Studējošo kreditēšanas iespējas

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA piedāvā izmantot

 • valsts garantēto studiju un/vai studējošo kredītu no AS “Swedbank Latvija”
 • komerckredītu sadarbībā ar AS “SEB banka”

Studiju kredīts – aizdevums no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts garantiju, kas paredzēts studiju maksas segšanai. Studiju kredītam var pieteikties Swedbank pēc studiju līguma noslēgšanas un studenta imatrikulācijas akreditētā un licencētā studiju programmā.

 • Studiju kredītam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studijās
 • Pieteikties kredītam var gan uzsākot studijas, gan vēlākā studiju periodā
 • Studiju kredītam nav nepieciešams privātpersonas galvojums
 • Vienlaikus var tikt piešķirts viens studiju kredīts vienas studiju programmas apguvei
 • Studiju kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām
 • Studiju kredīts tiek pārskaitīts uz augstskolas norēķinu kontu divas reizes gadā (septembrī un martā)
 • Studiju kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas. Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, uzsākot kredīta atmaksu ir lielāka par 20 000 EUR, kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas uzsākšanas.
 • Studiju kredīta procentus jāsāk maksāt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas

Kāds ir studiju kredīta ar valsts garantiju pieteikšanās process augstskolā RISEBA?

 • Jāparaksta studiju līgums
 • Jāveic pirmā studiju maksas iemaksa vai jāaizpilda iesniegums par imatrikulāciju bez pirmās studiju maksas iemaksas veikšanas, lai augstskola RISEBA varētu studentu imatrikulēt un ievadīt datus Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)
 • Jāsagaida ziņa no RISEBA augstskolas par studenta imatrikulāciju izvēlētajā studiju programmā un datu ievadi VIIS sistēmā
 • Jāaizpilda kredīta pieteikuma forma Swedbank mājaslapā
 • Ja kredīta pieteikums ir apstiprināts, tad jāparaksta aizdevuma līgums ar Swedbank.
 • Ja kredīta pieteikums ir noraidīts, tad studentam studiju maksas samaksa jāveic no personīgajiem līdzekļiem un nekavējoties ir jāsazinās ar RISEBA augstskolas klientu apkalpošanas centru, rakstot [email protected] vai zvanot +371 26465351

Studējošā kredīts – aizdevums no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts garantiju, kas paredzēts studenta ikdienas vajadzību segšanai. Studējošā kredītam var pieteikties Swedbank mājaslapā pēc studiju līguma noslēgšanas un imatrikulācijas akreditētā un licencētā studiju programmā.

 • Studējošā kredītam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studijās
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Maksimālais kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī ir 350 EUR, kuru 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) katru mēnesi (15.datumā) ieskaita studējošā norēķinu kontā
 • Vienas studiju programmas apgūšanas laikā var piešķirt vienu studējošā kredītu vienlaikus

Komerckredīts – aizdevums no kredītiestādes līdzekļiem bez valsts garantijas, lai segtu maksu par studijām. Komerckredītam var pieteikties SEB banka mājaslapā gan pilna laika studējošie, gan nepilna laika studējošie akreditētajās un licencētās studiju programmās. Komerckredīts tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz augstskolas norēķinu kontu.

RISEBA augstskolas klientu apkalpošanas centrs (+371 26465351, epasts: [email protected])

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa

Swedbank.lv

Altum.lv

SEB.lv

  Sazinies ar mums

  To top