Jaunumi

RISEBA dalība projektā “Cooperation in Competition (Co-in-Co)”

RISEBA dalība projektā “Cooperation in Competition (Co-in-Co)”

Augstskola RISEBA šobrīd darbojas projektā “Cooperation in Competition (Co-in-Co)”, jeb “Sadarbība konkurences jomā”, kas ir vērsts uz lielākas pievienotās vērtības radīšanu, veidojot klasterus, kurā konkurenti atbalsta viens otru, lai sadarbotos un gūtu labumu no kopējās sadarbības. Šis projekts ir piemērojams jebkurai nozarei un Latvijā labos piemērus varam redzēt galvenokārt GreenTech jomā, un citās jomās. Projekts ietver sadarbību starp vairākām dalībvalstīm, tādām kā Norvēģiju, Dāniju, Latviju, Lietuvu, Igauniju, Islandi, kur RISEBA ir vienīgā Latvijas pārstāvētā organizācija.

Projekta mērķis ir dalīties pieredzē un izveidot mācību materiālus, kas palīdzēs apmācīt uzņēmumus par klasteru darbību un veidot sadarbības tīklus. Valsts resursi un atbalsts tiks izmantoti, lai veicinātu klasteru izveidi un nodotu šos materiālus uzņēmumiem, lai tie varētu darboties un gūt labumu no sadarbības.

Projekts ir ilgtermiņa iniciatīva, kas sākās 2021. gadā un noslēgsies 2024. gadā. Tas ir vērsts uz COVID-19 ietekmes mazināšanu uz mikro un mazajiem uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauku apvidos, veicinot apmācību klasteru darbā un digitālajās prasmēs. Co-in-Co mērķis ir atbalstīt smagi skartās nozares, piemēram, tūrismu, lauksaimniecību, transportu un mazumtirdzniecību, veicinot digitālo prasmju apguvi un radot kopīgus risinājumus problēmām, ko dalībnieku uzņēmumi sastop arī savos kaimiņvalstu uzņēmumos, izmantojot klasteru tīklu. Tas veicinās sadarbību starp lauku un pilsētas uzņēmumiem, digitalizāciju, sadarbību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, ļaujot uzņēmumiem labāk pielāgoties pēc COVID-19 radītajai mainīgajai videi.

    Sazinies ar mums

    To top