Irina Senņikova

Valdes locekle, Studiju un starptautiskās sadarbības prorektore, vadošā pētniece


Dr.oec. Irina Senņikova augstskolā RISEBA strādā jau kopš tās dibināšanas. Irinai Senņikovai ir maģistra grāds angļu filoloģijā, MBA grāds un doktora zinātniskais grāds vadībzinībās intelektuālās uzņēmējdarbības jomā.

Irina Senņikova pasniedz lekcijas vadībzinībās, vadībā un organizāciju vadīšanā, kā arī tiek aicināta lasīt vieslekcijas Baltijas aizsardzības koledžā (Baltic Defense College) Igaunijā. Irina Senņikova ir apmeklējusi dažādas attīstības programmas: 2002. gadā viņa piedalījās Starptautiskās fakultātes attīstības programmā (IFDP) IESE Barselonā, savukārt 2005. gadā piedalījās Eiropas uzņēmējdarbības kolokvijā uz dalībniekiem orientētā apmācībā (EECPCL), kura norisinājās Hārvardas Biznesa skolā.


Irina Senņikova ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos. Bijusi viena no Starptautiskās uzņēmējdarbības foruma dibinātājām un šobrīd ir Eseksas Universitātes uzņēmējdarbības un biznesa skolas vecākā biedre, kā arī ir EQUAL valdes priekšsēdētāja un CEEMAN akreditācijas valdes locekle.

Irinas Senņikovas zinātnisko interešu joma galvenokārt ir saistīta ar līderību un intelektuālās uzņēmējdarbības izpēti. Viņa ir arī iesaistīta organizācijas pētniecībā, izzinot ar darbinieku motivāciju, personāla mainību un vadību un citas ar šo jomu saistītas problēmas.

    Sazinies ar mums

    To top