Zīmola komunikācija

Kursa apmeklējuma maksa – 200 Eiro


Pasniedzējs

Lolita Ozoliņa, Mg.Sc.Soc, docente

Lolitas līdzšenējais darbs ir saistīts ar jaunu produktu, uzņēmējdarbības uzsākšanas, pakalpojumu un zīmola attīstību, komunikācijas projektu izstrāde maziem un vidējiem uzņēmējiem, un valsts institūcijām.

Augstskolā RISEBA L.Ozoliņa pasniedz lekcijas kopš 2014.gada.


Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iepazīstināt ar zīmolvedības vēsturi, zīmola definīcijām, zīmolvedības mērķiem, uzdevumiem un komunikācijas stratēģiju. Kurss sniegs zināšanas par zīmola veidošanu, novērtēšanu un komunikāciju, kā arī dažādām zīmolvedības teritorijām: biznesu, personībām un vietas zīmoliem (pilsētas un valstis).
Veidot izpratni par zīmola nozīmi un vērtību, attīstīt zināšanas par zīmolu konceptu izstrādi, novērtēšanu un vadīšanu. Apgūs pielietojamas praktiskas zināšanas zīmolu izstrādē un izvērtēšanā, saistībā ar zīmola vērtībām, pozicionējumu, komunikācijas stratēģiju, reputācijas veidošanu kā svarīgiem mārketinga komunikācijas pamata uzstādījumiem.


Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Ievads zīmolvedībā. Ieskats zīmolvedības vēsturē. Kas ir zīmols? Zīmola komunikācijas mērķi un uzdevumi. Zīmola vieta mārketingā. Zīmolvedības veidi un metodes.
 • Zīmola veidošana: zīmola elementi, grafiskā identitāte. Zīmola komunikācijas stratēģija.
 • Zīmola komunikācijas stratēģija un tā loma zīmola uzturēšanā un atpazīstamības veidošanā. Zīmola pozicionēšana.
 • Zīmola emocionālās saites veidošana. Identificēšanās un atšķirības. Zīmola vērtības, komunikācijas izaicinājumi. Zīmols kā attiecības, klientu iesaiste zīmolu veidošanā. Kontroldarbs.
 • Zīmolvedības ētiskie aspekti. Provokācijas un aizliegumi zīmolu komunikācijā. Zīmols kā reputācija un kapitāls.
 • Valstu un pilsētu zīmoli. Citu valstu, pilsētu veiksmīgākie zīmoli un Latvijas valsts, pilsētu zīmolu attīstības izaicinājumi. Personības zīmoli, uzvedība, komunikācija un attiecības.

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Prot nosaukt zīmola definīciju, atpazīt efektīvu zīmola komunikāciju, nosaukt veiksmīga zīmola komunikācijas galvenās priekšrocības un izstrādāt zīmola komunikācijas pilnveidošanas priekšlikumus.
 • Māk analizēt zīmola stratēģijas efektivitāti, izteikties par zīmola vērtībām, to nozīmi komunikācijas ilgtermiņa stratēģijā un reputācijas veidošanā. Prot identificēt zīmola stiprās un vājās puses, izprast zīmola attīstības scenārijus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanā.
 • Spēj novērtēt un analizēt zīmola grafisko identitāti, tās efektivitāti komunikācijā. Prot izanalizēt un pielietot zīmola izstrādē nepieciešamos instrumentus un metodes, lai nodrošinātu efektīvu zīmola komunikāciju.
 • Spēj diskutēt par zīmola komunikācijas stratēģijas mērķiem un uzdevumiem, vērtībām. Spēt izprast un integrēt zīmola vērtības dažādās komunikācijas platformās, tostarp novērtēt zīmola vērtību pielietošanu organizācijā, darbinieku uzvedībā.
 • Prot izvērtēt dažādu zīmolu pozicionējumus un izvērtēt zīmola pozicionējuma izpausmi komunikācijā ar mērķauditoriju. Novērtēt zīmola emocionālās saites veidošanas ar mērķauditoriju efektivitāti. Izvērtēt un salīdzināt zīmola komunikācijas saskarsmes punktus ar mērķauditoriju, novērtēt to efektivitāti.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.

Zane Raščevska
RISEBA Karjeras centra vadītāja
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai “Kalnciema iela”, kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai “Nometņu iela”.


Pieteikties

Ieguvumi, studējot RISEBA

Kvalitatīva izglītība
Labākie pasniedzēji
Stipendijas
Dubultgrāds
Erasmus+
Spēcīga zinātne
ALUMNI kontakti
Diploms ar ietekmi

  Sazinies ar mums

  To top