E-resursi

LETA piedāvā jaunākās ziņas, preses relīzes, foto un video, rīta preses un ekonomiskos apskatus, kā arī iespēju meklēt ziņas, rakstus no Latvijas preses izdevumiem, statistiku un citu informāciju arhīvā.

Pieejas kodi mainās katru mēnesi (jūnijā, jūlijā, augustā datubāze netiek abonēta).

Nozare.lv  nacionālās informācijas aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

Pieejas kodi mainās katru mēnesi (jūnijā, jūlijā, augustā datubāze netiek abonēta).

Emerald ir viena no pasaules vadošākajām online izdevniecībām, kura piedāvā vairāk nekā 200 dažādus žurnālus un grāmatas stratēģiskajā menedžmentā un sociālās zinātnes jomās.

            Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

EBSCO  ir izziņu sistēma, kas pieejama internetā. Tā piedāvā dažādas, pilnā teksta datu bāzes no vadošajiem informācijas sniedzējiem: Academic Search Complete + MasterFILE Premier, MasterFILE Reference eBook Subscription, Health Source: Nursing/Academic Edition+Consumer Edition, Newspaper Source, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE, Teacher Reference Center, Open Dissertations. Šī sistēma piedāvā visaptverošas datu bāzes, sākot ar vispārēju bibliogrāfisko izlasi līdz par specifiskām datu bāzēm valsts, akadēmiskajām, medicīnas, uzņēmumu un augstskolu bibliotēkām.

Lietotāju ērtībām EBSCO piedāvā meklēšanas ceļvedi un video ceļvežus.

Pieejams EBSCO host platformas video ceļvedis latviešu valodā.

Scopus  ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur ierakstus par vairāk kā 21 000 žurnāliem, 86 000 e-grāmatām un 6,8 miljoniem konferenču materiālu, kā arī 27 miljoniem patentu. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnteksta datubāzēm.

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

Pieejas dati:

Vispirms Jums ir jāielogojas izmantojot institūciju (jānorāda RISEBA, tad jāizvēlas no piedāvātā saraksta, pēc tam jāievada Jums piešķirtais riseba.lv e-pasts  un jāseko tālākām norādēm). E-pasts tika piešķirts uzsākot studijas, jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties  ar IT nodaļu [email protected]   

ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām.

Interaktīvs palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

Pieejas dati:

Vispirms Jums ir jāielogojas izmantojot institūciju (jānorāda RISEBA, tad jāizvēlas no piedāvātā saraksta, pēc tam jāievada Jums piešķirtais riseba.lv e-pasts  un jāseko tālākām norādēm). E-pasts tika piešķirts uzsākot studijas, jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties  ar IT nodaļu [email protected]    

 • Web of Science  Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
  Web of Science datubāzē pieejama informācija no 1990. gada, un tā sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm.

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

EndNote – tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kas pieejams Web of Science abonentiem. Ar to iespējams apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas, kā arī sadarboties ar kolēģiem un studentiem, nosūtot tiem sakopotās atsauces. Lai uzsāktu darbu ar EndNote, ir nepieciešams reģistrēties. Reģistrāciju var veikt no Web of Science. Daļai datubāzu un bibliotēku katalogu ir nodrošināta tieša atsauču importēšana uz EndNote. Atsauces, ko nevar importēt, iespējams ievadīt arī manuāli. Apkopotās atsauces var sakārtot pa grupām, kā arī var izveidot bibliogrāfijas pēc izvēlētā formāta.

Platformas lietotājiem pieejamas Clarivate Analytics bezmaksas apmācības un tiešsaistes video arhīvs ar noderīgiem padomiem efektīvai informācijas meklēšanai un datubāzes efektīvai izmantošanai. 

Web of Since pirmā reģistrācija jāveic no jebkura datora RISEBA, pēc tam Jūs varēsiet strādāt ar datu bāzi no mājas datora.

Passport – kompānijas Euromonitor International informācijas resurss starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecībās, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnēs.

