Bibliotēka

Ja vēlies saņemt konsultāciju ar bibliotēku saistītos jautājumos sazinies ar mums:

zvanot: +371 25618632
vai rakstot: [email protected]

E- resursi

Kopkatalogs

Darba laiks


Pirmdiena – 10.00 – 18.00
Otrdiena – 10.00 – 18.00
Trešdiena – 10.00 – 18.00
Ceturtdiena – 10.00 – 18.00
Piektdiena – 10.00 – 18.00
Sestdiena, svētdiena – slēgts


Ārpus darba laika grāmatas vari nodot informācijas centrā Meža ielā 3 (1. stāvā), aizpildot nodošanas burtnīcu, norādot savu vārdu, uzvārdu un studiju programmu.

RISEBA bibliotēkas pamatuzdevums un funkcijas:

  • Bibliotēkas pamatuzdevums – nodrošināt ar informāciju RISEBA mācību un pētniecības procesu.
  • Bibliotēka savā fondā cenšas iekļaut gan Latvijā, gan ārzemēs izdotos iespieddarbus un dokumentus, atbilstoši RISEBA studiju programmām un pētījumu virzieniem, RISEBA studentu, pasniedzēju un zinātnieku vajadzībām.
  • Viens no galvenajiem bibliotēkas fonda komplektēšanas principiem – maksimāli savā fondā koncentrēt visus Latvijā un iespēju robežās, arī ārzemēs izdotos izdevumus biznesa un ekonomikas jautājumos.

RISEBA Bibliotēkas nolikums

RISEBA Bibliotēkas noteikumi

Jautājumu gadījumā par grāmatu izsniegšanu un nodošanu un konsultācijām lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu: [email protected].


RISEBA bibliotēka nodrošina augstskolas studentus un darbiniekus ar studiju procesam nepieciešamo literatūru, pieeju informācijas meklēšanas sistēmām un datu bāzēm, pieeju internetam bez maksas, iespēju iesiet kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbus, kā arī nodrošina grāmatu apriti Starpbibliotēku un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa ietvaros.

Aldona Dadzīte
Bibliotēkas vadītāja
Adrese
4. stāvs, Meža iela 3
Ina Krajeva
Vecākā bibliotekāre
Adrese
4. stāvs, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top