2021

RISEBA konferences 2021. gadā


2021. gada 25.-29. oktobrī tiešsaistē noritēja Supervīzijas dienas 2021, VI Supervīzijas konference – “Radi nākotni šodien: Profesionālis 2025”

Plašāka informācija šeit.

2021. gada 15.-16. septembrī tiešsaistē noritēja Eiropas Naratoloģijas Tīkla 6. Starptautiskā konference.

2021. gada 10. jūnijā tiešsaistē nortēja Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konference “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos”.

Vairāk informācijas šeit.

2021. gada 1.-2.jūnijā noritēja 14. ikgadējā starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa vadības konference ASBBMC 2021 “Economics and business: Foreseeing challenges and opportunities”

Vairāk informācijas šeit.

    Sazinies ar mums

    To top