Piesakies studijām sev ērtākajā veidā

Pietiekties studijām var gan tiešsaistē, gan arī klātienē, ierodoties augstskolā. Iepazīsties ar mūsu prasībām un dokumentiem, kādi nepieciešami veicot pieteikumu. Ja nepieciešama palīdzība, esam gatavi to sniegt, ja uzrakstīsi vai piezvanīsi.

Pieteikties studijām

Kā pieteikties studijām

Kā pieteikties studijām tiešsaistē?


2024./2025. studiju maksa
Pieteikties studijām
Studējošo rokasgrāmata

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem pamatstudijās
 • Noskaidro kāds ir pamatstudiju piedāvājums, kādas ir studiju programmas uzņemšanas prasības un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, Tev ir jāiesniedz izglītības dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā pie-šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
 • Sagatavo nepieciešamos dokumentus elektroniskā formātā (pdf, jpg, png);
 • Ņem vērā, ka pieteikums studijām tiek aizpildīts elektroniski.
 • Līgumu parakstīšana var notikt gan klātienē, gan elektroniski.
 • ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, ir jāiepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku

 • pēc dokumenta saņemšanas, jāiesniedz iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • portreta foto dokumenta formātam atbilstošā izmērā;
 • jāiesniedz dzīves apraksts (CV) – tikai maģistra studiju reflektantiem;
 • jāveic reģistrācijas maksa: Latvijas pilsoņiem 40 EUR, citu valstu pilsoņi EUR 200, citu valstu RISEBA absolventi EUR 50, Ukrainas pilsoņi EUR 40 (maksājuma uzdevums no internetbankas).
 • jāiesniedz pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
Svarīgi ņemt vērā:
 • Ja reflektants iepriekšējo izglītību vai grādu ieguvis ārvalstīs, izglītības dokumentiem pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības atzīšanu un pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim;
 • Ja notikusi reflektanta uzvārda maiņa un reflektanta uzvārds iesniedzamajos dokumentos atšķiras no reflektanta personu apliecinošajā dokumentā norādīto, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu.

Pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā my.riseba.lv un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus.

Piesakoties bakalaura studiju programmām, atgādinām, ka ir iespēja iesniegt pieteikumu pirms iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta iesniegšanas.

Apliecinošu dokumentu iespējams ir iesniegt pēc tā saņemšanas.

Lai pieteiktos studijām doktorantūras studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas, papildus ir:

 • jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam vadītājam docentam Aigaram Ceplītim uz e-pastu [email protected];
 • jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.
 • Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt pa e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.

Lai pieteiktos studijām doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība, papildus ir:

 1. Brīvā formā sagatavota eseja par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.), tai pievienojot kopsavilkumu angļu valodā līdz divām lapaspusēm (ja eseja iesniegta angļu valodā, kopsavilkums nav nepieciešams).
 2. Intervija ar programmas direktoru;
 3. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtā sertifikāta par to, ka personas angļu valodas prasmes atbilst noteiktam līmenim (IELTS – minimālais vērtējums 6.5 vai ekvivalents līmenis) kopija, uzrādot tā RISEBA oriģinālu, ja persona plāno studēt šajā studiju programmā angļu valodā.

Kārlis Ploks
Studentu piesaistes projektu vadītājs
Adrese
314, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

Ieguvumi, studējot RISEBA

Kvalitatīva izglītība
Labākie pasniedzēji
Stipendijas
Dubultgrāds
Erasmus+
Spēcīga zinātne
ALUMNI kontakti
Diploms ar ietekmi

  Sazinies ar mums

  To top