Zinātniskās darbības rezultāti

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA veicina intelektuālā ieguldījuma radīšanu: 

  • zinātniskās publikācijas starptautiskajā zinātniskajā periodikā; 
  • dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, dalība simpozijos, konkursos, skatēs Latvijā un ārvalstīs; 
  • Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā, tostarp mākslinieciskie un arhitektūras projekti; 
  • patenti un licences; 
  • publiski demonstrētie jaunrades darbi. 

Svarīgākie zinātniski pētnieciskā darba rezultāti ir RISEBA mācībspēku publikācijas, izdotās grāmatas un žurnāli, īstenotās konferences, zinātniskie projekti un aizstāvētie promocijas darbi.  

    Sazinies ar mums

    To top