Vadība

Valdes priekšsēdētājs Jevgenijs Kurovs


Uzņēmējs un pasniedzējs augstskolā RISEBA, maģistra programmas “Biznesa stratēģiskā vadība” direktors.

2016. gadā ieguvis ekonomikas doktora grādu Varšavas Tehniskajā universitātē (Varšavā, Polijā).

2010. gadā ieguvis maģistra grādu programmā “Eiropas biznesa studijas” Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (Rīgā, Latvijā).

2008. gadā ieguvis bakalaura grādu Glamorganas universitātē (Kārdifā, Velsā). Bakalaura programmas laikā Jevgenijs Kurovs vienu semestri Erasmus apmaiņas programmas ietvaros pavadījis “Ecole Superieure du Commerce Exterieur” Parīzē, Francijā.
12 gadus mācījies japāņu valodu Japāņu valodas un kultūras vidusskolā Rīgā.


Jevgenijs Kurovs interesējas par sportu, ceļojumiem un pētniecības projektiem ilgtspējas, sociālās atbildības un biznesa vadības jomā.

Valdes locekle, profesore Irina Senņikova

Profesore Dr.oec. Irina Senņikova augstskolā RISEBA strādā jau kopš tās dibināšanas. Irinai Senņikovai ir maģistra grāds angļu filoloģijā, MBA grāds un doktora zinātniskais grāds vadībzinībās intelektuālās uzņēmējdarbības jomā.

Irina Senņikova pasniedz lekcijas vadībzinībās, vadībā un organizāciju vadīšanā, kā arī tiek aicināta lasīt vieslekcijas Baltijas aizsardzības koledžā (Baltic Defense College) Igaunijā. Irina Senņikova ir apmeklējusi dažādas attīstības programmas: 2002. gadā viņa piedalījās Starptautiskās fakultātes attīstības programmā (IFDP) IESE Barselonā, savukārt 2005. gadā piedalījās Eiropas uzņēmējdarbības kolokvijā uz dalībniekiem orientētā apmācībā (EECPCL), kura norisinājās Hārvardas Biznesa skolā.

Irina Senņikova ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos. Bijusi viena no Starptautiskās uzņēmējdarbības foruma dibinātājām un šobrīd ir Eseksas Universitātes uzņēmējdarbības un biznesa skolas vecākā biedre, kā arī ir EQUAL valdes priekšsēdētāja un CEEMAN akreditācijas valdes locekle.

Irinas Senņikovas zinātnisko interešu joma galvenokārt ir saistīta ar līderību un intelektuālās uzņēmējdarbības izpēti. Viņa ir arī iesaistīta organizācijas pētniecībā, izzinot ar darbinieku motivāciju, personāla mainību un vadību un citas ar šo jomu saistītas problēmas.

Rektore, profesore Lūcija Rutka

Dr. psych. Lūcija Rutka absolvējusi:

  • Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti un ieguvusi maģistra grādu matemātikā.
  • Augstskolu RISEBA un ieguvusi maģistra grādu personāla vadībā.
  • Latvijas Universitātes doktorantūru un ieguvusi doktora zinātņu grādu psiholoģijā.

Vairāk nekā 50 zinātnisku publikāciju autore starptautiski atzītās datu bāzēs (Web of Science, Scopus, EBSCO, u.c.) psiholoģijā, personāla vadībā, pedagoģijā un izglītībā. Vairāku metodisko līdzekļu un grāmatas “Pedagoga psiholoģiskā kompetence” autore.

Latvijas Profesionālo psihologu un Amerikas Izglītības pētnieku asociācijas locekle, Latvijas Zinātņu padomes eksperte izglītības zinātnēs.

Iedvesmu gūst no ceļojumiem, mācībām un komunikācijas ar cilvēkiem. Brīvajā laikā audzē puķes un vēro kosmosu ar teleskopu.

Studiju prorektore Ivita Faituša

Dr.oec. asoc.profesore Ivita Faituša

2018.gadā ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu Latvijas Universitātē
2006.gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Pēdējo gadu zinātniskie pētījumi par grāmatvežu profesionālajām kompetencēm un grāmatvežu profesiju veikti kopā ar Lietuvas, Viļņas Universitātes kolēģiem.
2020-2023 RISEBA Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja un profesionālās maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses” direktore
Docētie studiju kursi “Grāmatvedība’”, “Finanšu grāmatvedība”, “Pētījumu metodoloģija”
Praktizējoša ārpakalpojumu grāmatvede kopš 2008.gada, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre kopš 2019.gada.
Iedvesmu gūst no ģimenes un bērniem, grāmatām un ceļojumiem

Attīstības prorektore Nellija Titova

Nellija Titova izglītības jomā strādā jau trīspadsmit gadus. Nellijai ir pieredze darbā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, Latvijas Universitātē, Valsts izglītības attīstības aģentūrā un Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijā. Viņa turpina darbu kā Izglītības darba grupas locekle Ārvalstu investoru padomē Latvijā. Nellijai ir pieredze darbā vairākos izglītības, rūpniecības un darba tirgus pētniecības un konsultāciju projektos un procesā promocijas darbs par “Intelektuālās kapitāla efektivitātes ietekmi uz uzņēmumu biznesa sniegumu”.

Zinātņu prorektors, profesors Valters Kaže

Asociētais profesors Dr.oec. Valters Kaže izglītības jomā darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Valters Kaže ir ieguvis zinātņu doktora grādu ekonomikā (Dr.oec.) Latvijas universitātē. Viņa pētniecības jomas skar patērētāju uzvedību, mārketingu un biznesa stratēģiju. Viņš ir vairāk kā 40 starptautisku publikāciju autors, tostarp līdzautors vairākās monogrāfijās. Valters Kaže ir docētājs mārketinga vadīšanas un starptautiskā mārketinga priekšmetos RISEBA, kā arī viesprofesors Rīgas Biznesa skolā, Rīgas juridiskās augstskolā un bieži aicināts un iedvesmojošs runātājs starptautiskās biznesa konferencēs.

Valteram Kažem ir vairāk kā 20 gadu pieredze kā vadītājam mārketinga un stratēģijas jomā. Savas karjeras laikā viņš ir pildījis augstākā līmeņa stratēģijas, pārdošanas un mārketinga vadītāja pienākumus tādos vadošos starptautiskos finanšu un ātrās aprites preču uzņēmumos kā RSA Group (apdrošināšana), SEB Bank (banku nozare), SPI Group un Amber beverage Group (dzērienu nozare), kā arī valdes locekļa un vadošā partnera lomu inovāciju konsultāciju uzņēmumā Ex Novo.

Valters Kaže ir valdes loceklis Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijā – nacionālajā mārketinga nozares līderu apvienībā – un Atvērtas informācijas Sabiedrības asociācijā – nevalstiskā organizācijā, kas iegulda spēkus sabiedrības informācijpratības veicināšanā.

    Sazinies ar mums

    To top