Iepazīsties ar uzņemšanas noteikumiem

Lejupielādē aktuālos augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumus, lai noskaidrotu, kādas ir prasības reflektantiem katrā no studiju programmām. Sazinies, ja ir nepieciešamība iegūt papildu informāciju!

Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi


Pieteikšanās studijām tiek nodrošināta attālināti, veicot reģistrāciju MY.RISEBA.LV


Iesniedzamie dokumenti:

 • pēc dokumenta saņemšanas, jāiesniedz iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • portreta foto dokumenta formātam atbilstošā izmērā;
 • jāiesniedz dzīves apraksts (CV) – tikai maģistra studiju reflektantiem;
 • jāveic reģistrācijas maksa: Latvijas pilsoņiem 40 EUR, citu valstu pilsoņi EUR 200, citu valstu RISEBA absolventi EUR 50, Ukrainas pilsoņi EUR 40 (maksājuma uzdevums no internetbankas).
 • jāiesniedz pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);

Svarīgi ņemt vērā:

 • Ja reflektants iepriekšējo izglītību vai grādu ieguvis ārvalstīs, izglītības dokumentiem pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības atzīšanu un pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim;
 • Ja notikusi reflektanta uzvārda maiņa un reflektanta uzvārds iesniedzamajos dokumentos atšķiras no reflektanta personu apliecinošajā dokumentā norādīto, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu.

Pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā my.riseba.lv un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus.

Piesakoties bakalaura studiju programmām, atgādinām, ka ir iespēja iesniegt pieteikumu pirms iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta iesniegšanas.

Apliecinošu dokumentu iespējams ir iesniegt pēc tā saņemšanas.

Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

Ieguvumi, studējot RISEBA

Kvalitatīva izglītība
Labākie pasniedzēji
Stipendijas
Dubultgrāds
Erasmus+
Spēcīga zinātne
ALUMNI kontakti
Diploms ar ietekmi

  Sazinies ar mums

  To top