Maksājumi

Apmaksas kārtība


Studiju maksas samaksu var veikt:

Maksājumos pa semestriem – gada studiju maksa tiek sadalīta 2 maksājumos, kuri ir jāveic katru gadu līdz 15. augustam un līdz 15. janvārim;

Maksājumos pa mēnešiem – gada studiju maksa tiek sadalīta 10 maksājumos, kuri ir jāveic līdz katra mēneša 15. datumam (pirmais maksājums līdz 15.augustam, attiecīgi pēdējais maksājums līdz 15.maijam). Šajā gadījumā gada studiju maksa tiek palielināta par 5%. Uzsākot studijas (pirmais studiju gads) – pirmais studiju maksas maksājums ir jāveic par diviem mēnešiem 7 kalendāro dienu laikā pēc Studiju līguma noslēgšanas.

Neatkarīgi no izvēlētās studiju maksas samaksas kārtības katrs nākamais studiju maksas rēķins tiek izrakstīts 1 reizi semestrī (pirms semestra sākuma).

Svarīgi: aizpildot pieteikumu studijām ir jāizvēlas vēlamā studiju maksas veikšanas kārtība, kura tiks iekļauta studiju līgumā.


Papildu maksas pakalpojumi


Kā veicami maksājumi


Maksājuma uzdevuma mērķī nepieciešams norādīt informāciju šādā secībā: studējošā vārds uzvārds, personas kods, rēķina Nr.

Bankas rekvizīti:

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

Reģ. nr.: 40003090010

Banka: A/S Swedbank

Konta nr.: LV24HABA0001408052471

    Sazinies ar mums

    To top