17. Ikgadējā zinātniskā Baltijas biznesa menedžmenta konference ASBBMC, 28. -30. maijs, 2024

28 Mai
11.00

Reģistrācija un anotāciju iesniegšana līdz 2024. gada 23. maijam

17. Ikgadējā zinātniskā Baltijas biznesa menedžmenta konference ASBBMC 2024
LEADING TRANSFORMATIONS TOWARDS SUSTAINABILITY: HEADWINDS AND TAILWINDS

ASBBMC 2024 MĀJASLAPA

KONFERENCES FOKUSS

Pēdējie pieci gadi ir bijuši bagāti ar negaidītiem pavērsieniem, kas ietekmējuši gandrīz visas cilvēku darbības jomas visā pasaulē. Tie ir radījuši jaunus tehnoloģiskus notikumus un vienlaikus likuši pārskatīt tehnoloģiju un paradumu modeļus, kas tika uzskatīti par daudzsološiem.

Tomēr šajā dziļo un negaidīto satricinājumu laikmetā spēja veikt efektīvas pārmaiņas, tostarp apgūt pieaugošo digitālo tehnoloģiju piedāvājumu, nav zudusi. Joprojām aktuāli ir centieni panākt līdzsvaru, gan starp spēju tehnoloģiski pielāgoties starptautiskā un valsts līmenī, gan organizāciju stratēģisko vadību, kas balstīta uz ilgtspējīgas attīstības pieeju.

Šie apsvērumi prasa, lai uzņēmējdarbības un finanšu jomas akadēmiskie pētnieki atklātu nepieciešamās pārmaiņas un meklētu atbilstošus risinājumus pašreizējām ekonomiskajām, politiskajām, sociālajām un tehnoloģiskajām problēmām, vienlaikus saglabājot koncentrēšanos uz ilgtermiņa attīstībai būtiskiem principiem un vērtībām.


Reģistrācija un anotāciju iesniegšana līdz 2024. gada 23. maijam

REĢISTRĀCIJA ŠEIT

Konferences valoda: Angļu


Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

Banku augstskola

Rīgas Ekonomikas augstskola

    Sazinies ar mums

    To top