Pieejas dati:

Jums ir jāizveido savs konts izmantojot Jums piešķirto riseba.lv e-pasts  un jāseko tālākām norādēm. E-pasts tika piešķirts uzsākot studijas, jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties  ar IT nodaļu [email protected]    

Passport by Euromonitor International short guide: pieejams šeit

Euromonitor Passport Webinar: pieejams šeit

Uzziņu datubāzes

 • AkadTerm – Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas terminu skaidrojošā un tulkojošā datubāze
 • Bartleby.com – Great Books Online – datubāze piedāvā elektronisku informācijas meklēšanu, bezmaksas pieeju daudzām grāmatām
 • Cambridge Dictionaries Online – angļu valodas vārdnīcas
 • Dictionary.com – terminu un uzziņu meklēšanas iespējas vārdnīcā, enciklopēdijā un internetā
 • Epupa.valoda – elektroniskā latviešu valodas vārdnīca
 • EURLEX – Eiropas Savienības tiesību akti un Oficiālais Vēstnesis
 • Europeana – Eiropas digitālā bibliotēka, kurā pieejami digitālie materiāli no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām. Datubāze satur attēlus, tekstus, audio un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem
 • Eurotermbank – terminoloģijas vārdnīca
 • Latvijas Literatūras centra datubāze – bibliogrāfiskā informācija par latviešu literatūras darbiem, autoru bibliogrāfijas un atsevišķu darbu fragmenti
 • MERLOT – multimēdiju izglītības un pētniecības resursi mācībām tiešsaistē
 • One Look Dictionary Search – interneta vārdnīcu apkopojums. Apmēram 19 miljoni vārdu no vairāk kā 1060 vārdnīcām dažādās nozarēs
 • The Encyclopedia of Earth – uzziņu datubāze par Zemi, tās dabisko vidi un tās mijiedarbību ar sabiedrību
 • Wiktionary – skaidrojošā un tulkojošā vārdnīca
 • World Factbook – faktu grāmata par pasauli, par atsevišķiem reģioniem un katru pasaules valsti tādās kategorijās kā ģeogrāfiskās ziņas, kartes, informācija par ekonomiku, valdību, transportu u.c.
 • YourDictionary – tulkojošās, skaidrojošās, sinonīmu, tezauru, daudzvalodu u.c. vārdnīca

E-  žurnālu datubāzes

 • “Baltic Journal of Psychology” – Baltijas psiholoģijas žurnāls, kurā tiek publicēti oriģināli dokumenti par aktualitātēm psiholoģijā, kā arī empīriski, teorētiski un praktiski raksti psiholoģijā
 • Baltic Journal of Economics (On-line arhīvs) – zinātnisks žurnāls par jaunākajiem veiktajiem pētījumiem Baltijas valstīs un komentāri par ekonomisko attīstību
 • Cyberleninka – brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk nekā 900 000 žurnāli dažādās nozarēs
 • European Scientific Journal – Eiropas Zinātniskā Institūta (ESI) tiešsaistes, daudznozaru žurnāls
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) „Directory of Open Access Journals” (DOAJ) ir pilntekstu datubāze dažādās zinātnēs un valodās. Apkopota informācija par vairāk kā 7000 Open Access zinātniskajiem žurnāliem
 • Electronic Journals Library  – žurnālu datubāze dažādām nozarēm dažādās valodās
 • HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs
 • Hindawi Publishing  „Hindawi” ir viena no lielākajām akadēmiskajām izdevniecībām, kas piedāvā vairāk nekā 300 brīvpieejas žurnālu dažādās nozarēs
 • Latvijas Vēstnesis Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” brīvpieejas tiešsaistes versija piedāvā pilnu tekstu informāciju no 1995. gada
 • Open Humanity Press Datubāzē ir brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e-žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs
 • SpringerOpen Izdevniecība „Springer” piedāvā vairāk nekā 100 brīvpieejas žurnālus dažādās zinātņu nozarēs
 • Taylor & Francis Open Journals – daudznozaru datubāze, kas piedāvā piekļuvi zinātniskajiem žurnāliem gan humanitārajās un sociālajās zinātnēs, gan zinātnes, medicīnas un tehnikas nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.
 • Taylor & Francis Open Select „Taylor & Francis” publicē arī vairāk nekā 1600 žurnālus dažādās zinātņu nozarēs, kuros daļa rakstu pieejami brīvpieejā tiešsaistē
 • The Economist „The Economist” (on-line arhīvs) iknedēļas žurnāls piedāvā saviem lasītājiem ekspertu analīzi un viedokļus par pasaulē notiekošo. Atspoguļo svarīgākos nedēļas notikumus politikā un biznesā
 • First Monday  – žurnāls par komunikācijas nozīmi, internetu un globālo informācijas infrastruktūru, iekļaujot interneta satura politiskos un regulējošos jautājumus u. c. faktorus
 • Innovations and Technologies News Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskajā versijā ir pieejami arī raksti par ekonomiku un biznesu
 • Open Access at SAGE izdevniecības SAGE Publications veidota brīvpieejas e-žurnālu platforma, kas aptver publikācijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī vides zinātnē, medicīnā, psiholoģijā u.c.
 • studija.lv – žurnāla interneta versija

