā darba rezultātus.

RISEBA darbojas trīs padomes, kas ir veicina zinātniski pētnieciskā darba īstenošu:

  • RISEBA zinātniskā padome,
  • RISEBA Promocijas padome ekonomikā un uzņēmējdarbībā un
  • RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas kopīgā profesoru padome ekonomikā un uzņēmējdarbībā, t.sk. uzņēmējdarbības vadības zinātnes nozarē.

Padomēs darbojas RISEBA un citu augstskolu profesori un eksperti.

    Sazinies ar mums

    To top