Jaunumi

RISEBA augstkola turpinu darbu projektā, kas palīdzēs veidot tiltu starp paaudzēm

RISEBA augstkola turpinu darbu projektā, kas palīdzēs veidot tiltu starp paaudzēm

Kopš 2021. gada 8. jūlija augstskola RISEBA un INTERGEN projekta partneri ir cītīgi strādājuši, izstrādājot INTERGEN BRIDGE METODU – sistēmu ar procesu, pamatojumu un modeli darba aģentūrām, karjeras konsultāciju centriem un pieaugušo izglītotājiem, lai ļautu mazkvalificētiem jauniešiem un vecākiem pieaugušajiem strādāt kopā un mācīties vienam no otra, lai attīstītu savas kompetences, zināšanas un uzņēmējdarbību. 
Projekta mērķa auditorija ir līdz 30 gadi un virs 50 gadi. Mācoties kopā, divas paaudzes var dalīties ar savam pieredzēm, bagātinot savu kompetenču klāstu.

Augstskola RISEBA kopā ar sadarbības partneriem sagatavojusi  INTERGEN BRIDGE pedagoģisko rīku un materiālu priekšizmēģinājuma versiju koordinatoriem.

Pedagoģiskie materiāli, kas balstīti uz sadarbības un savstarpējās mācīšanās metodēm, paredzēti darba aģentūrām, pieaugušo izglītotājiem, iestādēm un organizatoriem, lai INTERGEN BRIDGE MODELIS tiktu ieviests praksē interesantos, inovatīvos veidos, kas piemēroti abām mērķa grupām, lai veicinātu savstarpēju cieņu, kā arī efektīvu mācīšanos un dalīšanos ar idejām, zināšanām un pieredzi, lai attīstītu galvenās kompetences, Eiropas identitāti un sociālo iekļaušanu, apkarojot diskrimināciju vecuma dēļ.

Vairāk par projektu jūs varat uzzināt šeit

Nellija Titova Mg.oec.
Attīstības prorektore
Adrese
314, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top