Jaunumi

Sociālā stipendija STUDĒTGODS

Šī ir Tava iespēja saņemt stipendiju. Piesakies stipendijai izmantojot Latvija.lv portālu. Pieteikšanās līdz 20.septembrim.
Sociālā stipendija STUDĒTGODS

Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods”, kas noteikta 175 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. 
No 2022. gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojās divas jaunas studējošo grupas – bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.


Uz stipendiju šajā studiju gadā var pretendēt pilna laika klātienē koledžas un bakalaura studiju līmenī studējošie jaunieši līdz 25 gadu vecumam:

  • no daudzbērnu ģimenēm;
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
  • ar I. un II. grupas invaliditāti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī  matemātikā jābūt ne zemākiem par 30% , bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Nākamā pieteikšanās stipendijai līdz 2023. gada 20. septembrim!

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu.

Pirms pieteikšanās pakalpojumā “Mani dati VIIS” var pārbaudīt, vai augstskola studentu ir imatrikulējusi.  Sistēma automātiski pārbauda atbilstību nosacījumiem – koledžas un bakalaura līmeņa studijas, pirmais kurss, pilna laika klātiene, līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Pretendēt uz stipendiju var, ja studējošais ir no daudzbērnu ģimenes.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Kā pieteikties stipendijai STUDĒTGODS

    Sazinies ar mums

    To top