E-grāmatu datubāzes

 • Bookboon – tiešsaistes piekļuve mācību grāmatām dažādās nozarēs
 • BookZZ –  lielākā e-grāmatu bibliotēka — gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra
 • Bookyards – tiešsaistes piekļuve vairāk nekā 17 000 e-grāmatām dažādās nozarēs. Papildus tiek piedāvāts arī ievērojams skaits saišu uz citiem izglītojoša satura elektroniskajiem resursiem
 • Brill Online Books and Journals – datubāze piedāvā pilnteksta grāmatas un žurnālu rakstus humanitārās zinātnēs, starptautiskajās tiesībās un bioloģijā. Lielākā daļa grāmatu un žurnālu ir pieejami par maksu, tomēr ir arī tādi žurnāli un grāmatas, kas pieejamas bez maksas
 • Directory of Open Access Books – piedāvā 750 brīvpieejas e-grāmatas no 20 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs
 • Ebook and Texts Archive:The Library of Congress – resurss piedāvā lejupielādēt bezmaksas grāmatas un tekstus . Ebook and Texts Archive satur plašu populārās daiļliteratūras klāstu, bērnu grāmatas, vēsturiskus tekstus un akadēmiskās grāmatas
 • EU Bookshop Eiropas Savienības Grāmatu veikals ar brīvu pieeju ES publikāciju pilnajiem tekstiem
 • Free eBooks by Project Gutenberg – Project Gutenberg piedāvā vairāk nekā 39.000 dažādu nozaru bezmaksas e-grāmatas. Tās var lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē. Project Gutenberg aicina ziedot nelielas naudas summas, lai varētu nopirkt un digitalizēt vairāk grāmatu
 • Free Ebooks Library – dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas
 • Freebookcentre.net – dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas. Tās var lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē. Datubāzē nevar piekļūt pilnīgi visu grāmatu pilnajiem tekstiem, tomēr pieejamie resursi ir pietiekami lieli
 • INTECHopen – datubāze piedāvā vairāk nekā 900 e-grāmatas un e-žurnālus fizikā, inženierzinātnē, dabaszinātnēs, veselības zinātnē
 • Internet Archive –Interneta bibliotēka, kas iekļauj vēsturiskas grāmatas un tekstus, audio materiālus, animētus attēlus dažādās nozarēs
 • MERLOT – multimediju izglītības un pētniecības resursi mācībām tiešsaistē: brīvi pieejamas pilnu tekstu grāmatas, žurnālu raksti, disertācijas un citi materiāli angļu un holandiešu valodās
 • NDLTD – The Networked Digital Library of Theses And Dissertations ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt disertāciju elektronisko versiju apzināšanu, veidošanu, izmantošanu, izplatīšanu un saglabāšanu
 • OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – pilntekstu zinātnisko grāmatu datubāze dažādās nozarēs: bizness un menedžments, humanitārās un sociālās zinātnes, tiesību zinātnes, ekonomika, finanses, matemātika, māksla u. c.
 • Online Books Page – datubāzē pieejamas dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas
 • Open Access at Routledge and Taylor & Francis – datubāzē pieejamas dažādu zinātņu nozaru brīvpieejas e-grāmatas
 • Open Access – Vācijas zinātnisko bibliotēku piedāvātās e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs
 • Open Culture – datubāzē pieejami bezmaksas audio grāmatu, tiešsaistes kursu, filmu, valodas nodarbību un e-grāmatu resursi vairākās zinātnēs, arī mākslā
 • Open Humanity Press – datubāzē ir brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e-žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs
 • Questia Online Library – daļa e-resursu ir pieejama brīvi, bez maksas, daļa maksas. Datubāze piedāvā dažādu zinātņu nozaru, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu, grāmatu, žurnālu un laikrakstu pilno tekstu kolekcijas.
 • Taylor & Francis Group„Taylor & Francis Group” ir daudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze, kas piedāvā pieeju pasaules labākajiem izdevumiem ne tikai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, bet arī zinātnes, medicīnas un tehnoloģiju nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.
 • The Online Books Page Saites uz vairāk kā miljonu internetā brīvi pieejamu grāmatu dažādās valodās. Tiek piedāvāta gan daiļliteratūra, gan grāmatas dažādās zinātņu jomās
 • Wikibooks – datubāze piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var papildināt un rediģēt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: bizness un ekonomika, bioloģija, valodniecība un literatūra, datorzinātne, izglītība, vēsture, matemātika, māksla u. c.

