Aizstāvētie Promocijas darbi

RISEBA Promocijas padomē „Vadībzinātnē” aizstāvēto disertāciju kopsavilkumi


2023

NELLIJA TITOVA

“Intelektuālā kapitāla ietekmes uz uzņēmuma snieguma novērtēšana”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


RIČMONDS BAAHS

“Ietekmīgu korporatīvo lēmumu pieņemšanas veicinātāji nevalstiskajai sociālajai aizsardzībai”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


ĻEVS FAINGLOZS

“Biznesa eņģeļu jaunuzņēmumu dibinātāju vērtēšanas kritēriji investīciju veikšanai”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2022


IEVA KOZLOVSKA

“Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


ANŽELIKA SMAGINA

“Amatniecības Uzņēmējdarbība – uz vērtībām balstīta pieeja”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2021


MUHAMEDA UMERA ŠAHIDA

“Kvalitatīvas uzņēmējdarbības daudzlīmeņu ietvarstruktūra: tīklošanās un nacionālā līmeņa institūtu vides nozīme”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Marius Schönberger

“Datorsistēmu validēšanas ietekme uz MVU snieguma biznesa vērtību”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2020


Viktors Turlais

“Transformatīvās līderības ietekme radošumu veicinoša organizācijas klimata pilnveidošanai”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Jūlija Jacquemod

“Līdera-padotā mijiedarbība un organizācijas uzticēšanās kā konteksts un mikro-pamati organizācijas novatoriskumam”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Elīna Miķelsone

“Ideju vadības sistēmu izmantošanas veidu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Pierre Keller

“Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2019


Inita Henilane

“Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības
vērtēšana Latvijā”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Anita Gaile

“Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz
subjektīvi veiksmīgu karjeru”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2018


Valters Bolēvics

“Pārvaldības ietekme uz ostu sniegumu”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Iveta Cīrule

“Augstskolu biznesa inkubatoru ietekme uz jauno komersantu sniegumu”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Daniel Kleber

“Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Natālija Cudečka-Puriņa

“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana Latvijas atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2017


Iļja Arefjevs

“Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Artūrs Barbars

“Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos informācijas un komunikācijas tehnolo;giju nozarē Latvijā”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2014


Inga Jākobsone

“Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Arnis Lagzdiņš

“Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Lotārs Dubkēvičs

“Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana
radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Signe Enkuzena

“Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Anatolijs Prohorovs

“Riska kapitāla fondu un neformālā riska kapitāla piesaistīšanas problēmas un risinājumi”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2013


Ilmārs Puriņš

“Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2012


Marija Lindemane

“Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


Iveta Ludviga

“Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, balstoties uz nacionālo kultūridentitāti”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit


2011


Jekaterina Kuzmina

“Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās”

Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit

    Sazinies ar mums

    To top