Misija, Vīzija un Vērtības

RISEBA misija

Mūsu galvenais mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus uzņēmējus, līderus, vadītājus un profesionāļus darbam Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī izveidot mācību kopienu, kas tiecas kļūt par starptautisku kompetences centru uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju jomā, sniedzot kvalitatīvu, interaktīvu, uz studentiem vērstu, izpētē un inovācijās balstītu vairāku profilu bakalaura, maģistra un doktora līmeņa augstāko izglītību, kā arī mūžizglītību.

RISEBA vīzija

Mēs uzskatām sevi par ilgtspējīgu un starptautiski atzītu uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju universitāti – universitāti ar uzņēmējdarbības garu, kas ir piemērota cilvēkiem ar visdažādākajām rakstura iezīmēm, izglītības un profesionālās attīstības vajadzībām, pateicoties īpašām mācību metodēm un novatoriskai pieejai, kas ietver starpdisciplināru pieeju, kurā uzņēmējdarbība sastop mākslu, un kalpo par kontaktu apmaiņas vietu uzņēmējdarbības un radošo nozaru profesionāļiem

Atvērtība

Mēs strādājam un darbojamies atvērtā un morāli atbalstošā vidē, kurā valda abpusēja uzticēšanās un cieņa. Ar savu uzņēmējdarbības garu un attieksmi mēs veicinām atvērtību pret inovācijām un radošumu.

Izcila apkalpošana

Visā savā darbībā mēs koncentrējamies uz izcilu apkalpošanu un augstas kvalitātes sniegumu.

Daudzveidība

Mēs nodrošinām daudzveidīgu un iekļaujošu multikulturālu vidi, piedāvājot dažādas studiju programmas, mācību formātus un studiju valodas.

Dialogs

Mēs pastāvīgi sadarbojamies un dalāmies zināšanās un pieredzē ar dažādām ieinteresētajām pusēm, tostarp uzņēmumiem un nozares profesionāļiem, mūsu studentiem, absolventiem, pasniedzējiem, darbiniekiem un citiem interesentiem.

Mūžizglītība

Mēs popularizējam nepārtrauktu personisko un profesionālo izaugsmi savu studentu un partneru, kā arī mūsu pašu vidū.

“Vieta, kur bizness tiekas ar mākslu.”

Sauklis pasvītro pilnajā nosaukumā “Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA” iekļauto vēstījumu, kā arī atbilst augstskolas piedāvātajām studiju programmām, kurās ir gan biznesa profila programmas, gan mākslas specialitātes programmas.

    Sazinies ar mums

    To top