Jaunumi

Vācijas Vides fonda stipendija maģistra absolventiem un doktorantiem

Vācijas Vides fonda stipendija maģistra absolventiem un doktorantiem

Vācijas Vides fonda (DBU) izveidotās stipendiju programmas mērķis ir radīt iespēju augsti kvalificētiem Vidus un Austrumeiropas augstskolu beidzējiem celt savu kvalifikāciju un dalīties pieredzē vides un dabas aizsardzības jomā, stažējoties Vācijas uzņēmumos vai iestādēs, lai pēc tam, atgriežoties savā valstī, sniegtu savu ieguldījumu aktuālo vides un dabas aizsardzības problēmu risināšanā.


Programmas ietvaros notiek stažēšanās katram stipendiātam vispiemērotākajā institūcijā (universitātēs, pētnieciskajos institūtos, vides pārvaldības valsts iestādēs, nozaru asociācijās, vides jomā strādājošos privātuzņēmumos, nevalstiskajās vides organizācijas). Stipendijas minimālais ilgums ir 6 mēneši, bet maksimālais – 12 mēneši. Papildus profesionālo kvalifikāciju celšanai, stipendijas mērķis ir arī barjeru nojaukšana un starptautisku ekspertu tīklu veidošana, kas savstarpēji apmainās ar pieredzi, datiem un informāciju. Stipendija katru gadu tiek piešķirta kopumā aptuveni 60 pretendentiem.

Pretendentam jābūt pabeigtām maģistra studijām ar atzīmi virs vidējās. Pretendēt uz stipendiju var arī iepriekšējo gadu absolventi, tomēr diplomam jābūt iegūtam ne senāk kā pirms 5 gadiem. Daļa stipendiātu praksi Vācijā izmanto savu iesākto doktora disertāciju papildināšanai un pabeigšanai. Potenciālajam stipendiātam ir jābūt savas valsts pilsonim ar deklarētu dzīvesvietu. Stipendija netiek piešķirta kā blakusfinansējums. Tāpat stipendija nav domāta studentiem, kas vēlas īstenot pilna laika studijas kādā no Vācijas augstskolām vai pilnībā (24 – 36 mēnešu garumā) izstrādāt tur savu doktora darbu. Katram pieteikumam jāpievieno izsmeļošs projekta idejas apraksts par konkrēto ar vidi vai dabas aizsardzību saistīto tēmu. Būtiski, ka DBU veicina visdažādāko nozaru integrāciju vides zinātnē, līdz ar to tā aptver plašu jauno zinātnieku loku, ne tikai no klasiskajām vides zinātnēm, bet arī jurisprudences, pedagoģijas, ekonomikas, lauksaimniecības, inženierijas u.c., ja vien tēma ir saistīta ar vidi vai dabas aizsardzību.

Pieteikšanās stipendijai notiek tiešsaistē, par to precīzāka un detalizētāka informācija pieejama DBU interneta mājaslapā

Kā arī par stipendiāta pienākumiem, projekta idejas (tēmas) izklāsta saturu, termiņiem un citām savrīgām lietām iespējams uzzināt ŠEIT

Pieteikumu var aizpildīt vācu vai angļu valodā. Pieteikumam pielikumā jāpievieno:

  • dzīvesgājuma apraksts (CV);
  • projekta idejas (tēmas) izklāsts;
  • diploma kopija, ieskaitot tā tulkojumu angļu vai vācu valodā;
  • maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule angļu vai vācu valodā;
  • angļu un/vai vācu valodas zināšanu apliecinājums.

Pieteikšanās notiek divas reizes gadā. Latvijā pieteikšanās beigu datumi stipendijai ir katra
gada 5. marts un 5. septembris.

    Sazinies ar mums

    To top