Dubultgrāds

Augstskola RISEBA saviem studentiem piedāvā unikālu iespēju, absolvējot augstskolu saņemt divus grādus – RISEBA studenti var iegūt grādu partneraugstskolās Francijā, Zviedrijā, Somijā un Vācijā.

“Eiropas biznesa studijas” kursa studenti var pieteikties dubultgrāda studijām sekojošās partneraugstskolās:

Haaga Helia University of Applied Science, Somija
Normandy Business School, Francija
Linnaeus (Vaxjo) University, Zviedrija
KEDGE Business School, Francija

“Starptautiskais bizness” 1. kursa studenti var pieteikties dubultgrāda studijām sekojošās partneraugstskolās:

ESC Group Troyes – Champagne School of Management, Francija
University of Applied Science Mainz, Vācija
Normandy Business School, Francija
KEDGE Business School, Francija


“Starptautiskās finanses” studenti var pieteikties dubultgrāda studijām sekojošās partneraugstskolās:

KEDGE Business School, Francija


Saskaņā ar šiem līgumiem, RISEBA students partneraugstskolā var pavadīt 1 gadu, iegūt 60 ECTS kredītpunktus, uzrakstīt un aizstāvēt bakalaura vai maģistra darbu un saņemt partneraugstskolas grādu. Kad students atgriezies Latvijā, viņš aizstāv savu bakalaura vai maģistra darbu RISEBA un iegūst grādu arī Latvijā.

Pieteikties uz dubultgrādu var pilna laika un nepilna laika studenti pēc 1.studiju gada beigšanas. Maģistrantūras studenti var pieteikties pēc 1.kursa pabeigšanas.


Kritēriji:
• Studenta vidējai atzīmei jābūt vismaz 7
• Angļu valodai vismaz B2 līmenī
• un nedrīkst būt akadēmiskie vai finansiālie parādi.


Erasmus dubultgrāda konkurss tiek izsludināts reizē ar Erasmus studiju konkursu, divas reizes gadā (septembrī un februārī), saiti uz pieteikšanās formu studenti saņem e-pastā, kā arī informācija tiek publicēta augstskolas RISEBA mājas lapā.

Anna Grēta Pilsuma
Starptautisko apmaiņas projektu vadītāja
Adrese
314, Meža iela 3
Laima Žagare
Erasmus+ un dubultgrādu projektu vadītāja
Adrese
314, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top