Biznesa un ekonomikas fakultāte

Jevgenijs Kurovs Dr.oec.
Valdes priekšsēdētājs, Maģistra studiju programmas “Biznesa stratēģiskā vadība” direktors, vadošais pētnieks, Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītājs
Adrese
210, Meža iela 3
Irina Senņikova Dr.oec.
Valdes locekle, Studiju un starptautiskās sadarbības prorektore, vadošā pētniece
Ilmārs Kreituss Dr.chem.
Senāta priekšsēdētājs, profesors
Adrese
405, Meža iela 3
Valters Kaže Dr.oec.
Zinātņu un attīstības prorektors, asociētais profesors
Adrese
307, Meža iela 3
Anna Strazda Mg.psych.
Zinātnes nodaļas vadītāja, pētniece
Adrese
304, Meža iela 3
Iveta Ludviga Dr.sc.administr.
Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāne, Doktorantūras studiju programmas “Biznesa vadība”, Maģistra studiju programmu “Personāla vadība” un “Starptautiskais bizness” direktore, profesore
Adrese
304, Meža iela 3
Raina Vīra Dr.paed.
Docente, Metodiskās padomes vadītāja, Satversmes sapulces priekšsēdētāja
Adrese
402, Meža iela 3
Aleksandrs Skvorcovs Mg.oec.
Bakalaura studiju programmas ”Uzņēmējdarbības vadība” direktors, lektors
Adrese
305, Meža iela 3
Inese Slūka Mg.sc.soc.
Maģistra studiju programmu “Projektu vadība”, “Uzņēmējdarbības vadība” direktore, docente
Adrese
210, Meža iela 3
Ivars Godmanis Dr.phys.
Maģistra studiju programmas “Lielo datu analītika” direktors, pētnieks
Adrese
404, Meža iela 3
Maija Zakriževska-Belogrudova Dr.psych.
Maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” direktore, profesore
Adrese
402, Meža iela 3
Agita Kalviņa Mg.philol.
Pasniedzēja
Adrese
402, Meža iela 3
Ļevs Fainglozs PhD
Docents
Aleksandrs Fedotovs Dr.oec.
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Andrejs Čirjevskis Dr.oec.
Profesors
Adrese
402, Meža iela 3
Andrejs Limanskis Dr.oec.
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Anatolijs Prohorovs Dr.sc.administr.
Profesors
Adrese
404, Meža iela 3
Anna Kvelde Mg.sc.soc
Studentu karjeras izaugsmes un absolventu programmas vadītāja, Bakalaura studiju programmas “Sabiedriskās attiecības un reklāmas menedžments” direktore
Adrese
304a, Meža iela 3
Anna Vorončuka Mg.oec.
Maģistra studiju programmu “Sporta vadība” un “Veselības vadība” direktore
Adrese
210, Meža iela 3
Artūrs Barbars Dr.sc.administr.
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Ērika Pančenko Dr.oec.
Docente
Adrese
404, Meža iela 3
Fahri Akdemir PhD
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Guna Matule Dr.sc.soc.
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Inna Kozlinska Dr.oec.
Vadošā pētniece
Adrese
402, Meža iela 3
Irina Sidorčuka Mg.paed.
Docente
Adrese
212, Meža iela 3
Ioseb Gabelaia PhD
Asociētais profesors
Adrese
402, Meža iela 3
Julija Žakemo PhD
Docente
Adrese
402, Meža iela 3
Jevgenija Seļivanova Mg.philol.
Lektore
Adrese
212, Meža iela 3
Jurijs Mašošins Dr.iur.
Docents, Pasniedzējs
Adrese
404, Meža iela 3
Jurijs Spiridonovs Dr.oec.
Asociētais profesors
Adrese
404, Meža iela 3
Olga Dzene Mg.psych.
Pētniece
Adrese
402, Meža iela 3
Jans Kevišs-Petuško PhD
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Lidia Semenova Mg.sc.soc.
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Mārtiņš Veide Dr.psych., Dr.paed.
Asociētais profesors, Vadības virziena vadītājs, maģistra programmas “Sabiedrisko attiecību vadība” direktors
Adrese
405, Meža iela 3
Mhamed Ali Ait Si PhD
Vadošais pētnieks
Adrese
404, Meža iela 3
Nataļja Seļivanova-Fjodorova Dr.oec.
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Natālija Konovalova Dr.oec.
Asociētā profesore
Adrese
404, Meža iela 3
Rasa Pēce Mg.oec.
Lektore
Adrese
404, Meža iela 3
Solveiga Blumberga Dr.psych.
Asociētā profesore
Adrese
402, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top