Piesakies sev ērtākajā veidā

Pietiekties studijām var gan tiešsaistē, gan arī klātienē, ierodoties augstskolā. Iepazīsties ar mūsu prasībām un nepieciešamajiem dokumentiem. Ja nepieciešama palīdzība, esam gatavi to sniegt, ja uzrakstīsi vai piezvanīsi.

Pieteikties studijām

Kā pieteikties studijām

Kā pieteikties studijām tiešsaistē?


2023./2024. studiju maksa

Pieteikties studijām

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem pamatstudijās
 • Noskaidro kāds ir pamatstudiju piedāvājums, kādas ir studiju programmas uzņemšanas prasības un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, Tev ir jāiesniedz izglītības dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā pie-šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
 • Reģistrējoties pamatstudiju vai augstākā līmeņa nepilna laika tālmācības studijām atrodoties ārzemēs, izmanto my.riseba.lv (RIS) un tā pielikumā pievieno notariāli apstiprinātās izglītības dokumentu kopijas (iepriekš aizpildot elektronisko pieteikumu) vai dokumentu oriģinālus uzrāda Augstskolas RISEBA pārstāvim, izmantojot video zvanu un sekojot un izpildot visus Augstskolas RISEBA pārstāvja norādījumus un lūgumus attiecībā uz dokumenta autentiskuma pārbaudi.

 • pēc dokumenta saņemšanas pēc absolvēšanas, jāiesniedz iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • portreta foto dokumenta formātam atbilstošā izmērā;
 • jāiesniedz dzīves apraksts (CV) – tikai maģistra studiju reflektantiem;
 • jāveic reģistrācijas maksa: Latvijas pilsoņiem 40 EUR, citu valstu pilsoņi EUR 200, citu valstu RISEBA absolventi EUR 50, Ukrainas pilsoņi EUR 40 (maksājuma uzdevums no internetbankas).
 • jāiesniedz pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā my.riseba.lv un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus.

Piesakoties bakalaura studiju programmām, atgādinām, ka ir iespēja iesniegt pieteikumu pirms iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta iesniegšanas. Apliecinošu dokumentu iespējams ir iesniegt pēc tā saņemšanas.

Lai pieteiktos studijām doktorantūras studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas, papildus ir:

 • jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam vadītājam docentam Aigaram Ceplītim uz e-pastu [email protected];
 • jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.
 • Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt pa e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.

Kārlis Ploks
Studentu piesaistes projektu vadītājs
Adrese
314, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

Ieguvumi, studējot RISEBA

Kvalitatīva izglītība
Labākie pasniedzēji
Stipendijas
Dubultgrāds
Erasmus+
Spēcīga zinātne
ALUMNI kontakti
Diploms ar ietekmi

  Sazinies ar mums

  To top