Dažādi

 • „Psychology Today”
 • Alberts – mārketinga un reklāmas vortāls
 • Alinari archives –  arhīvs, kurā pieejamas vēsturiskas fotogrāfijas un ilustrācijas sabiedrībā, mākslā un kultūrā no visas Eiropas
 • Artsy –  datubāze, kura nodrošina vienu no lielākajām laikmetīgās mākslas kolekcijām brīvpieejā
 • Bielefeld Academic Search Engine –  BASE ir Bīlefeldes universitātes bibliotēkas izstrādāts daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām
 • DART-Europe E-theses Portal – brīvpieeja Eiropas universitātēs izstrādātajām disertācijām, to kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem
 • DRIVER – Eiropas zinātnisko repozitāriju vienots tīkls, kas nodrošina vienotu meklēšanas iespēju. Aptuvēni 5,6 miljoni dokumentu, to skaitā zinātniskie raksti un disertācijas no vairāk kā 30 valstī
 • Europeana Eiropas digitālā bibliotēka, kurā pieejami digitālie materiāli no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām. Datubāze satur attēlus, tekstus, audio un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem
 • FindArticles – meklē rakstus dažādu nozaru žurnālos. Meklēt iespējams pēc atslēgvārda, pēc izdevuma nosaukuma, pēc tēmas. Pieejami rakstu pilnie teksti
 • Internet Archive – interneta bibliotēka, kas iekļauj vēsturiskas grāmatas un tekstus, audio materiālus, animētus attēlus dažādās nozarēs
 • Intute – „Intute” piedāvā resursus izglītībai un pētniecībai
 • LR  Centrālās Statistikas Pārvaldes datubāze – LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, kurā atrodami statistiskie dati par sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā
 • LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija – LU Matemātikas un informātikas institūta mājas lapa piedāvā saites uz AILab vārdnīcu serveri, mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu un latviešu valodas resursu serveri
 • “LU Raksti” – Latvijas Universitātes rakstu krājums dažādās nozarēs
 • NDLTD – piedāvā disertāciju, to kopsavilkumu un citu akadēmisko dokumentu meklēšanu divās platformās: Scirus ETD Search un VTLS Visualizer. Sadaļā Find ETDs dotas arī saites uz citiem noderīgiem disertāciju un citu dokumentu meklēšanas rīkiem
 • Online College Classes – saites uz dažādiem izglītojoša satura multimediju informācijas resursiem, t.sk. elektroniskajām mācību grāmatām
 • Oxfam Policy & Practice – datubāzē iekļautas publikācijas par metodēm un pieejām, zinātnisku pētījumu izstrādājot
 • ResarchGATE – lielākais zinātnieku un pētnieku sociālais tīkls pasaulē piedāvā arī meklēšanas iespējas un informāciju par zinātnieku publikācijām, sniedzot norādes, kurās datubāzēs vai izdevēju tīmekļa vietnēs pilnteksta informācija ir pieejama
 • The European Library – Eiropas digitālo bibliotēku portāls nodrošina vienotu pieeju daudzu Eiropas valstu nacionālo bibliotēku digitālajām kolekcijām. Pieejami seniespiedumi, periodiskie izdevumi u.c.
 • University of Wisconsin Digital Collections – Viskonsīnas Universitātes (ASV) veidotās digitālās kolekcijas atspoguļo augstskolas un tās bibliotēkas krājumā esošos materiālus dažādās nozarēs
 • Eurostat – Eiropas Komitejas mājaslapa, kurā pieejami statistiskie dati
