2019

RISEBA konferences 2019. gadā


21. februāris- 23. februārī noritēja RISEBA 12. ikgadējo starptautisko zinātnisko Baltijas biznesa vadības konferenci ASBBMC 2019 “Foreseeing Challenges and Opportunities for Organizations at the Macro and Micro Level”

    Sazinies ar mums

    To top