Studentu serviss

Bieži vien students var saskarties ar situācijām, ar kurām paša spēkiem ir grūti tikt galā – ir vajadzība, lai kāds atbalsta, iedrošina, uzklausa.

Atsaucoties uz šo vajadzību (īpaši tagad, Covid ierobežojumu apstākļos) augstskola RISEBA no darbiniekiem, mācībspēkiem, absolventiem un supervīzijas studentiem ir izveidojusi komandu studējošo atbalstam.

Plašāka informācija par studentu servisu

Nu ir iespēja saņemt psihologa, karjeras kouča un supervizora konsultāciju vai parunāt par studiju grūtībām, kā arī atrast sev mentoru.

Psihologa, kouča vai supervizora konsultācija ilgst 30-45 minūtes, tā notiek attālinātā režīmā.

Savukārt mentors var kļūt par atbalsta punktu semestra garumā, tiekoties aptuveni reizi mēnesī un palīdzot ar izaugsmi gan mācību, gan karjeras un personiskās attīstības jomā.

Lai pieteiktos uz konsultāciju un saņemtu psiholoģisku atbalstu, raksti uz: [email protected] minot, kuru no 5 tālāk aprakstītajiem atbalsta veidiem gribētu saņemt, kurā programmā un kurā kursā studē un, ja iespējams, mini arī savu svarīgāko jautājumu.

Psiholoģiskais atbalsts

Psiholoģiskais atbalsts palīdz labāk izprast un pārvarēt radušās psihoemocionālās grūtības. Psihologs palīdz labāk izprast situāciju apzināties resursus. Psiholoģiskās palīdzības saņēmējs var ieraudzīt un izmainīt mazefektīvus uzvedības modeļus. Speciālists uzklausa, rosina pārvarēt radušās grūtības, norāda kā fokusēt enerģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai, palīdzot gan uzlabot dzīves kvalitāti, atvieglo grūtību pārdzīvošanu.

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants palīdzēs jums karjeras un izaugsmes jautājumos, kas būs vērsti uz mērķu sasniegšanu. Karjeras konsultants palīdz izprast jūsu situāciju un iespējas, palīdz ieraudzīt jaunus risinājumus. Karjeras konsultants vislabāk sniegs psiholoģisko atbalstu praktisku problēmu risināšanā atļaujot paskatīties uz situāciju citādi un izprotot savus resursus un stiprās puses, kā arī rodot praktiskus padomus karjeras attīstībai.


Supervizora konsultācija

Supervīzija ir konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, ko profesionālajā kontekstā veic ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci, profesionālās darbības kvalitāti un sekmē profesionālo izaugsmi. Supervīziju veic noteiktas profesionālās jomas speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju. Supervīzija var noderēt studentiem palīdzot iezīmēt profesionālās attīstības trajektoriju un iespējas.


Atbalsts studiju grūtību gadījumā

Šādas konsultācijas paredzētas gadījumos, ja sastopaties ar grūtībām studēt vai rodas problēmas attiecībās ar mācībspēku. Konsultācija parasti ilgst 30 – 45 minūtes. Pirmajā konsultācijā tiek noskaidrota situācija, kas ļauj labāk izprast pastāvošās grūtības un tālāku rīcības plānu. Piesakoties konsultācijai vērts izvērtēt, kas tieši rada grūtības studēt, lai sarunas laikā būtu iespējams gan uzklausīt, gan izrunāt tālākās rīcības iespējas.


Mentora atbalsts semestra garumā

Brīvprātīgi Alumni mentori ir piekrituši dalīties ar savu dzīves un darba pieredzi ar studentu semestra vai mācību gada garumā. Kļūstot par atbalstu, uzklausot un dodot ieteikumus, kā labāk sasniegt savus mērķus.

Mentori gatavi strādāt ar jautājumiem, kas saistās ar karjeras, personisko kā arī akadēmisko izaugsmi.

 • Steidzamos gadījumos var vērsties Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, kur pieejams diennakts krīzes tālrunis: 67222922 vai 27722292. https://skalbes.lv
 • Centrs “Marta” Centrs MARTA piedāvā Iespēju saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu pēc piedzīvotas fiziskas, emocionālas, seksuālas, ekonomiskas vardarbības vai vajāšanas vai pēc vardarbīgām attiecībām: centrā “Marta” ir sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un arī citu speciālistu konsultācijas. Var pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstīt: [email protected] Centra Marta Karstais informatīvais tālrunis ir: 80002012 (var zvanīt darba dienās no plkst. 10.00 – 18.00).
 • Mājalapā https://www.depresija.lv/ var uzzināt vairāk par depresijas diagnozi un atbalsta iespējām
 • Savukārt http://www.esibrivs.lv/ ir biedrības “Esi brīvs” viedotā informācija par dažāda veida atkarībām un palīdzības iespējām saskaroties ar atkarībām.
 • Narkoloģiskā palīdzība | Slimību profilakses un kontroles centrs (spkc.gov.lv) apkopo palīdzības iespējas cilvēkiem ar narkotiku atkarību.
 • Ja jāsaskaras ar psihiska rakstura krīzi, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs sniedz psihiatra palīdzību Rīgā. Ambulatori konsultatīvā nodaļa – RPNC Pacientus konsultē profesionāli psihiatri. Reģistratūras tālrunis: 67715108 (konsultācijas no plkst. 8.00 – 16.00).
 • Savukārt ja vajadzīga konsultācija veselības jautājumos ārpus ģimenes ārsta darba laika, tad noderēs Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001. Var saņemt medicīniskas konsultācijas un ieteikumus kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu saasinājuma gadījumos. Konsultācijas sniedz darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 no rīta. Brīvdienās un svētku dienās konsultācijas var saņemt visu diennakti.
 • Tiesībsarga birojs Latvijas Republikas Tiesībsargs (tiesibsargs.lv) tālrunis: 67686768; e-pasts: [email protected] Tiek nodrošināta palīdzība cilvēktiesību pārkāpšanas gadījumos.
 • Juridiskās palīdzības administrācijas informatīvais tālrunis 80001801; [email protected].
 • JF Juridiskās prakses un palīdzības centrs (lu.lv) NLU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs tālrunis: 67034591; adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19, 458. kab. No oktobra vidus līdz maija beigām Juridisko palīdzību sniedz vecāko kursu studenti, pieredzējušu advokātu uzraudzībā.
 • Iekšējos resursus var mācīties stiprināt arī bezmaksas grupu nodarbībās, ko atbalsta un organizē Rīgas dome https://veseligsridzinieks.lv/uzsakas-jauns-tiessaistes-lekciju-cikls-par-ieksejo-resursu-stiprinasanu

Anna Kvelde Mg.sc.soc
Studentu karjeras izaugsmes un absolventu programmas vadītāja, Bakalaura studiju programmas “Sabiedriskās attiecības un reklāmas menedžments” direktore
Adrese
304a, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top