 • Latvijas statistika– pPortālā pieejama statistiskā informācija par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem
 • World Bank – vietnē atrodas brīvpieejas dati par attīstību valstīs visā pasaulē
 • CogPrints – datubāzē pieejami raksti psiholoģijā
 • Doing Business –  piedāvā detalizētu informāciju, kas izsmeļoši aptver uzņēmējdarbības regulējumus dažādās valstīs. Šie ziņojumi sniedz datus, kā atvieglot uzņēmējdarbību, jauni statistikas dati katru dienu u.c.
 • Financenet –  pieejama jaunākā informācija finanšu jomā Latvijā un pasaulē, kā arī valūtas kurss
 • Medicine and Health Sciences Commons – brīvpieejas raksti medicīnā, arī psihiatrijā, psiholoģijā un citās ar medicīnu saistītās nozarēs
 • IndexMundi – vietne satur valstu detalizētus statistikas datus, diagrammas un pieejami apkopoti dati no dažādiem avotiem ekonomikas jomā
 • Latvijas filmas bibliotēka –  pieejama jaunākā informācija par Latvijā veidotām filmām un animācijām, kā arī informācija par režisoriem un viņu dzīvesgājumu
 • Likumi.lv – Latvijas Republikas tiesību akti
 • mediaartbase.de – „mediaartbase.de” ir datubāze mediju mākslā un mākslas dokumentācijā. Kolekcijas ietver detalizētus aprakstošus datus, kā arī audio, video un tekstuālo materiālu
 • parbrendu.lv – Ir svarīgi apjēgt, ka brends — tas nav logo, bet gan priekšstats cilvēka prātā. Faktā, ka no priekšstatiem ir atkarīga cilvēku rīcība un attieksme, tad arī meklējama brendu lielā nozīme un vērtība
 • Politikas plānošanas informācijas sistēma (POLSIS) – brīva pieeja nozaru politikas dokumentiem
 • Psiholoģijas portāls–  pilnteksta grāmatas un žurnāli par dažādām psiholoģijas tēmām krievu valodā
 • Public Relations –  pieejama informācija par sabiedrisko attiecību nozīmi un aktualitāti. Informācijā dalās sabiedrisko attiecību jomas profesionāļi, kuri sniedz padomus veiksmīgai attīstībai
 •  Rīgas Galerija – Rīgas Galerija pārstāv nozīmīgākos latviešu laikmetīgos māksliniekus – Venēcijas biennāles (Latvijas Nacionālajā paviljonā), Sidnejas biennāles, Maskavas biennāles, Manifesta un citu svarīgu starptautisku mākslas izstāžu dalībniekus
 • Sociālā psiholoģijasociālās psiholoģijas tīkls
 • UbuWeb – UbuWebirdatubāze, kurā pieejami resursi avangarda, etnodzejas un autsaideru mākslās
 •  World Art-Portal – kolekcija sastāv no vairāk kā 150 000 attēliem tādās mākslas jomās kā gleznošana, zīmēšana, dekoratīvā un lietišķā māksla, tēlniecība un arhitektūra. Datubāzes apjoms liecina, ka šis projekts ieņem vienu no vadošajām Krievijas interneta galeriju pozīcijām. 
  Pieeja portālam ir atvērta visiem lietotājiem. Reģistrācija ir obligāta, tas nodrošina lietotājiem iegūt papildu iespējas, piemēram, izveidot savu galeriju un apskatīt citu lietotāja galerijas
 • www.arterritory.com –  mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā
 •  www.lnmm.lv – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Datubāze ļauj iepazīties ar RISEBA aizstāvētajiem maģistra, bakalaura darbiem. Datubāzē ietverti noslēguma darbu bibliogrāfiskie ieraksti no 2008. gada. Sākot no 2020. gada pieejami noslēgumu darbu pilnie teksti.

Meklēšana noslēgumu darbu datu bāzēs

  Sazinies ar mums

  To top