Bibliotēka

Ja vēlies saņemt konsultāciju ar bibliotēku saistītos jautājumos sazinies ar mums:

zvanot: +371 25618632
vai rakstot: [email protected]

E- resursi

Kopkatalogs

Darba laiks


Pirmdiena – 10.00 – 18.00
Otrdiena – 10.00 – 18.00
Trešdiena – 10.00 – 18.00
Ceturtdiena – 10.00 – 18.00
Piektdiena – 10.00 – 18.00
Sestdiena, svētdiena – slēgts


Ārpus darba laika grāmatas vari nodot informācijas centrā Meža ielā 3 (1. stāvā), aizpildot nodošanas burtnīcu, norādot savu vārdu, uzvārdu un studiju programmu.

RISEBA bibliotēkas pamatuzdevums un funkcijas:

 • Bibliotēkas pamatuzdevums – nodrošināt ar informāciju RISEBA mācību un pētniecības procesu.
 • Bibliotēka savā fondā cenšas iekļaut gan Latvijā, gan ārzemēs izdotos iespieddarbus un dokumentus, atbilstoši RISEBA studiju programmām un pētījumu virzieniem, RISEBA studentu, pasniedzēju un zinātnieku vajadzībām.
 • Viens no galvenajiem bibliotēkas fonda komplektēšanas principiem – maksimāli savā fondā koncentrēt visus Latvijā un iespēju robežās, arī ārzemēs izdotos izdevumus biznesa un ekonomikas jautājumos.

RISEBA Bibliotēkas nolikums

RISEBA Bibliotēkas noteikumi

Pamatpakalpojumi
 • Informācijas resursu izsniegšana / saņemšana.
 • Brīvpieejas lasītavas izmantošana .
 • Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.
 • Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu izmantošana.
 • Bibliotēkas veidotās studentu noslēgumu darbu datubāzes izmantošana.
 • Bibliotēkas lietotāju apmācība.

Piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, grupu apmācības.

Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

 • efektīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
 • plašāk izmantot elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,
 • meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos,

Aicinām Jūs izmantot šo iespēju un iegūt prasmes ne tikai informācijas resursu izgūšanā, bet arī uzzināt par resursu derīguma novērtēšanu un izmantošanu studiju procesā un publikāciju rakstīšanā.

Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām, grupu apmācībām, rakstiet: [email protected]Maksas pakalpojumi

 • Kopēšana;
 • printēšana;
 • skenēšana;
 • iesiešana;
 • kancelejas preces;
 • grāmatu iegāde;
 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi – maksa par pasta izdevumiem
 • Starptautiskā SBA pakalpojumi

Pakalpojumu apmaksa – skaidrā naudā.

Maksas pakalpojumu cenrādis

Aldona Dadzīte
Bibliotēkas vadītāja
Adrese
4. stāvs, Meža iela 3
Ina Krajeva
Vecākā bibliotekāre
Adrese
4. stāvs, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top