Eksperti un padomes

Augstskola veicina mācībspēku un pētnieku zinātniski pētniecisko un radošo darbību:
•    RISEBA mācībspēku darbība Latvijas Zinātņu padomes ekspertu statusā;
•    promocijas darbu vadīšana un recenzēšana, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    zinātnisko un akadēmisko radošo komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    asociāciju (zinātnisko, akadēmisko, profesionālo, radošo) vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    darbība masu medijos, popularizējot zinātniski pētnieciskā darba rezultātus.

RISEBA darbojas trīs padomes, kas ir veicina zinātniski pētnieciskā darba īstenošu: RISEBA zinātniskā padome, RISEBA Promocijas padome ekonomikā un uzņēmējdarbībā un RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas kopīgā profesoru padome ekonomikā un uzņēmējdarbībā, t.sk. uzņēmējdarbības vadības zinātnes nozarē. Padomēs darbojas RISEBA un citu augstskolu profesori un eksperti.

    Sazinies ar mums

    To top